Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EPE000842
Ehitusprojekti ekspertiis
15.05.2013
11.10.2019

Ettevõtja andmed
Palmpro OÜ
11046206
Kontaktandmed

EPE000842
Ehitusprojekti ekspertiis
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
sadamarajatise, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
Ei (arhiveeritud)
15.05.2013
11.10.2019
Ettevõtja taotluse alusel
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Olev Saago (tel: +372 509 7516, e-post: info@palmpro.ee)