Tegevusluba

YTSK025213
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
20.06.2013
20.06.2023

Ettevõtja andmed
Reisieksperdi Aktsiaselts
10101104
Kontaktandmed

YTSK025213
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)
20.06.2013
20.06.2023
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
4931 - Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport
4939 - Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
Kadri Jõerüüt (tel: 6108641, e-post: kadri.joeruut@reisiekspert.ee)
543BJM