Tegevusluba

YTL000283
Sõitjatevedu
11.01.2012
11.01.2022

Ettevõtja andmed
osaühing Est-REISID
10534257
Kontaktandmed

YTL000283
Sõitjatevedu
11.01.2012
11.01.2022
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon
493 - Sõitjate muu maismaavedu
Taima Samuel (tel: 7441666, e-post: info@estreisid.ee)
05.05.2021
SB10873
1
11