Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEK000974
Ehitise audit
15.05.2013
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Palmpro OÜ
11046206
Kontaktandmed

EEK000974
Ehitise audit
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
sadamarajatis
sisekliima tagamise süsteem
ühisveevärk või -kanalisatsioon
15.05.2013
71129 - Muud insener-tehnilised tegevusalad
7120 - Teimimine ja analüüs
Olev Saago (tel: +372 509 7516, e-post: info@palmpro.ee)
29.06.2019