Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 1 6 5 6 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 1 6 5 6 1
Biotsiid 0 45 7 52 45 52 10
Kahjuritõrje 0 45 7 52 45 52 10
Ehitus 0 13868 6727 20595 7473 10130 1549
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 246 75 321 245 313 32
Ehitamine 0 5663 3088 8751 5546 7952 988
Ehitise audit 0 1071 383 1454 1062 1410 222
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1084 397 1481 1042 1380 202
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 406 106 512 405 500 77
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 117 28 145 117 143 11
Omanikujärelevalve 0 2377 1028 3405 2338 3262 491
Projekteerimine 0 2904 1089 3993 2847 3759 630
Elektrienergia 0 49 3 52 49 49 0
Elektrienergia müük 0 49 3 52 49 49 0
Hasartmängud 0 9 137 146 7 49 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 9 137 146 7 49 0
Kaubandus 2 9098 2919 12019 6137 7528 1908
Hulgikaubandus 0 1173 209 1382 1057 1230 348
Jaekaubandus 1 3572 1109 4682 2154 2738 655
Toitlustamine 1 4353 1601 5955 3798 4730 1152
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 45 2 47 45 46 11
Gaasi müük 0 45 2 47 45 46 11
Meediateenused 0 3 12 15 3 15 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 12 15 3 15 1
Muinsuskaitse 0 873 51 924 864 909 296
Muinsuskaitse 0 858 51 909 849 894 291
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 15 0 15 15 15 5
Põllumajandus 0 198 20 218 195 211 76
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 198 20 218 195 211 76
Post ja side 0 266 76 342 264 336 79
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 16 70 54 70 13
Sideteenuse osutamine 0 212 60 272 212 269 66
Seadmetööd 0 3846 697 4543 3246 3654 648
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2857 430 3287 2848 3202 577
Gaasipaigaldise ehitamine 0 251 47 298 251 295 46
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 390 60 450 389 440 65
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 86 14 100 86 97 16
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 248 49 297 247 288 38
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 6
Sotsiaalhooldus 0 85 9 94 85 94 29
Töötervishoiuteenus 0 85 9 94 85 94 29
Tööturg 1 1041 208 1250 924 1076 280
Renditööjõu vahendamine 1 741 154 896 741 870 220
Töövahendus 0 300 54 354 300 353 95
Transport 0 6 1 7 6 7 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 2
Tuleohutus 0 790 143 933 592 664 95
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 166 19 185 166 183 22
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 624 124 748 525 594 81
Turism 0 352 225 577 352 533 45
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 352 225 577 352 533 45
KOKKU 3 30581 11238 41822 17837 22137 4664