Majandustegevusteade

EEK000818
Ehitise audit
18.05.2011
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Accurato Fassaadid OÜ
11651870
Kontaktandmed

EEK000818
Ehitise audit
arhitektuuri osa
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
hüdrotehniline ehitis
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
konstruktsioonide osa
raudteerajatis
sadamarajatis
sild
sisekliima tagamise süsteem
tee
ühisveevärk või -kanalisatsioon
18.05.2011
Tähtajatu
71129 - Muud insener-tehnilised tegevusalad
7120 - Teimimine ja analüüs
Ruve Visnapuu (tel: 5118916, e-post: ruve@accurato.ee)
17.09.2018