Majandustegevusteade

EEH004346
Ehitamine
10.09.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Balti Puurkaev OÜ
11461448
Kontaktandmed

EEH004346
Ehitamine
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
ühisveevärk või -kanalisatsioon
üldehituslik ehitamine
10.09.2009
Tähtajatu
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Harald Raid (tel: 5042999, e-post: info@baltipuurkaev.ee)
30.06.2018