Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 2
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 5
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 5
Ehitus 0 13649 8203 21852 7531 10803 1112
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 256 109 365 255 343 15
Ehitamine 0 5601 3894 9495 5506 8467 645
Ehitise audit 0 1032 469 1501 1024 1447 166
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1063 468 1531 1024 1423 156
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 415 125 540 414 526 53
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 119 34 153 119 150 7
Omanikujärelevalve 0 2273 1244 3517 2237 3354 340
Projekteerimine 0 2890 1327 4217 2838 3939 496
Elektrienergia 0 63 5 68 63 65 5
Elektrienergia müük 0 63 5 68 63 65 5
Hasartmängud 0 18 165 183 9 57 1
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 18 165 183 9 57 1
Kaubandus 0 9242 3841 13083 6412 8337 1555
Hulgikaubandus 0 1233 302 1535 1121 1380 266
Jaekaubandus 0 3576 1480 5056 2275 3083 531
Toitlustamine 0 4433 2059 6492 3946 5226 961
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 54 4 58 54 57 11
Gaasi müük 0 54 4 58 54 57 11
Meediateenused 0 4 19 23 4 23 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 4 18 22 4 22 1
Muinsuskaitse 0 747 261 1008 741 984 98
Muinsuskaitse 0 734 256 990 728 969 96
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 2
Põllumajandus 0 225 31 256 219 243 64
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 222 31 253 219 243 64
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 0
Post ja side 0 273 104 377 271 369 55
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 20 76 56 75 12
Sideteenuse osutamine 0 217 84 301 217 297 43
Seadmetööd 0 4032 940 4972 3432 4002 520
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3012 599 3611 3003 3505 465
Gaasipaigaldise ehitamine 0 226 72 298 226 295 29
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 422 89 511 421 496 51
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 93 16 109 93 105 13
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 265 67 332 264 323 32
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 3
Sotsiaalhooldus 0 94 11 105 94 104 22
Töötervishoiuteenus 0 94 11 105 94 104 22
Tööturg 0 1375 322 1697 1214 1461 285
Renditööjõu vahendamine 0 980 243 1223 980 1190 237
Töövahendus 0 395 79 474 395 471 95
Transport 0 7 1 8 7 8 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 1 8 7 8 0
Tuleohutus 0 826 196 1022 627 728 80
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 182 29 211 182 207 22
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 644 167 811 556 653 68
Turism 0 325 294 619 325 570 30
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 325 294 619 325 570 30
KOKKU 0 30982 14416 45398 18619 24346 3615