Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 1 585 133 719 583 639 4168
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3539 1712 5252 450 484 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 628 3622 4250 150 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 16 3359 1783 5158 3323 3895 16769
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 1 13726 10924 24651 2610 2929 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3052 10259 13311 901 2067 0
Taksoveo tegevusluba 10 2606 3142 5758 2511 3975 3630
Taksoveo sõidukikaart 132 4985 12916 18033 2942 5894 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 29 17 46 29 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 90 11769 501 12360 11695 12149 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0