Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 1 575 101 677 573 619 3985
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 2 3285 1416 4703 436 465 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 0 91 91 0 14 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 700 3550 4250 163 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 12 3259 1552 4823 3226 3739 16581
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 0 13051 9291 22342 2515 2756 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3539 9772 13311 989 2067 0
Taksoveo tegevusluba 7 2638 2904 5549 2547 3863 3788
Taksoveo sõidukikaart 82 4960 11521 16563 2899 5291 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 28 17 45 28 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 48 10080 426 10554 10006 10369 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 2 1 2 0