Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEK000634
Ehitise audit
17.07.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Projekt O2 OÜ
10913931
Kontaktandmed

EEK000634
Ehitise audit
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi auditi tegemine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni auditi tegemine
kaugküttesüsteemi auditi tegemine
konstruktsioonide ja üldehitusliku auditi tegemine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise auditi tegemine
17.07.2009
71129 - Muud insener-tehnilised tegevusalad
7120 - Teimimine ja analüüs
Sulev Ojamaa (tel: 742 0999, e-post: sulev@maainsener.ee)
28.06.2021