Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 11
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 11
Ehitus 0 13759 8631 22390 7652 11108 1883
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 267 111 378 265 354 46
Ehitamine 0 5671 4158 9829 5580 8712 1220
Ehitise audit 0 1029 484 1513 1021 1458 250
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1073 478 1551 1034 1441 245
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 413 130 543 412 529 85
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 121 36 157 121 154 20
Omanikujärelevalve 0 2251 1309 3560 2216 3390 536
Projekteerimine 0 2934 1392 4326 2882 4031 758
Elektrienergia 0 65 5 70 65 67 8
Elektrienergia müük 0 65 5 70 65 67 8
Hasartmängud 0 18 181 199 13 61 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 18 181 199 13 61 0
Kaubandus 0 9629 3980 13609 6760 8761 2402
Hulgikaubandus 0 1285 317 1602 1173 1445 398
Jaekaubandus 0 3687 1527 5214 2393 3233 809
Toitlustamine 0 4657 2136 6793 4177 5511 1518
Keskkond 0 1 1 2 1 2 1
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 1
Maagaas 0 56 5 61 56 60 13
Gaasi müük 0 56 5 61 56 60 13
Meediateenused 0 5 20 25 5 25 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 19 24 5 24 1
Merendus 0 127 1 128 127 128 54
Merendus 0 127 1 128 127 128 54
Muinsuskaitse 0 775 270 1045 769 1010 174
Muinsuskaitse 0 762 265 1027 756 995 171
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 3
Põllumajandus 0 236 33 269 230 256 84
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 233 33 266 230 256 84
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 281 110 391 279 382 95
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 22 78 56 77 20
Sideteenuse osutamine 0 225 88 313 225 308 75
Seadmetööd 0 4136 1010 5146 3517 4127 863
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3093 647 3740 3085 3624 751
Gaasipaigaldise ehitamine 0 221 77 298 221 295 50
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 437 98 535 436 518 92
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 94 19 113 94 108 24
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 277 72 349 276 340 63
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 4
Sotsiaalhooldus 0 98 12 110 98 108 34
Töötervishoiuteenus 0 98 12 110 98 108 34
Tööturg 0 1492 347 1839 1317 1583 483
Renditööjõu vahendamine 0 1076 264 1340 1076 1305 394
Töövahendus 0 416 83 499 416 496 162
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 915 246 1161 663 781 135
Ehitamine ja hooldamine 0 36 0 36 36 36 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 202 31 233 202 229 41
Projekteerimine 0 15 1 16 15 16 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 606 213 819 528 661 117
Tuleohutusteenus 0 56 1 57 56 57 0
Turism 0 317 310 627 317 576 72
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 317 310 627 317 576 72
KOKKU 0 31965 15181 47146 19419 25452 5863