Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 1 0 1 1 1 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 1 0 1 1 1 1
Biotsiid 0 43 7 50 43 50 6
Kahjuritõrje 0 43 7 50 43 50 6
Ehitus 0 14043 5830 19873 7415 9719 1225
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 259 51 310 258 303 23
Ehitamine 0 5684 2622 8306 5557 7639 746
Ehitise audit 0 1097 327 1424 1088 1386 171
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1108 334 1442 1062 1344 150
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 409 89 498 409 489 70
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 114 24 138 114 136 6
Omanikujärelevalve 0 2473 894 3367 2432 3228 411
Projekteerimine 0 2899 956 3855 2834 3644 513
Hasartmängud 0 19 112 131 7 43 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 19 112 131 7 43 0
Kaubandus 2 8916 2442 11360 5929 7034 1491
Hulgikaubandus 0 1138 158 1296 1017 1145 241
Jaekaubandus 1 3545 919 4465 2070 2550 508
Toitlustamine 1 4233 1365 5599 3661 4406 913
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 42 0 42 42 42 5
Gaasi müük 0 42 0 42 42 42 5
Meediateenused 0 3 10 13 3 13 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 10 13 3 13 1
Põllumajandus 0 179 18 197 176 190 63
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 179 18 197 176 190 63
Post ja side 0 262 67 329 260 323 72
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 13 67 54 67 11
Sideteenuse osutamine 0 208 54 262 208 259 61
Seadmetööd 0 3725 584 4309 3131 3469 510
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2748 356 3104 2739 3036 449
Gaasipaigaldise ehitamine 0 262 36 298 262 295 35
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 372 47 419 371 414 45
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 82 9 91 82 89 10
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 247 39 286 246 280 30
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 84 5 89 84 89 24
Töötervishoiuteenus 0 84 5 89 84 89 24
Tööturg 1 842 145 988 747 855 209
Renditööjõu vahendamine 1 585 109 695 585 676 167
Töövahendus 0 257 36 293 257 292 73
Transport 0 7 0 7 7 7 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 0 7 7 7 0
Tuleohutus 0 743 121 864 557 619 70
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 145 16 161 145 160 19
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 598 105 703 494 554 55
Turism 0 409 141 550 409 512 56
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 409 141 550 409 512 56
KOKKU 3 29320 9482 38805 17125 20667 3565