Üldstatistika

  •  
  •  
  •  
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata)
Autoriõigus 0 5 4 9 5 9 3
Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine 0 5 4 9 5 9 3
Biotsiid 0 42 14 56 42 56 8
Kahjuritõrje 0 42 14 56 42 56 8
Ehitus 0 13754 8751 22505 7660 11168 1535
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 0 268 114 382 266 357 32
Ehitamine 0 5666 4238 9904 5578 8758 962
Ehitise audit 0 1032 487 1519 1024 1463 212
Ehitusprojekti ekspertiis 0 1068 484 1552 1029 1442 202
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 533 533 0 532 0
Ehitusuuringud 0 415 131 546 414 532 71
Liikluskorralduse projektide tegemine 0 121 37 158 121 155 15
Omanikujärelevalve 0 2247 1319 3566 2212 3393 434
Projekteerimine 0 2937 1408 4345 2885 4045 627
Elektrienergia 0 65 5 70 65 67 4
Elektrienergia müük 0 65 5 70 65 67 4
Hasartmängud 0 12 189 201 9 61 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 0 12 189 201 9 61 0
Kaubandus 0 9706 4015 13721 6820 8846 2074
Hulgikaubandus 0 1303 320 1623 1191 1466 327
Jaekaubandus 0 3713 1536 5249 2419 3261 696
Toitlustamine 0 4690 2159 6849 4210 5564 1329
Keskkond 0 2 1 3 2 3 0
Kaaviari käitlemine 0 2 1 3 2 3 0
Maagaas 0 55 6 61 55 60 12
Gaasi müük 0 55 6 61 55 60 12
Meediateenused 0 5 20 25 5 25 1
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 1 1 0 1 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 0 5 19 24 5 24 1
Merendus 0 126 2 128 126 128 49
Merendus 0 126 2 128 126 128 49
Muinsuskaitse 0 785 272 1057 779 1020 136
Muinsuskaitse 0 772 267 1039 766 1005 133
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 0 13 5 18 13 15 3
Põllumajandus 0 237 33 270 231 257 80
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 0 234 33 267 231 257 80
Metsapuude seemnete pakendamine 0 3 0 3 3 3 3
Post ja side 0 285 110 395 283 386 79
Postiteenuse majandustegevusteade 0 56 22 78 56 77 16
Sideteenuse osutamine 0 229 88 317 229 312 63
Seadmetööd 0 4154 1026 5180 3535 4152 701
Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja 0 0 34 34 0 33 0
Elektritööd 0 3111 657 3768 3103 3648 619
Gaasipaigaldise ehitamine 0 220 78 298 220 295 44
Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Gaasitööd 0 437 100 537 436 520 72
Masina tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Masinatööd 0 95 19 114 95 109 15
Mõõte- ja teimilaborina tegutsemine 0 0 51 51 0 51 0
Personali sertifitseerimine 0 0 3 3 0 3 0
Surveseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 2 2 0 2 0
Surveseadmetööd 0 277 75 352 276 341 49
Tõsteseadme tehnilise kontrolli teostamine 0 0 1 1 0 1 0
Tõsteseadmetööde tegemine 0 14 4 18 14 17 4
Sotsiaalhooldus 0 100 14 114 100 111 30
Töötervishoiuteenus 0 100 14 114 100 111 30
Tööturg 0 1537 350 1887 1355 1621 420
Renditööjõu vahendamine 0 1113 265 1378 1113 1341 350
Töövahendus 0 424 85 509 424 506 135
Transport 0 8 1 9 8 9 2
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 0 8 1 9 8 9 2
Tuleohutus 0 957 254 1211 691 811 103
Ehitamine ja hooldamine 0 44 0 44 44 44 0
Kontrollimine ja hooldamine 0 228 33 261 228 256 34
Projekteerimine 0 22 2 24 22 24 1
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 0 601 218 819 523 661 86
Tuleohutusteenus 0 62 1 63 62 63 0
Turism 0 315 313 628 315 577 45
Reisiettevõtjana tegutsemine 0 315 313 628 315 577 45
KOKKU 0 32150 15380 47530 19573 25683 4922