Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 8
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 8
Ehitus 0 13760 8740 22500 7664 11165 1562
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 267 114 381 265 356 33
Ehitamine 0 5668 4233 9901 5580 8756 981
Ehitise audit 0 1032 487 1519 1024 1463 214
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1069 483 1552 1030 1442 205
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 415 131 546 414 532 73
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 122 36 158 122 155 15
Omanikujärelevalve 0 2248 1318 3566 2213 3393 441
Projekteerimine 0 2939 1405 4344 2887 4044 639
Elektrienergia 0 65 5 70 65 67 4
Elektrienergia müük 0 65 5 70 65 67 4
Hasartmängud 0 13 188 201 10 61 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 13 188 201 10 61 0
Kaubandus 0 9699 4012 13711 6814 8837 2093
Hulgikaubandus 0 1302 320 1622 1190 1465 332
Jaekaubandus 0 3714 1534 5248 2420 3260 702
Toitlustamine 0 4683 2158 6841 4203 5556 1340
Keskkond 0 2 1 3 2 3 0
Kaaviari käitlemine 0 2 1 3 2 3 0
Maagaas 0 56 5 61 56 60 12
Gaasi müük 0 56 5 61 56 60 12
Meediateenused 0 5 20 25 5 25 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 19 24 5 24 1
Merendus 0 126 2 128 126 128 49
Merendus 0 126 2 128 126 128 49
Muinsuskaitse 0 783 272 1055 777 1019 139
Muinsuskaitse 0 770 267 1037 764 1004 136
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 3
Põllumajandus 0 237 33 270 231 257 80
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 234 33 267 231 257 80
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 285 110 395 283 386 79
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 22 78 56 77 16
Sideteenuse osutamine 0 229 88 317 229 312 63
Seadmetööd 0 4147 1026 5173 3530 4147 712
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3107 657 3764 3099 3644 628
Gaasipaigaldise ehitamine 0 220 78 298 220 295 44
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 437 100 537 436 520 73
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 94 19 113 94 108 16
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 275 75 350 274 340 50
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 4
Sotsiaalhooldus 0 100 14 114 100 111 31
Töötervishoiuteenus 0 100 14 114 100 111 31
Tööturg 0 1531 350 1881 1349 1616 424
Renditööjõu vahendamine 0 1108 265 1373 1108 1337 354
Töövahendus 0 423 85 508 423 505 136
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 951 254 1205 685 805 107
Ehitamine ja hooldamine 0 44 0 44 44 44 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 222 33 255 222 250 36
Projekteerimine 0 22 2 24 22 24 1
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 601 218 819 523 661 88
Tuleohutusteenus 0 62 1 63 62 63 0
Turism 0 315 313 628 315 577 46
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 315 313 628 315 577 46
KOKKU 0 32130 15364 47494 19556 25657 4984