Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 1 0 1 1 1 0
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 1 0 1 1 1 0
Biotsiid 0 41 7 48 41 48 8
Kahjuritõrje 0 41 7 48 41 48 8
Ehitus 0 14149 5435 19584 7414 9566 1677
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 262 44 306 261 301 39
Ehitamine 0 5725 2417 8142 5589 7529 1107
Ehitise audit 0 1118 295 1413 1107 1376 241
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1101 314 1415 1054 1319 208
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 416 79 495 416 486 86
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 114 21 135 114 133 13
Omanikujärelevalve 0 2504 837 3341 2460 3208 554
Projekteerimine 0 2909 895 3804 2841 3601 649
Hasartmängud 0 7 104 111 7 43 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 7 104 111 7 43 0
Kaubandus 2 8764 2372 11138 5798 6861 1831
Hulgikaubandus 0 1100 157 1257 979 1107 321
Jaekaubandus 1 3501 895 4397 2021 2489 626
Toitlustamine 1 4163 1320 5484 3588 4297 1109
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 41 1 42 41 41 7
Gaasi müük 0 41 1 42 41 41 7
Meediateenused 0 3 10 13 3 13 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 10 13 3 13 1
Põllumajandus 0 170 17 187 167 180 69
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 170 17 187 167 180 69
Post ja side 0 261 67 328 259 322 90
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 13 67 54 67 13
Sideteenuse osutamine 0 207 54 261 207 258 77
Seadmetööd 0 3671 552 4223 3073 3394 647
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2694 335 3029 2685 2964 569
Gaasipaigaldise ehitamine 0 263 35 298 263 295 48
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 372 42 414 371 410 62
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 82 8 90 82 88 12
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 246 35 281 245 276 42
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 5
Sotsiaalhooldus 0 83 5 88 83 88 27
Töötervishoiuteenus 0 83 5 88 83 88 27
Tööturg 1 784 139 924 695 801 246
Renditööjõu vahendamine 1 540 104 645 540 628 193
Töövahendus 0 244 35 279 244 279 94
Transport 0 2 0 2 2 2 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 2 0 2 2 2 0
Tuleohutus 0 727 113 840 540 598 97
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 143 14 157 143 156 26
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 584 99 683 479 534 79
Turism 0 430 115 545 429 508 86
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 430 115 545 429 508 86
KOKKU 3 29136 8937 38076 16878 20219 4528