Majandustegevusteade

EH10157719-0001
Ehitamine
14.01.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Aktsiaselts Vant
10157719
Kontaktandmed

EH10157719-0001
Ehitamine
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
sisekliima tagamise süsteem
üldehituslik ehitamine
14.01.2003
Tähtajatu
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Yury Barkov (tel: 35 6 29 68, e-post: info@vant.ee)
30.08.2021