Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 1 6 5 6 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 1 6 5 6 2
Biotsiid 0 46 7 53 46 53 8
Kahjuritõrje 0 46 7 53 46 53 8
Ehitus 0 13862 6919 20781 7506 10236 1281
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 247 79 326 246 317 23
Ehitamine 0 5666 3195 8861 5552 8029 780
Ehitise audit 0 1069 392 1461 1060 1417 197
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1084 405 1489 1042 1388 173
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 407 108 515 406 503 70
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 117 29 146 117 144 9
Omanikujärelevalve 0 2366 1055 3421 2328 3274 416
Projekteerimine 0 2906 1123 4029 2849 3792 552
Elektrienergia 0 56 5 61 56 58 1
Elektrienergia müük 0 56 5 61 56 58 1
Hasartmängud 0 7 146 153 6 52 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 7 146 153 6 52 0
Kaubandus 0 9091 3086 12177 6157 7652 1579
Hulgikaubandus 0 1184 230 1414 1068 1262 261
Jaekaubandus 0 3559 1168 4727 2152 2781 561
Toitlustamine 0 4348 1688 6036 3807 4805 954
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 44 3 47 44 46 9
Gaasi müük 0 44 3 47 44 46 9
Meediateenused 0 3 13 16 3 16 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 13 16 3 16 1
Muinsuskaitse 0 875 64 939 866 923 272
Muinsuskaitse 0 860 64 924 851 908 268
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 15 0 15 15 15 4
Põllumajandus 0 199 21 220 196 213 71
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 199 21 220 196 213 71
Post ja side 0 270 78 348 268 342 73
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 16 72 56 72 12
Sideteenuse osutamine 0 214 62 276 214 273 61
Seadmetööd 0 3879 737 4616 3280 3713 545
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2873 462 3335 2864 3248 486
Gaasipaigaldise ehitamine 0 247 51 298 247 295 33
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 403 63 466 402 454 49
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 90 14 104 90 100 15
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 252 50 302 251 293 29
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 5
Sotsiaalhooldus 0 85 10 95 85 95 24
Töötervishoiuteenus 0 85 10 95 85 95 24
Tööturg 0 1128 230 1358 999 1169 229
Renditööjõu vahendamine 0 802 171 973 802 946 184
Töövahendus 0 326 59 385 326 384 74
Transport 0 6 1 7 6 7 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 2
Tuleohutus 0 801 151 952 603 679 84
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 171 19 190 171 188 19
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 630 132 762 533 607 72
Turism 0 329 256 585 329 541 29
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 329 256 585 329 541 29
KOKKU 0 30688 11728 42416 17995 22528 3907