Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 1 584 114 699 578 632 4211
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3549 1576 5126 445 478 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 661 3589 4250 158 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 12 3333 1706 5051 3299 3852 16693
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 2 13499 10438 23939 2584 2885 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3203 10108 13311 925 2067 0
Taksoveo tegevusluba 9 2612 3065 5686 2511 3932 3642
Taksoveo sõidukikaart 120 4894 12533 17547 2857 5675 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 77 11200 482 11759 11126 11558 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0