Tegevusluba

SRT000060
Rehabilitatsiooniteenus
31.01.2006
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Tartu Hiie Kool
70004034
Kontaktandmed

SRT000060
Rehabilitatsiooniteenus
1001 Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
2001 Füsioterapeudi individuaalteenus
2002 Füsioterapeudi grupiteenus
2004 Sotsiaaltöötaja individuaalteenus
2006 Sotsiaaltöötaja grupiteenus
2007 Eripedagoogi individuaalteenus
2009 Eripedagoogi grupiteenus
2010 Psühholoogi individuaalteenus
2012 Psühholoogi grupiteenus
2013 Logopeedi individuaalteenus
2015 Logopeedi grupiteenus
2022 Kogemusnõustaja individuaalteenus
2024 Kogemusnõustaja grupiteenus
3001 Ööpäevaringne majutus (toitlustamine 1 kord päevas)
31.01.2006
Tähtajatu
Sotsiaalkindlustusamet
8810 - Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Hene Binsol (tel: 7422397, e-post: henebinsol@hiiekool.ee)
12.01.2018