Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 0 0 0 0 0 0
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 0 0 0 0 0 0
Biotsiid 0 39 7 46 39 46 4
Kahjuritõrje 0 39 7 46 39 46 4
Ehitus 0 14294 4983 19277 7400 9388 825
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 259 37 296 258 292 25
Ehitamine 0 5733 2205 7938 5590 7364 501
Ehitise audit 0 1142 264 1406 1129 1369 119
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1116 285 1401 1064 1307 105
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 427 65 492 427 484 51
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 113 16 129 113 128 6
Omanikujärelevalve 0 2568 754 3322 2519 3191 289
Projekteerimine 0 2936 824 3760 2859 3565 350
Hasartmängud 0 6 102 108 6 42 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 6 102 108 6 42 0
Kaubandus 2 8531 2250 10783 5575 6614 1017
Hulgikaubandus 0 1071 149 1220 948 1071 171
Jaekaubandus 1 3448 848 4297 1956 2400 352
Toitlustamine 1 4012 1253 5266 3429 4116 624
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 40 1 41 40 40 0
Gaasi müük 0 40 1 41 40 40 0
Meediateenused 0 3 8 11 3 11 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 8 11 3 11 0
Põllumajandus 0 156 17 173 153 166 52
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 156 17 173 153 166 52
Post ja side 0 255 65 320 253 315 60
Postiteenuse majandustegevusteade 0 51 13 64 51 64 11
Sideteenuse osutamine 0 204 52 256 204 254 49
Seadmetööd 0 3604 528 4132 3006 3318 358
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2637 320 2957 2627 2900 321
Gaasipaigaldise ehitamine 0 266 32 298 266 295 22
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 363 39 402 361 399 25
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 81 8 89 81 87 8
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 243 32 275 242 271 16
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 81 5 86 81 86 17
Töötervishoiuteenus 0 81 5 86 81 86 17
Tööturg 1 729 133 863 644 747 131
Renditööjõu vahendamine 1 494 99 594 494 580 108
Töövahendus 0 235 34 269 235 269 38
Tuleohutus 0 716 108 824 529 584 52
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 142 14 156 142 155 16
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 574 94 668 468 520 39
Turism 0 430 105 535 429 501 44
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 430 105 535 429 501 44
KOKKU 3 28886 8312 37201 16498 19660 2458