Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 0 0 0 0 0 0
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 0 0 0 0 0 0
Biotsiid 0 40 7 47 40 47 4
Kahjuritõrje 0 40 7 47 40 47 4
Ehitus 0 14272 5162 19434 7421 9478 783
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 262 39 301 261 296 25
Ehitamine 0 5745 2299 8044 5602 7450 477
Ehitise audit 0 1134 275 1409 1123 1372 119
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1116 294 1410 1067 1315 103
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 423 70 493 423 484 45
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 117 16 133 117 132 6
Omanikujärelevalve 0 2550 783 3333 2503 3201 272
Projekteerimine 0 2925 853 3778 2851 3580 329
Hasartmängud 0 7 103 110 7 42 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 7 103 110 7 42 0
Kaubandus 2 8663 2303 10968 5703 6747 978
Hulgikaubandus 0 1088 151 1239 965 1090 166
Jaekaubandus 1 3478 867 4346 1994 2444 341
Toitlustamine 1 4097 1285 5383 3521 4214 595
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 41 1 42 41 41 0
Gaasi müük 0 41 1 42 41 41 0
Meediateenused 0 3 8 11 3 11 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 8 11 3 11 0
Põllumajandus 0 165 17 182 162 175 51
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 165 17 182 162 175 51
Post ja side 0 260 66 326 258 320 58
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 13 67 54 67 10
Sideteenuse osutamine 0 206 53 259 206 256 48
Seadmetööd 0 3635 539 4174 3034 3350 336
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2662 328 2990 2652 2927 299
Gaasipaigaldise ehitamine 0 264 34 298 264 295 22
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 369 40 409 367 406 25
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 81 8 89 81 87 8
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 245 32 277 244 273 16
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 82 5 87 82 87 17
Töötervishoiuteenus 0 82 5 87 82 87 17
Tööturg 1 757 136 894 669 774 124
Renditööjõu vahendamine 1 516 102 619 516 604 104
Töövahendus 0 241 34 275 241 275 35
Transport 0 0 0 0 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 0 0 0 0 0 0
Tuleohutus 0 721 112 833 535 592 46
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 143 14 157 143 156 16
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 578 98 676 473 527 33
Turism 0 437 105 542 436 505 41
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 437 105 542 436 505 41
KOKKU 3 29085 8564 37652 16721 19946 2344