Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EH10176697-0001
Ehitamine
19.03.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Eesti ESM OÜ
10176697
Kontaktandmed

EH10176697-0001
Ehitamine
sadamarajatis
ühisveevärk või -kanalisatsioon
üldehituslik ehitamine
19.03.2003
4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
Anna Gradinar (tel: 3592382, e-post: eestiesm@hot.ee)
28.04.2021