Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 1 5 4 5 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 1 5 4 5 1
Biotsiid 0 43 7 50 43 50 6
Kahjuritõrje 0 43 7 50 43 50 6
Ehitus 0 13982 6385 20367 7507 10004 1001
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 254 66 320 253 312 15
Ehitamine 0 5710 2907 8617 5591 7855 595
Ehitise audit 0 1081 363 1444 1072 1400 143
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1087 376 1463 1045 1363 123
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 410 97 507 409 495 56
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 115 28 143 115 141 4
Omanikujärelevalve 0 2419 975 3394 2379 3253 336
Projekteerimine 0 2906 1040 3946 2848 3722 424
Elektrienergia 0 47 3 50 47 47 0
Elektrienergia müük 0 47 3 50 47 47 0
Hasartmängud 0 11 131 142 6 47 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 11 131 142 6 47 0
Kaubandus 2 9168 2653 11823 6202 7391 1339
Hulgikaubandus 0 1172 180 1352 1056 1201 218
Jaekaubandus 1 3572 1035 4608 2148 2679 451
Toitlustamine 1 4424 1438 5863 3861 4649 822
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 42 2 44 42 43 5
Gaasi müük 0 42 2 44 42 43 5
Meediateenused 0 3 12 15 3 15 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 12 15 3 15 1
Muinsuskaitse 0 880 28 908 871 896 124
Muinsuskaitse 0 865 28 893 856 881 121
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 15 0 15 15 15 3
Põllumajandus 0 194 19 213 191 206 64
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 194 19 213 191 206 64
Post ja side 0 265 72 337 263 331 59
Postiteenuse majandustegevusteade 0 53 16 69 53 69 7
Sideteenuse osutamine 0 212 56 268 212 265 52
Seadmetööd 0 3827 652 4479 3233 3608 396
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2839 401 3240 2830 3158 345
Gaasipaigaldise ehitamine 0 257 41 298 257 295 32
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 382 55 437 381 429 37
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 88 12 100 88 97 7
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 247 46 293 246 285 26
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 1
Sotsiaalhooldus 0 85 8 93 85 93 21
Töötervishoiuteenus 0 85 8 93 85 93 21
Tööturg 1 1005 173 1179 895 1021 174
Renditööjõu vahendamine 1 716 127 844 716 823 139
Töövahendus 0 289 46 335 289 334 57
Transport 0 6 1 7 6 7 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 0
Tuleohutus 0 781 137 918 587 653 60
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 164 17 181 164 179 17
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 617 120 737 517 584 46
Turism 0 354 215 569 354 526 33
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 354 215 569 354 526 33
KOKKU 3 30699 10499 41201 17887 21776 3087