Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 1 575 109 685 573 625 4160
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 1 3473 1479 4953 441 471 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 686 3564 4250 158 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 11 3329 1605 4945 3278 3815 16692
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 1 13325 9870 23196 2557 2837 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3376 9935 13311 961 2067 0
Taksoveo tegevusluba 9 2609 3008 5626 2511 3898 3644
Taksoveo sõidukikaart 93 4849 12165 17107 2854 5505 0
Autojuhi koolituse korraldamine 0 28 17 45 28 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 54 10725 452 11231 10650 11033 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0