Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EO10435578-0001
Omanikujärelevalve
07.03.2003
29.06.2020

Ettevõtja andmed
Ehituskorralduse osaühing
10435578
Kontaktandmed

EO10435578-0001
Omanikujärelevalve
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
sisekliima tagamise süsteem
üldehituslik ehitamine
Ei (arhiveeritud)
17.10.2020
Majandustegevusteate tähtaja möödumine
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Indrek Reino (tel: 5019189, e-post: indrek@ehituskorraldus.ee)