Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EPE000515
Ehitusprojekti ekspertiis
17.07.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Projekt O2 OÜ
10913931
Kontaktandmed

EPE000515
Ehitusprojekti ekspertiis
arhitektuurse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Kristi Kuklane (tel: 59 180 979, e-post: kristi@projekto2.ee)
28.06.2021