Tegevusluba

LPK000016
Pürotehnilise toote käitlemine
29.10.2010
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Ruf Eesti Aktsiaselts
10324175
Kontaktandmed

LPK000016
Pürotehnilise toote käitlemine
29.10.2010
Tähtajatu
20191203-318934
09.12.2019
09.12.2019
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
2051 - Lõhkeaine tootmine
Ivo Melder (tel: 5033187, e-post: ivo@ruf.ee)
31.05.2021