Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 2 6 4 6 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 2 6 4 6 1
Biotsiid 0 43 10 53 43 53 5
Kahjuritõrje 0 43 10 53 43 53 5
Ehitus 0 13558 7334 20892 7365 10289 1057
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 246 86 332 245 322 14
Ehitamine 0 5532 3389 8921 5423 8066 617
Ehitise audit 0 1043 421 1464 1034 1420 166
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1062 430 1492 1020 1391 145
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 400 118 518 399 506 57
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 31 147 116 145 7
Omanikujärelevalve 0 2307 1124 3431 2269 3283 345
Projekteerimine 0 2852 1202 4054 2800 3809 467
Elektrienergia 0 58 5 63 58 60 2
Elektrienergia müük 0 58 5 63 58 60 2
Hasartmängud 0 5 149 154 5 53 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 5 149 154 5 53 0
Kaubandus 0 8755 3499 12254 5947 7709 1287
Hulgikaubandus 0 1141 284 1425 1028 1273 205
Jaekaubandus 0 3420 1332 4752 2082 2804 461
Toitlustamine 0 4194 1883 6077 3672 4843 773
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 50 3 53 50 52 9
Gaasi müük 0 50 3 53 50 52 9
Meediateenused 0 3 13 16 3 16 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 13 16 3 16 1
Muinsuskaitse 0 848 94 942 839 926 236
Muinsuskaitse 0 834 93 927 825 911 233
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 1 15 14 15 3
Põllumajandus 0 197 26 223 193 215 67
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 196 26 222 193 215 67
Metsapuude seemnete pakendamine 0 1 0 1 1 1 0
Post ja side 0 254 97 351 252 345 54
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 18 73 55 73 10
Sideteenuse osutamine 0 199 79 278 199 275 44
Seadmetööd 0 3811 844 4655 3227 3746 447
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2833 537 3370 2824 3281 403
Gaasipaigaldise ehitamine 0 235 63 298 235 295 23
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 393 75 468 392 456 36
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 89 16 105 89 101 12
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 247 56 303 246 294 22
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 5
Sotsiaalhooldus 0 85 11 96 85 96 21
Töötervishoiuteenus 0 85 11 96 85 96 21
Tööturg 0 1126 285 1411 998 1217 183
Renditööjõu vahendamine 0 803 212 1015 803 987 146
Töövahendus 0 323 73 396 323 395 63
Transport 0 6 1 7 6 7 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 2
Tuleohutus 0 783 180 963 592 685 62
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 169 25 194 169 192 11
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 614 155 769 525 613 56
Turism 0 336 266 602 336 554 21
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 336 266 602 336 554 21
KOKKU 0 29923 12820 42743 17589 22729 3233