Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 5
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 5
Ehitus 0 13714 8399 22113 7588 10951 1021
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 261 110 371 260 348 15
Ehitamine 0 5627 4020 9647 5534 8584 579
Ehitise audit 0 1031 477 1508 1023 1454 154
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1074 471 1545 1035 1436 146
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 412 129 541 411 527 49
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 120 34 154 120 151 5
Omanikujärelevalve 0 2273 1268 3541 2238 3376 318
Projekteerimine 0 2916 1357 4273 2865 3989 464
Elektrienergia 0 64 5 69 64 66 5
Elektrienergia müük 0 64 5 69 64 66 5
Hasartmängud 0 16 171 187 8 58 1
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 16 171 187 8 58 1
Kaubandus 0 9367 3894 13261 6520 8479 1495
Hulgikaubandus 0 1264 307 1571 1152 1415 252
Jaekaubandus 0 3614 1492 5106 2315 3131 507
Toitlustamine 0 4489 2095 6584 4007 5313 930
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 55 4 59 55 58 10
Gaasi müük 0 55 4 59 55 58 10
Meediateenused 0 5 20 25 5 25 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 19 24 5 24 1
Muinsuskaitse 0 762 262 1024 756 995 98
Muinsuskaitse 0 749 257 1006 743 980 96
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 2
Põllumajandus 0 228 31 259 222 246 64
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 225 31 256 222 246 64
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 0
Post ja side 0 273 107 380 271 372 52
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 22 77 55 76 11
Sideteenuse osutamine 0 218 85 303 218 299 41
Seadmetööd 0 4088 967 5055 3475 4063 483
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3052 618 3670 3043 3562 430
Gaasipaigaldise ehitamine 0 225 73 298 225 295 27
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 431 92 523 430 508 49
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 93 17 110 93 106 11
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 273 70 343 272 334 32
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 95 12 107 95 105 20
Töötervishoiuteenus 0 95 12 107 95 105 20
Tööturg 0 1450 335 1785 1279 1535 260
Renditööjõu vahendamine 0 1041 253 1294 1041 1260 218
Töövahendus 0 409 82 491 409 488 84
Transport 0 8 1 9 8 9 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 0
Tuleohutus 0 891 220 1111 649 762 73
Ehitamine ja hooldamine 0 12 0 12 12 12 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 194 31 225 194 221 21
Projekteerimine 0 7 0 7 7 7 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 630 189 819 548 661 61
Tuleohutusteenus 0 48 0 48 48 48 0
Turism 0 320 301 621 320 571 30
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 320 301 621 320 571 30
KOKKU 0 31384 14748 46132 18900 24772 3401