Majandustegevusteade

EP10714568-0001
Projekteerimine
14.01.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS MARU EHITUS
10714568
Kontaktandmed

EP10714568-0001
Projekteerimine
arhitektuuri osa
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
konstruktsioonide osa
sisekliima tagamise süsteem
14.01.2003
Tähtajatu
7111 - Arhitektitegevused
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Marju Vihalem (tel: 6575850, e-post: ehitus@maru.ee)
05.05.2021