Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEP000168
Projekteerimine
11.10.2004
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Palmpro OÜ
11046206
Kontaktandmed

EEP000168
Projekteerimine
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
sadamarajatis
sisekliima tagamise süsteem
ühisveevärk või -kanalisatsioon
18.09.2014
7111 - Arhitektitegevused
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Priit Saago (tel: 53410134, e-post: info@sinutehnika.ee)
27.10.2020