Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 3 8 5 8 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 3 8 5 8 2
Biotsiid 0 41 14 55 41 55 9
Kahjuritõrje 0 41 14 55 41 55 9
Ehitus 0 13667 7985 21652 7511 10690 1957
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 253 105 358 252 341 45
Ehitamine 0 5596 3779 9375 5497 8378 1267
Ehitise audit 0 1043 455 1498 1035 1445 287
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1066 457 1523 1027 1416 270
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 414 123 537 413 524 95
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 117 34 151 117 148 22
Omanikujärelevalve 0 2290 1209 3499 2254 3342 585
Projekteerimine 0 2888 1290 4178 2837 3908 808
Elektrienergia 0 63 5 68 63 65 4
Elektrienergia müük 0 63 5 68 63 65 4
Hasartmängud 0 22 159 181 9 56 1
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 22 159 181 9 56 1
Kaubandus 0 9200 3736 12936 6359 8225 2359
Hulgikaubandus 0 1209 296 1505 1097 1351 387
Jaekaubandus 0 3571 1428 4999 2258 3029 802
Toitlustamine 0 4420 2012 6432 3922 5167 1474
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 53 4 57 53 56 15
Gaasi müük 0 53 4 57 53 56 15
Meediateenused 0 3 17 20 3 20 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 16 19 3 19 1
Muinsuskaitse 0 878 113 991 870 970 227
Muinsuskaitse 0 864 109 973 856 955 220
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 4 18 14 15 7
Põllumajandus 0 222 27 249 216 236 87
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 219 27 246 216 236 87
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 0
Post ja side 0 264 104 368 262 360 80
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 20 75 55 74 13
Sideteenuse osutamine 0 209 84 293 209 289 67
Seadmetööd 0 3968 916 4884 3373 3930 881
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2963 584 3547 2954 3446 779
Gaasipaigaldise ehitamine 0 229 69 298 229 295 57
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 416 84 500 415 485 90
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 16 108 92 104 22
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 254 66 320 253 311 55
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 6
Sotsiaalhooldus 0 92 11 103 92 102 35
Töötervishoiuteenus 0 92 11 103 92 102 35
Tööturg 0 1340 311 1651 1182 1421 426
Renditööjõu vahendamine 0 950 234 1184 950 1153 348
Töövahendus 0 390 77 467 390 465 145
Transport 0 7 1 8 7 8 1
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 1 8 7 8 1
Tuleohutus 0 815 193 1008 618 717 136
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 180 28 208 180 204 41
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 635 165 800 547 642 112
Turism 0 327 291 618 327 569 48
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 327 291 618 327 569 48
KOKKU 0 30968 13891 44859 18474 24013 5756