Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 2 591 137 730 585 643 4198
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3587 1803 5391 452 489 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 610 3636 4246 148 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 8 3363 1830 5201 3339 3911 16806
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 4 13851 11437 25292 2628 2963 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 2964 10347 13311 880 2067 0
Taksoveo tegevusluba 11 2591 3200 5802 2496 3997 3711
Taksoveo sõidukikaart 145 5175 13211 18531 3020 6107 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 75 12401 520 12996 12327 12782 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0