Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEP000168
Projekteerimine
11.10.2004
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Palmpro OÜ
11046206
Kontaktandmed

EEP000168
Projekteerimine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti koostamine
telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine
11.10.2004
7111 - Arhitektitegevused
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Olev Saago (tel: +372 509 7516, e-post: info@palmpro.ee)
27.10.2020