Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 0 585 172 757 580 659 4294
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3710 1970 5681 471 516 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 583 3663 4246 142 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 0 258 258 0 258 0
Veosevedu 11 3390 1991 5392 3364 4025 17079
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 5 14307 12541 26853 2698 3070 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 2781 10530 13311 830 2067 0
Taksoveo tegevusluba 6 2515 3475 5996 2416 4094 3506
Taksoveo sõidukikaart 118 5712 14680 20510 3608 7171 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 68 13138 688 13894 13063 13661 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0