Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EPE000515
Ehitusprojekti ekspertiis
17.07.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Projekt O2 OÜ
10913931
Kontaktandmed

EPE000515
Ehitusprojekti ekspertiis
arhitektuurse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Kristi Kuklane (tel: 59 180 979, e-post: kristi@projekto2.ee)
28.06.2021