Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 0 0 0 0 0 0
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 0 0 0 0 0 0
Biotsiid 0 38 7 45 38 45 4
Kahjuritõrje 0 38 7 45 38 45 4
Ehitus 0 14269 4802 19071 7323 9262 873
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 253 37 290 252 286 24
Ehitamine 0 5669 2132 7801 5525 7255 537
Ehitise audit 0 1156 246 1402 1143 1366 130
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1115 270 1385 1061 1293 117
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 433 57 490 433 482 55
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 108 15 123 108 122 7
Omanikujärelevalve 0 2593 719 3312 2541 3182 310
Projekteerimine 0 2942 793 3735 2860 3545 379
Hasartmängud 0 7 98 105 7 42 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 7 98 105 7 42 0
Kaubandus 2 8462 2199 10663 5502 6521 1021
Hulgikaubandus 0 1056 147 1203 934 1055 164
Jaekaubandus 1 3442 818 4261 1937 2366 355
Toitlustamine 1 3964 1234 5199 3379 4055 628
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 33 1 34 33 33 0
Gaasi müük 0 33 1 34 33 33 0
Meediateenused 0 3 8 11 3 11 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 8 11 3 11 0
Põllumajandus 0 150 15 165 147 158 53
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 150 15 165 147 158 53
Post ja side 0 252 63 315 250 310 61
Postiteenuse majandustegevusteade 0 52 12 64 52 64 12
Sideteenuse osutamine 0 200 51 251 200 249 49
Seadmetööd 0 3542 512 4054 2950 3256 384
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2591 308 2899 2581 2845 345
Gaasipaigaldise ehitamine 0 267 31 298 267 295 22
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 356 37 393 354 390 27
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 79 8 87 79 85 8
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 235 31 266 234 262 17
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 81 5 86 81 86 18
Töötervishoiuteenus 0 81 5 86 81 86 18
Tööturg 1 696 125 822 613 712 134
Renditööjõu vahendamine 1 468 93 562 468 550 111
Töövahendus 0 228 32 260 228 260 37
Tuleohutus 0 699 104 803 520 573 56
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 136 12 148 136 147 18
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 563 92 655 457 507 42
Turism 0 426 100 526 426 498 44
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 426 100 526 426 498 44
KOKKU 3 28660 8039 36702 16267 19348 2537