Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 39 39 35 4 1 1 1
Kahjuritõrje 39 39 35 4 1 1 1
Ehitus 14642 7573 6614 993 460 286 280
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 246 245 220 25 13 13 13
Ehitamine 5860 5708 5100 610 244 243 236
Ehitise audit 763 759 683 76 24 24 22
Ehitusprojekti ekspertiis 889 852 754 98 24 24 24
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 471 471 382 89 7 7 7
Ehitusuuringud 433 433 368 65 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 109 109 100 9 1 1 1
Omanikujärelevalve 2717 2661 2312 349 70 70 66
Projekteerimine 3154 3068 2623 447 73 73 69
Elektrienergia 184 119 109 10 0 0 0
Elektrienergia müük 53 53 51 2 0 0 0
Elektrienergia tootmine 69 69 60 9 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 27 18 18 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 34 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 585 519 440 80 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 28 28 23 5 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 163 163 142 21 0 0 0
Pandimajateenus 110 110 97 13 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 118 117 98 19 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 102 102 85 17 0 0 0
Valuutavahetus 64 64 53 11 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 0 0 0 0 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Hasartmängud 188 31 29 3 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 37 22 19 3 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 141 16 14 2 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 10 9 9 0 0 0 0
Kaubandus 8383 5419 4389 1043 461 369 345
Hulgikaubandus 1037 915 748 168 63 62 57
Jaekaubandus 3430 1917 1563 359 122 102 98
Toitlustamine 3916 3326 2689 641 276 240 224
Kaugküte 74 32 31 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 29 29 28 1 0 0 0
Soojuse tootmine 29 29 28 1 0 0 0
Keskkond 265 260 228 32 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 143 143 131 12 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 9 9 9 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 56 53 42 11 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 5 2 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 44 44 39 5 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 108 108 89 19 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 8 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 97 97 81 16 0 0 0
Maagaas 71 43 41 2 0 0 0
Gaasi import 5 5 5 0 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 25 25 25 0 0 0 0
Gaasi müük 40 40 38 2 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 53 28 27 2 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 30 15 13 2 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 3 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 3 0 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 16 8 8 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 1 1 1 0 0 0 0
Merendus 339 333 281 52 0 0 0
Merendus 333 327 275 52 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 802 794 673 121 0 0 0
Muinsuskaitse 788 780 661 119 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 12 2 0 0 0
Põllumajandus 151 145 89 56 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 148 145 89 56 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 253 247 182 65 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 50 50 36 14 0 0 0
Sideteenuse osutamine 199 199 148 51 1 1 1
Raudtee 35 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 15 1 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 14 0 0 0 0
Relvaohutus 78 70 59 11 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 78 70 59 11 0 0 0
Seadmetööd 3536 2939 2527 415 129 113 112
Elektritööd 2566 2556 2184 372 101 101 100
Gaasitööd 353 351 321 30 10 10 10
Masinatööd 75 75 68 7 3 3 3
Surveseadmetööd 232 231 211 19 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 24 21 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 991 695 574 141 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 28 10 0 0 0
Erihoolekandeteenus 340 141 105 44 0 0 0
Lapsehoiuteenus 406 388 321 68 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 123 123 118 5 0 0 0
Töötervishoiuteenus 80 80 61 19 0 0 0
Tööturg 660 584 448 136 46 41 41
Renditööjõu vahendamine 442 442 330 112 33 33 33
Töövahendus 218 218 179 39 13 13 13
Transport 6126 5951 3561 2393 0 0 0
Sõitjatevedu 549 547 441 106 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2566 2505 583 1930 0 0 0
Veosevedu 3011 2997 2623 367 0 0 0
Tuleohutus 691 512 457 57 27 20 20
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 134 134 117 17 3 3 3
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 557 451 409 43 24 19 19
Turism 420 420 377 43 6 6 5
Reisiettevõtjana tegutsemine 420 420 377 43 6 6 5
Turvateenused 184 89 79 10 0 0 0
Turvateenuse osutamine 184 89 79 10 0 0 0
Vedelkütus 201 154 146 7 0 0 0
Kütuse eksport 19 19 17 2 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 28 28 28 0 0 0 0
Kütuse import 20 20 19 1 0 0 0
Kütuse müük 134 134 125 6 0 0 0
KOKKU 39059 23856 18520 5468 1131 781 749