Tegevusluba

SEH000225
Erihoolekandeteenus
19.02.2014
Tähtajatu

Ettevõtja andmed
Osaühing Koduhooldus
10117246
Kontaktandmed

SEH000225
Erihoolekandeteenus
Igapäevaelu toetamise teenus
19.02.2014
Tähtajatu
20210917-472331
17.09.2021
17.09.2021
Sotsiaalkindlustusamet
87101 - Hooldusraviasutuste tegevus
8720 - Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus
Kaja Karv (tel: 5150932, e-post: kaja@koduhooldus.ee)
05.04.2021