Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 3 7 4 7 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 3 7 4 7 1
Biotsiid 0 42 13 55 42 55 4
Kahjuritõrje 0 42 13 55 42 55 4
Ehitus 0 13634 7614 21248 7437 10462 947
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 250 96 346 249 332 12
Ehitamine 0 5568 3559 9127 5464 8205 545
Ehitise audit 0 1047 435 1482 1039 1431 147
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1068 439 1507 1027 1402 130
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 411 120 531 410 518 50
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 34 150 116 147 7
Omanikujärelevalve 0 2304 1160 3464 2267 3311 311
Projekteerimine 0 2870 1238 4108 2819 3847 432
Elektrienergia 0 62 5 67 62 64 1
Elektrienergia müük 0 62 5 67 62 64 1
Hasartmängud 0 9 152 161 8 55 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 9 152 161 8 55 0
Kaubandus 0 8928 3575 12503 6105 7904 1225
Hulgikaubandus 0 1164 289 1453 1051 1301 186
Jaekaubandus 0 3491 1370 4861 2158 2905 447
Toitlustamine 0 4273 1916 6189 3761 4948 731
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 52 3 55 52 54 9
Gaasi müük 0 52 3 55 52 54 9
Meediateenused 0 4 14 18 4 18 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 4 13 17 4 17 1
Muinsuskaitse 0 865 97 962 857 945 196
Muinsuskaitse 0 851 96 947 843 930 193
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 1 15 14 15 3
Põllumajandus 0 213 26 239 208 229 62
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 211 26 237 208 229 62
Metsapuude seemnete pakendamine 0 2 0 2 2 2 0
Post ja side 0 257 103 360 255 352 50
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 20 75 55 74 9
Sideteenuse osutamine 0 202 83 285 202 281 41
Seadmetööd 0 3890 882 4772 3299 3839 412
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2897 562 3459 2888 3363 372
Gaasipaigaldise ehitamine 0 233 65 298 233 295 21
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 405 80 485 404 471 34
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 90 16 106 90 102 12
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 251 62 313 250 304 21
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 5
Sotsiaalhooldus 0 88 11 99 88 98 20
Töötervishoiuteenus 0 88 11 99 88 98 20
Tööturg 0 1243 298 1541 1104 1334 182
Renditööjõu vahendamine 0 892 224 1116 892 1087 145
Töövahendus 0 351 74 425 351 424 63
Transport 0 6 1 7 6 7 1
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 1
Tuleohutus 0 792 190 982 602 698 55
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 172 28 200 172 198 12
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 620 162 782 532 624 48
Turism 0 340 273 613 340 564 20
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 340 273 613 340 564 20
KOKKU 0 30430 13261 43691 18002 23297 2981