Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
SRT000156
Rehabilitatsiooniteenus
01.12.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
MPPK OÜ
11091508
Kontaktandmed

SRT000156
Rehabilitatsiooniteenus
1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
1002 Rehabilitatisooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgutöö
1003 Rehabilitatsiooniplaani tulemuste hindamine
2001 Füsioterapeudi individuaalteenus
2002 Füsioterapeudi grupiteenus
2003 Tegevusterapeudi individuaalteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2005 Sotsiaaltöötaja pereteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2007 Eripedagoogi individuaalteenus
2008 Eripedagoogi pereteenus
2009 Eripedagoogi grupiteenus
2010 Psühholoogi individuaalteenus
2011 Psühholoogi pereteenus
2012 Psühholoogi grupiteenus
2013 Logopeedi individuaalteenus
2014 Logopeedi pereteenus
2015 Logopeedi grupiteenus
2016 Tegevusterapeudi grupiteenus
2017 Füsioterapeudi pereteenus
2018 Tegevusterapeudi pereteenus
2019 Loovterapeudi individuaalteenus
2020 Loovterapeudi pereteenus
2021 Loovterapeudi grupiteenus
2025 Õe individuaalteenus
2026 Õe pereteenus
2027 Õe grupiteenus
2028 Arsti individuaalteenus
20180112-133973
12.01.2018
Sotsiaalkindlustusamet
8810 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Peep Piiber (tel: 6620680, e-post: peep.piiber@mppk.ee)
07.06.2018