Tegevusluba

SRT000156
Rehabilitatsiooniteenus
01.12.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
MPPK OÜ
11091508
Kontaktandmed

SRT000156
Rehabilitatsiooniteenus
1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
2001 Füsioterapeudi individuaalteenus
2002 Füsioterapeudi grupiteenus
2003 Tegevusterapeudi individuaalteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2007 Eripedagoogi individuaalteenus
2009 Eripedagoogi grupiteenus
2010 Psühholoogi individuaalteenus
2012 Psühholoogi grupiteenus
2013 Logopeedi individuaalteenus
2015 Logopeedi grupiteenus
2016 Tegevusterapeudi grupiteenus
2019 Loovterapeudi individuaalteenus
2021 Loovterapeudi grupiteenus
2025 Õe individuaalteenus
2027 Õe grupiteenus
2028 Arsti individuaalteenus
01.12.2014
Tähtajatu
Sotsiaalkindlustusamet
8810 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Peep Piiber (tel: 6620680, e-post: peep.piiber@mppk.ee)
07.06.2018