Tegevusluba

SRT000014
Rehabilitatsiooniteenus
23.02.2005
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
EESTI PIMEKURTIDE TUGILIIT
80096296
Kontaktandmed

SRT000014
Rehabilitatsiooniteenus
1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
2001 Füsioterapeudi individuaalteenus
2002 Füsioterapeudi grupiteenus
2003 Tegevusterapeudi individuaalteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2007 Eripedagoogi individuaalteenus
2009 Eripedagoogi grupiteenus
2010 Psühholoogi individuaalteenus
2012 Psühholoogi grupiteenus
2013 Logopeedi individuaalteenus
2015 Logopeedi grupiteenus
2016 Tegevusterapeudi grupiteenus
2019 Loovterapeudi individuaalteenus
2021 Loovterapeudi grupiteenus
2022 Kogemusnõustaja individuaalteenus
2024 Kogemusnõustaja grupiteenus
2028 Arsti individuaalteenus
3001 Ööpäevaringne majutus (toitlustamine 1 kord päevas)
23.02.2005
Tähtajatu
Sotsiaalkindlustusamet
8810 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Ülle Tiits (tel: 5188697, e-post: ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee)
11.06.2020