Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 43 14 57 43 57 6
Kahjuritõrje 0 43 14 57 43 57 6
Ehitus 0 13582 9087 22669 7604 11263 1284
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 262 124 386 261 359 25
Ehitamine 0 5602 4402 10004 5519 8825 766
Ehitise audit 0 1009 512 1521 1002 1464 177
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1047 509 1556 1009 1446 166
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 410 140 550 409 535 69
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 119 40 159 119 156 12
Omanikujärelevalve 0 2211 1367 3578 2176 3401 366
Projekteerimine 0 2922 1460 4382 2872 4074 550
Elektrienergia 0 66 5 71 66 68 4
Elektrienergia müük 0 66 5 71 66 68 4
Hasartmängud 0 10 196 206 7 63 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 10 196 206 7 63 0
Kaubandus 0 9790 4065 13855 6889 8946 1849
Hulgikaubandus 0 1324 326 1650 1213 1492 290
Jaekaubandus 0 3747 1553 5300 2455 3306 631
Toitlustamine 0 4719 2186 6905 4242 5618 1172
Keskkond 0 2 1 3 2 3 0
Kaaviari käitlemine 0 2 1 3 2 3 0
Maagaas 0 55 7 62 55 61 9
Gaasi müük 0 55 7 62 55 61 9
Meediateenused 0 6 20 26 6 26 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 6 19 25 6 25 1
Merendus 0 127 3 130 127 130 44
Merendus 0 127 3 130 127 130 44
Muinsuskaitse 0 784 284 1068 778 1031 118
Muinsuskaitse 0 771 278 1049 765 1015 116
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 6 19 13 16 2
Põllumajandus 0 238 33 271 232 258 74
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 235 33 268 232 258 74
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 284 112 396 282 387 69
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 22 78 56 77 15
Sideteenuse osutamine 0 228 90 318 228 313 54
Seadmetööd 0 4131 1103 5234 3519 4193 606
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3094 716 3810 3086 3687 543
Gaasipaigaldise ehitamine 0 216 82 298 216 295 33
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 436 107 543 435 526 51
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 23 115 92 110 9
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 279 78 357 278 346 38
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 1
Sotsiaalhooldus 0 100 14 114 100 111 29
Töötervishoiuteenus 0 100 14 114 100 111 29
Tööturg 0 1605 360 1965 1414 1686 381
Renditööjõu vahendamine 0 1163 272 1435 1163 1397 316
Töövahendus 0 442 88 530 442 525 121
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 974 286 1260 701 834 84
Ehitamine ja hooldamine 0 55 1 56 55 56 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 245 35 280 245 274 27
Projekteerimine 0 30 3 33 30 33 1
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 574 246 820 502 661 70
Tuleohutusteenus 0 70 1 71 70 71 1
Turism 0 320 314 634 320 582 41
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 320 314 634 320 582 41
KOKKU 0 32130 15909 48039 19667 25993 4320