Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEP002130
Projekteerimine
08.04.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
EM Energiamärgis OÜ
11592206
Kontaktandmed

EEP002130
Projekteerimine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
08.04.2011
Erik Meybaum (tel: +37258366444, e-post: info@emenergiamargis.ee )
27.02.2017