Tegevusluba

YTL000463
Sõitjatevedu
20.06.2013
20.06.2023

Ettevõtja andmed
Reisieksperdi Aktsiaselts
10101104
Kontaktandmed

YTL000463
Sõitjatevedu
20.06.2013
20.06.2023
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
493 - Sõitjate muu maismaavedu
Kadri Jõerüüt (tel: 6108641, e-post: kadri.joeruut@reisiekspert.ee)
06.07.2021
EJ92552
2
-2