Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 4 1 5 4 5 1
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 4 1 5 4 5 1
Biotsiid 0 43 7 50 43 50 12
Kahjuritõrje 0 43 7 50 43 50 12
Ehitus 0 13953 6473 20426 7493 10035 2078
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 252 68 320 251 312 59
Ehitamine 0 5699 2958 8657 5582 7885 1393
Ehitise audit 0 1081 366 1447 1072 1403 276
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1088 379 1467 1046 1367 252
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 410 99 509 409 497 105
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 115 28 143 115 141 15
Omanikujärelevalve 0 2408 990 3398 2368 3256 646
Projekteerimine 0 2900 1052 3952 2842 3727 812
Elektrienergia 0 47 3 50 47 47 0
Elektrienergia müük 0 47 3 50 47 47 0
Hasartmängud 0 9 133 142 5 47 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 9 133 142 5 47 0
Kaubandus 2 9160 2716 11878 6198 7427 2441
Hulgikaubandus 0 1171 185 1356 1055 1205 444
Jaekaubandus 1 3573 1057 4631 2152 2696 811
Toitlustamine 1 4416 1474 5891 3854 4671 1505
Keskkond 0 2 0 2 2 2 1
Kaaviari käitlemine 0 2 0 2 2 2 1
Maagaas 0 42 2 44 42 43 15
Gaasi müük 0 42 2 44 42 43 15
Meediateenused 0 3 12 15 3 15 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 3 12 15 3 15 1
Muinsuskaitse 0 875 35 910 866 898 373
Muinsuskaitse 0 860 35 895 851 883 366
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 15 0 15 15 15 7
Põllumajandus 0 194 19 213 191 206 80
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 194 19 213 191 206 80
Post ja side 0 265 73 338 263 332 98
Postiteenuse majandustegevusteade 0 54 16 70 54 70 15
Sideteenuse osutamine 0 211 57 268 211 265 83
Seadmetööd 0 3836 660 4496 3240 3621 846
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 2847 408 3255 2838 3171 733
Gaasipaigaldise ehitamine 0 256 42 298 256 295 68
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 383 55 438 382 430 92
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 88 12 100 88 97 26
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 248 46 294 247 286 60
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 6
Sotsiaalhooldus 0 85 8 93 85 93 31
Töötervishoiuteenus 0 85 8 93 85 93 31
Tööturg 1 1018 181 1200 908 1040 341
Renditööjõu vahendamine 1 725 132 858 725 836 274
Töövahendus 0 293 49 342 293 341 116
Transport 0 6 1 7 6 7 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 6 1 7 6 7 2
Tuleohutus 0 779 141 920 586 654 133
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 0 164 17 181 164 179 31
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 615 124 739 517 585 113
Turism 0 356 216 572 356 528 64
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 356 216 572 356 528 64
KOKKU 3 30677 10681 41361 17885 21867 6012