Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 1 5 4 5 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 1 5 4 5 1
Biotsiid 0 43 7 50 43 50 6
Kahjuritõrje 0 43 7 50 43 50 6
Ehitus 0 14017 6168 20185 7480 9902 1089
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 258 58 316 257 308 17
Ehitamine 0 5708 2799 8507 5586 7780 648
Ehitise audit 0 1086 350 1436 1077 1393 156
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1099 356 1455 1056 1355 138
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 406 97 503 405 492 61
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 115 27 142 115 140 4
Omanikujärelevalve 0 2441 944 3385 2400 3245 367
Projekteerimine 0 2904 1004 3908 2845 3693 461
Elektrienergia 0 43 3 46 43 43 0
Elektrienergia müük 0 43 3 46 43 43 0
Hasartmängud 0 11 125 136 5 45 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 11 125 136 5 45 0
Kaubandus 2 9078 2523 11603 6090 7227 1447
Hulgikaubandus 0 1166 164 1330 1046 1179 238
Jaekaubandus 1 3575 962 4538 2115 2614 488
Toitlustamine 1 4337 1397 5735 3773 4535 886
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 42 2 44 42 43 5
Gaasi müük 0 42 2 44 42 43 5
Meediateenused 0 3 11 14 3 14 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 11 14 3 14 1
Põllumajandus 0 186 19 205 183 198 64
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 186 19 205 183 198 64
Post ja side 0 265 69 334 263 328 66
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 14 69 55 69 9
Sideteenuse osutamine 0 210 55 265 210 262 57
Seadmetööd 0 3810 618 4428 3213 3568 445
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2822 379 3201 2812 3124 389
Gaasipaigaldise ehitamine 0 260 38 298 260 295 33
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 380 52 432 379 426 39
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 86 10 96 86 93 8
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 248 42 290 247 283 28
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 86 6 92 86 92 24
Töötervishoiuteenus 0 86 6 92 86 92 24
Tööturg 1 952 160 1113 850 968 192
Renditööjõu vahendamine 1 675 119 795 675 776 155
Töövahendus 0 277 41 318 277 317 64
Transport 0 7 0 7 7 7 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 0 7 7 7 0
Tuleohutus 0 768 128 896 576 639 65
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 156 17 173 156 171 17
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 612 111 723 509 571 51
Turism 0 367 195 562 367 521 45
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 367 195 562 367 521 45
KOKKU 3 29684 10035 39722 17483 21232 3306