Tegevusluba

TVA000016
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
31.12.2007
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Inspecta Estonia OÜ
10543517
Kontaktandmed

TVA000016
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
31.12.2007
Tähtajatu
20191018-308713
18.10.2019
18.10.2019
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
69109 - Muud juriidilised toimingud
Kristiine Kikas (tel: 5268102, e-post: kristiine.kikas@kiwa.com)
25.06.2019