Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 5
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 5
Ehitus 0 13678 8305 21983 7555 10874 1069
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 257 110 367 256 344 15
Ehitamine 0 5610 3963 9573 5517 8526 614
Ehitise audit 0 1035 472 1507 1027 1453 162
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1065 470 1535 1026 1426 151
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 416 125 541 415 527 51
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 119 34 153 119 150 7
Omanikujärelevalve 0 2273 1256 3529 2236 3365 332
Projekteerimine 0 2903 1342 4245 2852 3963 478
Elektrienergia 0 63 5 68 63 65 5
Elektrienergia müük 0 63 5 68 63 65 5
Hasartmängud 0 15 170 185 7 58 1
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 15 170 185 7 58 1
Kaubandus 0 9305 3874 13179 6465 8412 1529
Hulgikaubandus 0 1250 306 1556 1138 1401 259
Jaekaubandus 0 3587 1488 5075 2287 3102 518
Toitlustamine 0 4468 2080 6548 3983 5277 953
Keskkond 0 1 1 2 1 2 0
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 0
Maagaas 0 54 4 58 54 57 10
Gaasi müük 0 54 4 58 54 57 10
Meediateenused 0 5 19 24 5 24 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 18 23 5 23 1
Muinsuskaitse 0 754 260 1014 748 987 97
Muinsuskaitse 0 741 255 996 735 972 95
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 2
Põllumajandus 0 227 31 258 221 245 64
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 224 31 255 221 245 64
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 0
Post ja side 0 275 105 380 273 372 54
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 21 77 56 76 12
Sideteenuse osutamine 0 219 84 303 219 299 42
Seadmetööd 0 4056 959 5015 3447 4032 498
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3029 613 3642 3020 3535 443
Gaasipaigaldise ehitamine 0 225 73 298 225 295 28
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 427 90 517 426 502 50
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 17 109 92 105 11
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 269 69 338 268 329 32
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 2
Sotsiaalhooldus 0 95 12 107 95 105 21
Töötervishoiuteenus 0 95 12 107 95 105 21
Tööturg 0 1410 325 1735 1245 1494 276
Renditööjõu vahendamine 0 1008 245 1253 1008 1220 230
Töövahendus 0 402 80 482 402 479 90
Transport 0 8 1 9 8 9 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 0
Tuleohutus 0 850 201 1051 636 741 77
Ehitamine ja hooldamine 0 1 0 1 1 1 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 188 30 218 188 214 22
Projekteerimine 0 1 0 1 1 1 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 647 171 818 560 660 65
Tuleohutusteenus 0 13 0 13 13 13 0
Turism 0 322 299 621 322 571 31
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 322 299 621 322 571 31
KOKKU 0 31165 14589 45754 18748 24553 3519