Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 37 5 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 37 5 4 4 4
Ehitus 13678 7555 6546 1069 802 468 449
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 257 256 241 15 19 19 18
Ehitamine 5610 5517 4903 614 380 375 357
Ehitise audit 1035 1027 865 162 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1065 1026 875 151 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 416 415 364 51 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 119 119 112 7 2 2 2
Omanikujärelevalve 2273 2236 1904 332 130 130 124
Projekteerimine 2903 2852 2375 478 144 141 128
Elektrienergia 192 127 113 15 0 0 0
Elektrienergia müük 63 63 58 5 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 62 12 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 18 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 32 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1656 1385 1203 185 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 283 283 231 52 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 92 23 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 321 320 269 51 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 111 111 91 20 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 165 165 128 37 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 171 171 130 41 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 458 458 451 7 0 0 0
Hasartmängud 203 36 29 8 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 52 29 22 7 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 136 21 17 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 15 7 6 1 0 0 0
Kaubandus 9305 6465 4956 1529 837 626 597
Hulgikaubandus 1250 1138 880 259 112 109 104
Jaekaubandus 3587 2287 1773 518 268 186 177
Toitlustamine 4468 3983 3029 953 457 405 387
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 344 339 293 46 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 197 197 174 23 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 43 12 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 65 65 56 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 111 111 94 17 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 100 100 85 15 0 0 0
Maagaas 87 56 47 10 0 0 0
Gaasi import 9 9 6 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 54 54 44 10 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 61 29 22 8 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 10 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 5 4 3 1 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 5 5 4 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 21 11 9 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 376 370 318 53 0 0 0
Merendus 369 363 311 53 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 7 7 7 0 0 0 0
Muinsuskaitse 754 748 651 97 22 22 22
Muinsuskaitse 741 735 640 95 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 11 2 1 1 1
Põllumajandus 229 221 160 64 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 224 221 157 64 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 3 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 278 273 219 54 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 44 12 2 2 1
Sideteenuse osutamine 219 219 177 42 17 17 16
Raudtee 33 23 22 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 13 13 12 1 0 0 0
Relvaohutus 97 90 78 12 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 5 5 5 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 92 86 74 12 0 0 0
Seadmetööd 4083 3467 2969 500 224 192 181
Elektritööd 3029 3020 2577 443 167 167 158
Gaasitööd 427 426 376 50 21 21 19
Masinatööd 92 92 81 11 5 5 4
Surveseadmetööd 269 268 236 32 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 21 2 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1218 843 632 232 2 2 1
Asendushooldusteenus 40 36 33 3 0 0 0
Erihoolekandeteenus 384 151 121 41 0 0 0
Lapsehoiuteenus 385 379 264 115 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 142 141 123 18 0 0 0
Töötervishoiuteenus 95 95 74 21 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 8 6 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 156 154 111 43 0 0 0
Tööturg 1410 1245 969 276 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1008 1008 778 230 68 68 68
Töövahendus 402 402 312 90 24 24 23
Transport 6439 6195 4056 2143 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 8 0 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 30 30 26 4 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 551 550 448 102 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2483 2385 815 1579 0 0 0
Veosevedu 3359 3344 2867 471 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 850 636 564 77 52 37 36
Ehitamine ja hooldamine 1 1 1 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 188 188 166 22 9 9 8
Projekteerimine 1 1 1 0 0 0 0
Tuleohutusteenus 13 13 13 0 0 0 0
Turism 322 322 291 31 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 322 322 291 31 9 9 9
Turvateenused 188 92 81 12 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 92 81 12 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 151 118 106 12 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 12 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 22 22 21 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 98 98 88 9 0 0 0
KOKKU 42182 27436 21449 6164 2068 1363 1302