Majandustegevusteade

Tegemist on varasema versiooniga.
EP10226774-0001
Projekteerimine
27.03.2003
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Novarc Group AS
10226774
Kontaktandmed

EP10226774-0001
Projekteerimine
ehitise kontrollimis- ja juhtimissüsteemi automatiseerimise ehitusprojekti koostamine
ehitusprojekti arhitektuurse osa, v.a maastiku- ja sisearhitektuurse osa koostamine
hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
konstruktsioonide ehitusprojekti koostamine
telekommunikatsioonisüsteemi ja –võrgu ehitusprojekti koostamine
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine
7111 - Arhitektitegevused
7112 - Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine
Marika Utkin (tel: 6260003, e-post: novarc@novarc.ee)
29.06.2021