Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 0 592 154 746 589 652 4237
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3640 1923 5564 465 507 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 596 3650 4246 144 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 9 3374 1930 5313 3352 3983 17015
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 2 14180 12120 26302 2683 3033 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 2844 10467 13311 847 2067 0
Taksoveo tegevusluba 7 2538 3392 5937 2440 4066 3544
Taksoveo sõidukikaart 127 5569 14226 19922 3474 6891 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 40 12885 621 13546 12810 13319 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0