Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 3 7 4 7 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 3 7 4 7 1
Biotsiid 0 43 12 55 43 55 4
Kahjuritõrje 0 43 12 55 43 55 4
Ehitus 0 13618 7485 21103 7410 10388 998
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 251 91 342 250 329 12
Ehitamine 0 5554 3486 9040 5449 8144 579
Ehitise audit 0 1048 427 1475 1039 1424 159
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1066 433 1499 1024 1396 139
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 411 119 530 410 517 51
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 32 148 116 146 7
Omanikujärelevalve 0 2307 1143 3450 2270 3299 333
Projekteerimine 0 2865 1221 4086 2813 3829 454
Elektrienergia 0 59 5 64 59 61 1
Elektrienergia müük 0 59 5 64 59 61 1
Hasartmängud 0 10 149 159 10 55 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 10 149 159 10 55 0
Kaubandus 0 8828 3548 12376 6017 7807 1262
Hulgikaubandus 0 1153 288 1441 1040 1289 197
Jaekaubandus 0 3456 1349 4805 2120 2855 456
Toitlustamine 0 4219 1911 6130 3704 4895 756
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 52 3 55 52 54 9
Gaasi müük 0 52 3 55 52 54 9
Meediateenused 0 3 14 17 3 17 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 13 16 3 16 1
Muinsuskaitse 0 861 95 956 852 939 223
Muinsuskaitse 0 847 94 941 838 924 220
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 1 15 14 15 3
Põllumajandus 0 209 26 235 204 225 63
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 207 26 233 204 225 63
Metsapuude seemnete pakendamine 0 2 0 2 2 2 0
Post ja side 0 255 102 357 253 349 52
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 19 75 56 74 10
Sideteenuse osutamine 0 199 83 282 199 278 42
Seadmetööd 0 3864 868 4732 3271 3804 429
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2869 554 3423 2860 3330 388
Gaasipaigaldise ehitamine 0 234 64 298 234 295 22
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 404 79 483 403 469 34
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 90 16 106 90 102 12
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 253 58 311 252 302 22
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 5
Sotsiaalhooldus 0 87 11 98 87 97 21
Töötervishoiuteenus 0 87 11 98 87 97 21
Tööturg 0 1180 291 1471 1048 1271 183
Renditööjõu vahendamine 0 847 217 1064 847 1035 144
Töövahendus 0 333 74 407 333 406 63
Transport 0 6 1 7 6 7 1
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 1
Tuleohutus 0 787 185 972 596 691 58
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 171 26 197 171 195 11
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 616 159 775 528 618 52
Turism 0 338 273 611 338 563 21
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 338 273 611 338 563 21
KOKKU 0 30205 13072 43277 17792 23031 3110