Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 1 6 5 6 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 1 6 5 6 2
Biotsiid 0 45 7 52 45 52 10
Kahjuritõrje 0 45 7 52 45 52 10
Ehitus 0 13847 6815 20662 7474 10162 1402
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 247 78 325 246 316 27
Ehitamine 0 5655 3135 8790 5540 7977 871
Ehitise audit 0 1074 386 1460 1065 1416 216
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1082 402 1484 1040 1383 193
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 405 108 513 404 501 73
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 29 145 116 143 10
Omanikujärelevalve 0 2368 1042 3410 2330 3265 453
Projekteerimine 0 2900 1102 4002 2843 3767 601
Elektrienergia 0 50 3 53 50 50 0
Elektrienergia müük 0 50 3 53 50 50 0
Hasartmängud 0 9 141 150 8 49 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 9 141 150 8 49 0
Kaubandus 0 9064 3012 12076 6120 7571 1697
Hulgikaubandus 0 1172 220 1392 1056 1240 292
Jaekaubandus 0 3557 1144 4701 2146 2757 594
Toitlustamine 0 4335 1648 5983 3785 4756 1027
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 45 2 47 45 46 10
Gaasi müük 0 45 2 47 45 46 10
Meediateenused 0 3 13 16 3 16 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 13 16 3 16 1
Muinsuskaitse 0 871 55 926 862 911 286
Muinsuskaitse 0 856 55 911 847 896 282
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 15 0 15 15 15 4
Põllumajandus 0 199 20 219 196 212 75
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 199 20 219 196 212 75
Post ja side 0 269 76 345 267 339 76
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 16 71 55 71 12
Sideteenuse osutamine 0 214 60 274 214 271 64
Seadmetööd 0 3861 714 4575 3259 3680 589
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2864 444 3308 2855 3222 528
Gaasipaigaldise ehitamine 0 250 48 298 250 295 40
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 395 61 456 394 446 53
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 88 14 102 88 98 15
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 250 50 300 249 291 32
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 5
Sotsiaalhooldus 0 86 9 95 86 95 25
Töötervishoiuteenus 0 86 9 95 86 95 25
Tööturg 0 1088 220 1308 966 1128 258
Renditööjõu vahendamine 0 768 164 932 768 905 205
Töövahendus 0 320 56 376 320 375 84
Transport 0 6 1 7 6 7 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 2
Tuleohutus 0 795 145 940 596 669 91
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 167 19 186 167 184 22
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 628 126 754 529 599 77
Turism 0 346 234 580 346 536 38
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 346 234 580 346 536 38
KOKKU 0 30591 11468 42059 17875 22288 4236