Majandustegevusteade

EPE000631
Ehitusprojekti ekspertiis
17.09.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
AS MARU EHITUS
10714568
Kontaktandmed

EPE000631
Ehitusprojekti ekspertiis
arhitektuuri osa
hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem
konstruktsioonide osa
17.09.2010
Tähtajatu
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Marju Vihalem (tel: 6575850, e-post: ehitus@maru.ee)
05.05.2021