Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 0 587 144 731 587 644 4204
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 0 3593 1827 5420 455 492 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 610 3636 4246 148 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 2 3368 1856 5226 3357 3932 16832
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 4 13923 11611 25538 2640 2979 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 2918 10393 13311 870 2067 0
Taksoveo tegevusluba 13 2592 3236 5841 2493 4022 3724
Taksoveo sõidukikaart 194 5320 13379 18893 3136 6320 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 77 12664 540 13281 12589 13063 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0