Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 3 8 5 8 2
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 3 8 5 8 2
Biotsiid 0 41 14 55 41 55 14
Kahjuritõrje 0 41 14 55 41 55 14
Ehitus 0 13667 7785 21452 7489 10577 3136
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 252 100 352 251 336 85
Ehitamine 0 5598 3662 9260 5496 8295 2169
Ehitise audit 0 1046 445 1491 1038 1438 437
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1064 448 1512 1024 1407 416
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 411 122 533 410 520 152
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 116 34 150 116 147 35
Omanikujärelevalve 0 2299 1184 3483 2263 3329 947
Projekteerimine 0 2881 1257 4138 2830 3871 1211
Elektrienergia 0 63 5 68 63 65 9
Elektrienergia müük 0 63 5 68 63 65 9
Hasartmängud 0 22 154 176 8 56 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 22 154 176 8 56 0
Kaubandus 0 9115 3647 12762 6276 8107 3260
Hulgikaubandus 0 1184 294 1478 1072 1326 540
Jaekaubandus 0 3551 1393 4944 2228 2983 1095
Toitlustamine 0 4380 1960 6340 3879 5089 2034
Keskkond 0 1 1 2 1 2 1
Kaaviari käitlemine 0 1 1 2 1 2 1
Maagaas 0 52 4 56 52 55 22
Gaasi müük 0 52 4 56 52 55 22
Meediateenused 0 4 15 19 4 19 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 4 14 18 4 18 1
Muinsuskaitse 0 868 104 972 860 951 380
Muinsuskaitse 0 854 100 954 846 936 370
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 14 4 18 14 15 10
Põllumajandus 0 216 27 243 211 233 101
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 214 27 241 211 233 101
Metsapuude seemnete pakendamine 0 2 0 2 2 2 0
Post ja side 0 260 103 363 258 355 127
Postiteenuse majandustegevusteade 0 55 20 75 55 74 24
Sideteenuse osutamine 0 205 83 288 205 284 103
Seadmetööd 0 3933 899 4832 3338 3886 1330
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2927 576 3503 2918 3405 1166
Gaasipaigaldise ehitamine 0 232 66 298 232 295 91
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 412 81 493 411 478 141
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 92 16 108 92 104 31
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 256 63 319 255 310 91
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 8
Sotsiaalhooldus 0 90 11 101 90 100 49
Töötervishoiuteenus 0 90 11 101 90 100 49
Tööturg 0 1272 304 1576 1129 1363 566
Renditööjõu vahendamine 0 908 229 1137 908 1107 460
Töövahendus 0 364 75 439 364 437 186
Transport 0 7 1 8 7 8 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 7 1 8 7 8 2
Tuleohutus 0 804 192 996 609 707 219
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 178 28 206 178 203 58
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 626 164 790 538 632 188
Turism 0 335 281 616 335 567 76
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 335 281 616 335 567 76
KOKKU 0 30755 13550 44305 18281 23688 8430