Majandustegevusteade

EEK000863
Ehitise audit
14.12.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
K-Projekt Aktsiaselts
12203754
Kontaktandmed

EEK000863
Ehitise audit
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi auditi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni auditi tegemine
kaugküttesüsteemi auditi tegemine
konstruktsioonide ja üldehitusliku auditi tegemine
tee auditi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise auditi tegemine
14.12.2011
Tähtajatu
7120 - Teimimine ja analüüs
Kaisa Rebane (tel: 6264100, e-post: kaisa.rebane@kprojekt.ee)
30.03.2017