Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EH10157719-0001
Ehitamine
14.01.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Aktsiaselts Vant
10157719
Kontaktandmed

EH10157719-0001
Ehitamine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi ehitamine, sh katlasüsteemi (v.a elektri ja gaasivarustuse osa) ehitamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitamine
jahutussüsteemi ehitamine
sadamarajatise ehitamine, nagu kai, lainemurdja või muu avaveekogu ehitise ehitamine
telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitamine
üldehituslik ehitamine
ventilatsioonisüsteemi ehitamine
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Yury Barkov (tel: 35 6 29 68, e-post: info@vant.ee)
15.06.2018