Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 3 8 5 8 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 3 8 5 8 2
Biotsiid 0 42 13 55 42 55 22
Kahjuritõrje 0 42 13 55 42 55 22
Ehitus 0 13634 7697 21331 7455 10510 3834
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 250 100 350 249 335 110
Ehitamine 0 5577 3602 9179 5475 8244 2712
Ehitise audit 0 1046 442 1488 1038 1435 523
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1065 444 1509 1024 1404 501
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 412 120 532 411 519 184
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 34 150 116 147 47
Omanikujärelevalve 0 2298 1175 3473 2262 3319 1152
Projekteerimine 0 2870 1247 4117 2819 3854 1443
Elektrienergia 0 62 5 67 62 64 20
Elektrienergia müük 0 62 5 67 62 64 20
Hasartmängud 0 9 153 162 8 56 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 9 153 162 8 56 0
Kaubandus 0 9024 3599 12623 6194 7999 3746
Hulgikaubandus 0 1176 290 1466 1063 1314 642
Jaekaubandus 0 3524 1378 4902 2195 2942 1265
Toitlustamine 0 4324 1931 6255 3819 5010 2326
Keskkond 0 1 1 2 1 2 1
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 1
Maagaas 0 52 4 56 52 55 26
Gaasi müük 0 52 4 56 52 55 26
Meediateenused 0 3 15 18 3 18 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 14 17 3 17 1
Muinsuskaitse 0 866 102 968 858 948 453
Muinsuskaitse 0 852 98 950 844 933 443
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 4 18 14 15 10
Põllumajandus 0 214 27 241 209 231 120
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 212 27 239 209 231 120
Metsapuude seemnete pakendamine 0 2 0 2 2 2 0
Post ja side 0 259 103 362 257 354 155
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 20 75 55 74 27
Sideteenuse osutamine 0 204 83 287 204 283 128
Seadmetööd 0 3911 887 4798 3316 3861 1629
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2910 567 3477 2901 3381 1424
Gaasipaigaldise ehitamine 0 233 65 298 233 295 115
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 409 80 489 408 475 178
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 16 108 92 104 41
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 253 62 315 252 306 120
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 11
Sotsiaalhooldus 0 88 11 99 88 98 60
Töötervishoiuteenus 0 88 11 99 88 98 60
Tööturg 0 1250 300 1550 1111 1343 636
Renditööjõu vahendamine 0 897 225 1122 897 1093 515
Töövahendus 0 353 75 428 353 427 209
Transport 0 7 1 8 7 8 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 1 8 7 8 2
Tuleohutus 0 801 192 993 607 705 270
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 177 28 205 177 202 81
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 624 164 788 536 630 233
Turism 0 339 275 614 339 565 111
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 339 275 614 339 565 111
KOKKU 0 30567 13388 43955 18129 23471 9984