Majandustegevusteade

EEO002677
Omanikujärelevalve
14.12.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
K-Projekt Aktsiaselts
12203754
Kontaktandmed

EEO002677
Omanikujärelevalve
elektrisüsteemi, automaatikasüsteemi ja telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu omanikujärelevalve
kütte-, ventilatsiooni-, jahutussüsteemi ehitamise omanikujärelevalve
üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve
veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamise omanikujärelevalve
14.12.2011
Tähtajatu
Kaisa Rebane (tel: 6264100, e-post: kaisa.rebane@kprojekt.ee)
30.03.2017