Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EEG000181
Ehitusuuringud
17.07.2009
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Projekt O2 OÜ
10913931
Kontaktandmed

EEG000181
Ehitusuuringud
ehitusgeodeetilise töö (märkimistöö, teostus- ja kontrollmõõdistus) tegemine
insenertehnilise geodeesiatöö nagu vajumisvaatlus, ülesmõõdistamine, mahumäärang või muu insenergeodeetilise töö tegemine
17.07.2009
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Sulev Ojamaa (tel: 742 0999, e-post: sulev@maainsener.ee)
28.06.2021