Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 0 587 150 737 586 649 4233
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3627 1869 5497 459 501 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 605 3641 4246 146 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 4 3354 1899 5257 3339 3953 16934
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 5 14059 11770 25834 2661 3009 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 2884 10427 13311 859 2067 0
Taksoveo tegevusluba 7 2578 3313 5898 2477 4052 3685
Taksoveo sõidukikaart 113 5712 13837 19662 3514 6781 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 45 12858 569 13472 12783 13247 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0