Tegevusluba

TA10543517
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
12.08.2002
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Inspecta Estonia OÜ
10543517
Kontaktandmed

TA10543517
Vastavushindamisasutusena tegutsemine
12.08.2002
Tähtajatu
20191112-314068
12.11.2019
12.11.2019
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
69109 - Muud juriidilised toimingud
Kristiine Kikas (tel: 5268102, e-post: kristiine.kikas@kiwa.com)
25.06.2019