Majandustegevusteade

EEK000863
Ehitise audit
14.12.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
K-Projekt Aktsiaselts
12203754
Kontaktandmed

EEK000863
Ehitise audit
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
konstruktsioonide osa
sisekliima tagamise süsteem
tee
ühisveevärk või -kanalisatsioon
14.12.2011
Tähtajatu
7120 - Teimimine ja analüüs
Kaisa Rebane (tel: 6264100, e-post: kaisa.rebane@kprojekt.ee)
30.03.2017