Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEG000308
Ehitusuuringud
10.05.2013
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Palmpro OÜ
11046206
Kontaktandmed

EEG000308
Ehitusuuringud
ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine
ehitusgeodeetilise uuringu tegemine
insenertehnilise geodeesiatöö nagu vajumisvaatlus, ülesmõõdistamine, mahumäärang või muu insenergeodeetilise töö tegemine
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Olev Saago (tel: 5097516, e-post: info@palmpro.ee)
29.06.2019