Majandustegevusteade

EH10714568-0001
Ehitamine
14.01.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS MARU EHITUS
10714568
Kontaktandmed

EH10714568-0001
Ehitamine
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
sild
sisekliima tagamise süsteem
tee
üldehituslik ehitamine
14.01.2003
Tähtajatu
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Marju Vihalem (tel: 6575850, e-post: ehitus@maru.ee)
05.05.2021