Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 3 8 5 8 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 3 8 5 8 2
Biotsiid 0 41 14 55 41 55 13
Kahjuritõrje 0 41 14 55 41 55 13
Ehitus 0 13650 7897 21547 7495 10635 2726
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 254 102 356 253 340 66
Ehitamine 0 5591 3726 9317 5492 8340 1843
Ehitise audit 0 1044 450 1494 1036 1441 379
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1062 454 1516 1023 1411 356
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 412 122 534 411 521 132
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 117 34 151 117 148 32
Omanikujärelevalve 0 2286 1202 3488 2250 3334 821
Projekteerimine 0 2884 1274 4158 2833 3890 1065
Elektrienergia 0 63 5 68 63 65 9
Elektrienergia müük 0 63 5 68 63 65 9
Hasartmängud 0 24 154 178 9 56 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 24 154 178 9 56 0
Kaubandus 0 9168 3697 12865 6329 8180 2947
Hulgikaubandus 0 1199 295 1494 1087 1340 486
Jaekaubandus 0 3561 1412 4973 2241 3008 992
Toitlustamine 0 4408 1990 6398 3909 5139 1834
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 53 4 57 53 56 22
Gaasi müük 0 53 4 57 53 56 22
Meediateenused 0 3 17 20 3 20 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 16 19 3 19 1
Muinsuskaitse 0 868 110 978 860 957 325
Muinsuskaitse 0 854 106 960 846 942 316
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 4 18 14 15 9
Põllumajandus 0 219 27 246 214 234 95
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 217 27 244 214 234 95
Metsapuude seemnete pakendamine 0 2 0 2 2 2 0
Post ja side 0 261 104 365 259 357 113
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 20 75 55 74 20
Sideteenuse osutamine 0 206 84 290 206 286 93
Seadmetööd 0 3956 909 4865 3362 3914 1174
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2951 580 3531 2942 3431 1025
Gaasipaigaldise ehitamine 0 230 68 298 230 295 83
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 414 83 497 413 482 127
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 16 108 92 104 28
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 255 65 320 254 311 80
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 8
Sotsiaalhooldus 0 92 11 103 92 102 46
Töötervishoiuteenus 0 92 11 103 92 102 46
Tööturg 0 1315 308 1623 1163 1399 520
Renditööjõu vahendamine 0 935 232 1167 935 1136 424
Töövahendus 0 380 76 456 380 454 170
Transport 0 7 1 8 7 8 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 1 8 7 8 2
Tuleohutus 0 811 192 1003 616 714 190
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 178 28 206 178 203 51
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 633 164 797 545 639 162
Turism 0 329 287 616 329 567 60
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 329 287 616 329 567 60
KOKKU 0 30866 13741 44607 18393 23873 7505