Transpordi statistika

Tegevusala/liik Aktiivseid taotlusi Aktiivseid kandeid Kustutatud kandeid Kokku Aktiivseid ettevõtjaid Registreeritud ettevõtjaid Seotud sõidukite arv
Sõitjatevedu (rahvusvaheline) 0 0 182 182 0 182 0
Sõitjatevedu (riigisisene) 0 0 98 98 0 98 0
Sõitjatevedu 1 572 107 680 570 621 4105
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (rahvusvaheline) 2 3412 1458 4872 438 468 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) (riigisisene) 0 1 91 92 1 15 0
Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu) 0 692 3558 4250 159 462 0
Veosevedu (riigisisene) 0 1 257 258 1 258 0
Veosevedu 14 3312 1574 4900 3271 3791 16715
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (rahvusvaheline) 0 13272 9577 22849 2543 2797 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) (riigisisene) 0 0 814 814 0 227 0
Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) 0 3452 9859 13311 973 2067 0
Taksoveo tegevusluba 13 2621 2969 5603 2524 3885 3706
Taksoveo sõidukikaart 91 4881 11901 16873 2851 5404 0
Autojuhi koolituse korraldamine 1 28 17 46 28 42 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 0 6 0 6 6 6 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0
Teenindajakaart 60 10428 446 10934 10354 10744 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 0 1 0 1 1 1 0