Tegevusluba

YTL000381
Sõitjatevedu
04.09.2012
04.09.2022

Ettevõtja andmed
OÜ Ecolines Estonia
11430063
Kontaktandmed

YTL000381
Sõitjatevedu
04.09.2012
04.09.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
493 - Sõitjate muu maismaavedu
Jegors Ribzāmens
30.04.2020
SB10970
42
3116