Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 1 578 110 689 577 629 4198
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3534 1534 5069 444 475 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 663 3587 4250 158 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 13 3299 1678 4990 3287 3839 16647
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 1 13399 10145 23545 2562 2859 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3257 10054 13311 941 2067 0
Taksoveo tegevusluba 11 2609 3034 5654 2509 3914 3634
Taksoveo sõidukikaart 103 4853 12365 17321 2851 5586 0
Autojuhi koolituse korraldamine 1 28 17 46 28 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 72 10981 462 11515 10906 11313 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0