Tegevusluba

Tegemist on varasema versiooniga.
SRT000060
Rehabilitatsiooniteenus
31.01.2006
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Tartu Hiie Kool
70004034
Kontaktandmed

SRT000060
Rehabilitatsiooniteenus
1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
1002 Rehabilitatisooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgutöö
1003 Rehabilitatsiooniplaani tulemuste hindamine
2001 Füsioterapeudi individuaalteenus
2002 Füsioterapeudi grupiteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2005 Sotsiaaltöötaja pereteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2007 Eripedagoogi individuaalteenus
2008 Eripedagoogi pereteenus
2009 Eripedagoogi grupiteenus
2010 Psühholoogi individuaalteenus
2011 Psühholoogi pereteenus
2012 Psühholoogi grupiteenus
2013 Logopeedi individuaalteenus
2014 Logopeedi pereteenus
2015 Logopeedi grupiteenus
3001 Ööpäevaringne majutus (toitlustamine 1 kord päevas)
20161108-52871
08.11.2016
Sotsiaalkindlustusamet
8810 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Helgi Klein (tel: 7422291, e-post: helgiklein@hiiekool.ee)
12.01.2018