Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 7
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 7
Ehitus 0 13759 8808 22567 7669 11205 1437
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 268 115 383 266 358 29
Ehitamine 0 5662 4270 9932 5575 8780 880
Ehitise audit 0 1032 488 1520 1024 1463 200
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1067 488 1555 1028 1445 190
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 413 133 546 412 532 72
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 121 38 159 121 156 12
Omanikujärelevalve 0 2249 1324 3573 2214 3398 408
Projekteerimine 0 2947 1419 4366 2895 4062 604
Elektrienergia 0 65 5 70 65 67 4
Elektrienergia müük 0 65 5 70 65 67 4
Hasartmängud 0 10 193 203 6 62 1
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 10 193 203 6 62 1
Kaubandus 0 9738 4032 13770 6847 8883 1974
Hulgikaubandus 0 1308 322 1630 1197 1473 309
Jaekaubandus 0 3724 1542 5266 2431 3277 663
Toitlustamine 0 4706 2168 6874 4226 5587 1260
Keskkond 0 2 1 3 2 3 0
Kaaviari käitlemine 0 2 1 3 2 3 0
Maagaas 0 54 7 61 54 60 9
Gaasi müük 0 54 7 61 54 60 9
Meediateenused 0 5 20 25 5 25 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 19 24 5 24 1
Merendus 0 126 2 128 126 128 49
Merendus 0 126 2 128 126 128 49
Muinsuskaitse 0 785 275 1060 779 1023 135
Muinsuskaitse 0 772 270 1042 766 1008 132
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 3
Põllumajandus 0 237 33 270 231 257 75
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 234 33 267 231 257 75
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 284 111 395 282 386 74
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 22 78 56 77 15
Sideteenuse osutamine 0 228 89 317 228 312 59
Seadmetööd 0 4159 1035 5194 3541 4162 677
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3113 665 3778 3105 3657 604
Gaasipaigaldise ehitamine 0 219 79 298 219 295 40
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 439 100 539 438 522 62
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 95 19 114 95 109 11
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 279 75 354 278 343 45
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 3
Sotsiaalhooldus 0 100 14 114 100 111 31
Töötervishoiuteenus 0 100 14 114 100 111 31
Tööturg 0 1569 358 1927 1381 1652 400
Renditööjõu vahendamine 0 1135 271 1406 1135 1368 330
Töövahendus 0 434 87 521 434 516 133
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 966 257 1223 698 818 97
Ehitamine ja hooldamine 0 46 0 46 46 46 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 234 33 267 234 262 31
Projekteerimine 0 26 2 28 26 28 1
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 598 221 819 521 661 81
Tuleohutusteenus 0 62 1 63 62 63 0
Turism 0 318 313 631 318 580 42
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 318 313 631 318 580 42
KOKKU 0 32232 15483 47715 19646 25799 4684