Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 3 1 4 3 4 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 3 1 4 3 4 1
Biotsiid 0 43 7 50 43 50 6
Kahjuritõrje 0 43 7 50 43 50 6
Ehitus 0 14032 5996 20028 7436 9802 1152
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 259 56 315 258 307 18
Ehitamine 0 5683 2713 8396 5559 7703 697
Ehitise audit 0 1096 336 1432 1088 1392 162
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1109 343 1452 1064 1353 146
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 403 95 498 403 489 63
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 25 141 116 139 5
Omanikujärelevalve 0 2459 918 3377 2418 3238 389
Projekteerimine 0 2907 977 3884 2843 3671 485
Elektrienergia 0 37 2 39 37 37 0
Elektrienergia müük 0 37 2 39 37 37 0
Hasartmängud 0 13 120 133 5 43 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 13 120 133 5 43 0
Kaubandus 2 8996 2469 11467 6004 7119 1464
Hulgikaubandus 0 1149 162 1311 1029 1160 237
Jaekaubandus 1 3563 931 4495 2092 2575 496
Toitlustamine 1 4284 1376 5661 3714 4465 899
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 42 1 43 42 42 5
Gaasi müük 0 42 1 43 42 42 5
Meediateenused 0 3 10 13 3 13 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 10 13 3 13 1
Põllumajandus 0 179 19 198 176 191 63
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 179 19 198 176 191 63
Post ja side 0 263 68 331 261 325 69
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 14 68 54 68 9
Sideteenuse osutamine 0 209 54 263 209 260 60
Seadmetööd 0 3768 605 4373 3172 3519 482
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2783 369 3152 2774 3077 425
Gaasipaigaldise ehitamine 0 261 37 298 261 295 34
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 378 50 428 377 422 42
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 86 10 96 86 93 8
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 246 42 288 245 282 29
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 85 6 91 85 91 24
Töötervishoiuteenus 0 85 6 91 85 91 24
Tööturg 1 864 158 1023 767 884 195
Renditööjõu vahendamine 1 603 119 723 603 704 155
Töövahendus 0 261 39 300 261 299 68
Transport 0 7 0 7 7 7 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 0 7 7 7 0
Tuleohutus 0 753 122 875 565 626 70
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 150 16 166 150 165 18
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 603 106 709 499 559 56
Turism 0 406 147 553 406 515 55
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 406 147 553 406 515 55
KOKKU 3 29496 9731 39230 17268 20899 3430