Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EG10213694-0001
Ehitusuuringud
02.05.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
osaühing WeW
10213694
Kontaktandmed

EG10213694-0001
Ehitusuuringud
ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine
ehitusgeodeetilise uuringu tegemine
insenertehnilise geodeesiatöö nagu vajumisvaatlus, ülesmõõdistamine, mahumäärang või muu insenergeodeetilise töö tegemine
02.05.2003
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Jaan Vään (tel: 7 303636, 05231822, e-post: wew@kodu.ee)
16.04.2020