Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 2 580 131 713 579 635 4172
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3534 1680 5215 448 480 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 637 3613 4250 153 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 12 3339 1762 5113 3315 3869 16770
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 1 13690 10745 24436 2602 2909 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3089 10222 13311 906 2067 0
Taksoveo tegevusluba 11 2621 3104 5736 2515 3961 3618
Taksoveo sõidukikaart 116 4931 12800 17847 2909 5806 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 83 11545 494 12122 11471 11913 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0