Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 6 4 10 6 10 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 6 4 10 6 10 3
Biotsiid 0 43 14 57 43 57 5
Kahjuritõrje 0 43 14 57 43 57 5
Ehitus 0 13611 9479 23090 7668 11485 1110
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 265 131 396 264 368 22
Ehitamine 0 5635 4617 10252 5555 8992 653
Ehitise audit 0 999 531 1530 992 1472 158
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1045 531 1576 1007 1465 150
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 416 149 565 415 547 58
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 120 41 161 120 158 11
Omanikujärelevalve 0 2190 1417 3607 2155 3422 324
Projekteerimine 0 2941 1529 4470 2891 4147 480
Elektrienergia 0 67 5 72 67 69 3
Elektrienergia müük 0 67 5 72 67 69 3
Hasartmängud 0 12 204 216 6 65 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 12 204 216 6 65 0
Kaubandus 0 9927 4197 14124 7012 9155 1666
Hulgikaubandus 0 1343 345 1688 1238 1530 265
Jaekaubandus 0 3789 1595 5384 2503 3385 570
Toitlustamine 0 4795 2257 7052 4323 5759 1051
Keskkond 0 2 1 3 2 3 0
Kaaviari käitlemine 0 2 1 3 2 3 0
Maagaas 0 55 7 62 55 61 9
Gaasi müük 0 55 7 62 55 61 9
Meediateenused 0 6 23 29 6 29 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 6 22 28 6 28 1
Videojagamisplatvormi teenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 0 128 3 131 128 131 41
Merendus 0 128 3 131 128 131 41
Muinsuskaitse 0 694 407 1101 688 1053 80
Muinsuskaitse 0 682 400 1082 676 1037 78
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 12 7 19 12 16 2
Põllumajandus 0 240 33 273 234 260 71
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 237 33 270 234 260 71
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 291 118 409 289 399 61
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 24 80 56 78 13
Sideteenuse osutamine 0 235 94 329 235 324 48
Seadmetööd 0 4190 1173 5363 3576 4286 525
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3146 764 3910 3139 3769 468
Gaasipaigaldise ehitamine 0 213 85 298 213 295 28
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 441 119 560 440 540 48
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 93 25 118 93 113 9
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 283 83 366 282 355 33
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 1
Sotsiaalhooldus 0 104 15 119 104 116 26
Töötervishoiuteenus 0 104 15 119 104 116 26
Tööturg 0 1714 382 2096 1511 1797 338
Renditööjõu vahendamine 0 1244 287 1531 1244 1491 283
Töövahendus 0 470 95 565 470 560 104
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 998 334 1332 711 856 68
Ehitamine ja hooldamine 0 82 6 88 82 86 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 258 36 294 258 288 24
Projekteerimine 0 41 5 46 41 46 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 535 285 820 470 661 57
Tuleohutusteenus 0 82 2 84 82 83 1
Turism 0 319 324 643 319 590 34
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 319 324 643 319 590 34
KOKKU 0 32415 16724 49139 19991 26633 3826