Tegevusluba

379
Hüdrogeoloogilised tööd
07.05.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
aktsiaselts KOBRAS
10171636
Kontaktandmed

379
Hüdrogeoloogilised tööd
Hüdrogeoloogilised uuringud
Hüdrogeoloogiline kaardistamine
07.05.2014
Tähtajatu
20170921-109010
21.09.2017
21.09.2017
Keskkonnaministeerium
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Urmas Uri (tel: 7300310, e-post: kobras@kobras.ee)
17.06.2021