Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EPE000842
Ehitusprojekti ekspertiis
15.05.2013
11.10.2019

Ettevõtja andmed
Palmpro OÜ
11046206
Kontaktandmed

EPE000842
Ehitusprojekti ekspertiis
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
sadamarajatis
sisekliima tagamise süsteem
ühisveevärk või -kanalisatsioon
Ei (arhiveeritud)
15.05.2013
11.10.2019
Ettevõtja taotluse alusel
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Olev Saago (tel: +372 509 7516, e-post: info@palmpro.ee)