Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 4
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 4
Ehitus 0 13751 8559 22310 7639 11064 915
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 267 110 377 265 353 14
Ehitamine 0 5659 4119 9778 5568 8675 522
Ehitise audit 0 1031 481 1512 1023 1457 143
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1073 476 1549 1034 1440 133
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 413 129 542 412 528 40
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 122 34 156 122 153 4
Omanikujärelevalve 0 2254 1295 3549 2219 3381 284
Projekteerimine 0 2932 1382 4314 2880 4022 417
Elektrienergia 0 64 5 69 64 66 5
Elektrienergia müük 0 64 5 69 64 66 5
Hasartmängud 0 18 175 193 11 58 1
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 18 175 193 11 58 1
Kaubandus 0 9539 3946 13485 6675 8659 1371
Hulgikaubandus 0 1276 315 1591 1164 1434 225
Jaekaubandus 0 3658 1512 5170 2361 3194 468
Toitlustamine 0 4605 2119 6724 4125 5444 863
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 55 5 60 55 59 9
Gaasi müük 0 55 5 60 55 59 9
Meediateenused 0 5 20 25 5 25 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 19 24 5 24 1
Merendus 0 128 0 128 128 128 15
Merendus 0 128 0 128 128 128 15
Muinsuskaitse 0 775 266 1041 769 1007 89
Muinsuskaitse 0 762 261 1023 756 992 87
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 2
Põllumajandus 0 235 33 268 229 255 59
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 232 33 265 229 255 59
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 0
Post ja side 0 275 109 384 273 376 47
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 22 77 55 76 11
Sideteenuse osutamine 0 220 87 307 220 303 36
Seadmetööd 0 4118 1001 5119 3499 4107 441
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3076 640 3716 3068 3603 395
Gaasipaigaldise ehitamine 0 222 76 298 222 295 25
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 436 97 533 435 517 43
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 93 19 112 93 108 10
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 277 72 349 276 340 28
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 97 12 109 97 107 20
Töötervishoiuteenus 0 97 12 109 97 107 20
Tööturg 0 1486 341 1827 1312 1574 249
Renditööjõu vahendamine 0 1071 259 1330 1071 1296 209
Töövahendus 0 415 82 497 415 494 80
Transport 0 8 1 9 8 9 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 0
Tuleohutus 0 903 236 1139 654 772 69
Ehitamine ja hooldamine 0 26 0 26 26 26 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 197 31 228 197 224 21
Projekteerimine 0 12 1 13 12 13 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 616 203 819 536 661 57
Tuleohutusteenus 0 52 1 53 52 53 0
Turism 0 317 308 625 317 574 27
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 317 308 625 317 574 27
KOKKU 0 31822 15036 46858 19284 25269 3121