Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 1 5 4 5 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 1 5 4 5 1
Biotsiid 0 44 7 51 44 51 11
Kahjuritõrje 0 44 7 51 44 51 11
Ehitus 0 13892 6625 20517 7465 10083 1725
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 250 71 321 249 313 42
Ehitamine 0 5667 3040 8707 5550 7921 1113
Ehitise audit 0 1076 376 1452 1067 1408 240
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1086 389 1475 1044 1375 223
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 408 104 512 407 500 84
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 28 144 116 142 12
Omanikujärelevalve 0 2389 1010 3399 2350 3256 551
Projekteerimine 0 2900 1074 3974 2842 3742 689
Elektrienergia 0 48 3 51 48 48 0
Elektrienergia müük 0 48 3 51 48 48 0
Hasartmängud 0 9 135 144 6 47 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 9 135 144 6 47 0
Kaubandus 2 9134 2825 11961 6168 7484 2120
Hulgikaubandus 0 1173 198 1371 1057 1219 385
Jaekaubandus 1 3573 1089 4663 2155 2723 719
Toitlustamine 1 4388 1538 5927 3830 4704 1292
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 44 2 46 44 45 12
Gaasi müük 0 44 2 46 44 45 12
Meediateenused 0 3 12 15 3 15 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 12 15 3 15 1
Muinsuskaitse 0 875 41 916 866 903 325
Muinsuskaitse 0 860 41 901 851 888 319
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 15 0 15 15 15 6
Põllumajandus 0 197 19 216 194 209 77
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 197 19 216 194 209 77
Post ja side 0 265 75 340 263 334 85
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 16 70 54 70 14
Sideteenuse osutamine 0 211 59 270 211 267 71
Seadmetööd 0 3848 670 4518 3248 3637 719
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2858 412 3270 2849 3186 631
Gaasipaigaldise ehitamine 0 253 45 298 253 295 55
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 387 57 444 386 435 76
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 88 12 100 88 97 23
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 248 47 295 247 287 44
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 6
Sotsiaalhooldus 0 84 9 93 84 93 29
Töötervishoiuteenus 0 84 9 93 84 93 29
Tööturg 1 1023 198 1222 911 1056 305
Renditööjõu vahendamine 1 728 146 875 728 850 241
Töövahendus 0 295 52 347 295 346 106
Transport 0 6 1 7 6 7 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 2
Tuleohutus 0 785 143 928 588 660 104
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 165 19 184 165 182 23
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 620 124 744 521 590 90
Turism 0 355 218 573 355 529 52
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 355 218 573 355 529 52
KOKKU 3 30618 10984 41605 17845 22004 5156