Majandustegevusteade

EPE000728
Ehitusprojekti ekspertiis
14.12.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
K-Projekt Aktsiaselts
12203754
Kontaktandmed

EPE000728
Ehitusprojekti ekspertiis
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
konstruktsioonide, sh üldehituslike osade ja sõlmede tehniliste lahenduste ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
14.12.2011
Tähtajatu
Kaisa Rebane (tel: 6264100, e-post: kaisa.rebane@kprojekt.ee)
30.03.2017