Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEH005865
Ehitamine
04.10.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
LIK Ehitusgrupp OÜ
12167633
Kontaktandmed

EEH005865
Ehitamine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine
üldehituslik ehitamine
ventilatsioonisüsteemi ehitamine
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Igor Kuznetsov (tel: +3725517390, e-post: likehitusgrupp@gmail.com)
20.02.2020