Majandustegevusteade

EEH004192
Ehitamine
25.06.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Accurato Fassaadid OÜ
11651870
Kontaktandmed

EEH004192
Ehitamine
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
hüdrotehniline ehitis
kaugkütte- või kaugjahutussüsteem
raudteerajatis
sadamarajatis
sild
sisekliima tagamise süsteem
tee
ühisveevärk või -kanalisatsioon
üldehituslik ehitamine
25.06.2009
Tähtajatu
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Ruve Visnapuu (tel: 5118916, e-post: ruve@accurato.ee)
17.09.2018