Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 43 14 57 43 57 6
Kahjuritõrje 0 43 14 57 43 57 6
Ehitus 0 13587 9185 22772 7608 11310 1209
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 262 127 389 261 362 21
Ehitamine 0 5593 4457 10050 5511 8853 714
Ehitise audit 0 1011 516 1527 1004 1469 175
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1052 514 1566 1014 1455 162
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 414 142 556 413 540 64
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 119 40 159 119 156 11
Omanikujärelevalve 0 2208 1379 3587 2173 3409 350
Projekteerimine 0 2928 1477 4405 2878 4095 524
Elektrienergia 0 66 5 71 66 68 4
Elektrienergia müük 0 66 5 71 66 68 4
Hasartmängud 0 8 198 206 6 63 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 8 198 206 6 63 0
Kaubandus 0 9804 4097 13901 6902 8983 1784
Hulgikaubandus 0 1324 330 1654 1213 1496 281
Jaekaubandus 0 3752 1564 5316 2461 3319 611
Toitlustamine 0 4728 2203 6931 4252 5643 1130
Keskkond 0 2 1 3 2 3 0
Kaaviari käitlemine 0 2 1 3 2 3 0
Maagaas 0 55 7 62 55 61 10
Gaasi müük 0 55 7 62 55 61 10
Meediateenused 0 6 20 26 6 26 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 6 19 25 6 25 1
Merendus 0 127 3 130 127 130 41
Merendus 0 127 3 130 127 130 41
Muinsuskaitse 0 668 403 1071 662 1034 89
Muinsuskaitse 0 656 396 1052 650 1018 87
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 12 7 19 12 16 2
Põllumajandus 0 239 33 272 233 259 73
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 236 33 269 233 259 73
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 286 112 398 284 389 65
Postiteenuse majandustegevusteade 0 57 22 79 57 78 15
Sideteenuse osutamine 0 229 90 319 229 314 50
Seadmetööd 0 4155 1118 5273 3544 4227 589
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3117 726 3843 3109 3718 530
Gaasipaigaldise ehitamine 0 215 83 298 215 295 31
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 435 110 545 434 528 49
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 23 115 92 110 9
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 282 79 361 281 350 36
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 1
Sotsiaalhooldus 0 102 14 116 102 113 29
Töötervishoiuteenus 0 102 14 116 102 113 29
Tööturg 0 1640 366 2006 1446 1722 366
Renditööjõu vahendamine 0 1193 276 1469 1193 1431 305
Töövahendus 0 447 90 537 447 532 116
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 978 290 1268 705 838 81
Ehitamine ja hooldamine 0 57 1 58 57 58 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 248 35 283 248 277 27
Projekteerimine 0 31 3 34 31 34 1
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 571 249 820 500 661 67
Tuleohutusteenus 0 71 2 73 71 73 1
Turism 0 319 315 634 319 582 39
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 319 315 634 319 582 39
KOKKU 0 32098 16186 48284 19710 26148 4141