Majandustegevusteade

EEP002309
Projekteerimine
14.12.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
K-Projekt Aktsiaselts
12203754
Kontaktandmed

EEP002309
Projekteerimine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine
ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine
telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine
14.12.2011
Tähtajatu
7111 - Arhitektitegevused
71121 - Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
Kaisa Rebane (tel: 6264100, e-post: kaisa.rebane@kprojekt.ee)
30.03.2017