Majandustegevusteade

EEH007652
Ehitamine
22.05.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
EST Facade OÜ
12129472
Kontaktandmed

EEH007652
Ehitamine
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
sisekliima tagamise süsteem
üldehituslik ehitamine
22.05.2014
Tähtajatu
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Lauri Liblik (tel: 58588565, e-post: estfacade@gmail.com)
09.07.2021