Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 37 6 4 4 4
Kahjuritõrje 43 43 37 6 4 4 4
Ehitus 13587 7608 6460 1209 802 468 447
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 262 261 240 21 19 19 18
Ehitamine 5593 5511 4797 714 380 375 357
Ehitise audit 1011 1004 829 175 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1052 1014 853 162 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 414 413 349 64 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 119 119 108 11 2 2 2
Omanikujärelevalve 2208 2173 1823 350 130 130 125
Projekteerimine 2928 2878 2354 524 144 141 126
Elektrienergia 200 135 122 13 0 0 0
Elektrienergia müük 66 66 62 4 0 0 0
Elektrienergia tootmine 78 78 67 11 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 20 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 33 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1353 1218 1003 218 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 293 293 219 74 0 0 0
Pandimajateenus 114 114 92 22 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 326 325 265 60 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 102 102 81 21 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 39 39 31 8 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 40 40 33 7 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 407 407 365 42 0 0 0
Hasartmängud 220 41 35 9 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 59 35 27 9 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 153 29 24 5 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 8 6 6 0 0 0 0
Kaubandus 9804 6902 5143 1784 837 626 590
Hulgikaubandus 1324 1213 932 281 112 109 103
Jaekaubandus 3752 2461 1850 611 268 186 173
Toitlustamine 4728 4252 3125 1130 457 405 383
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 372 366 314 51 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 220 220 196 23 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 10 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 44 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 2 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 67 67 56 11 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 1 1 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 122 122 100 22 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 12 12 11 1 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 110 110 89 21 0 0 0
Maagaas 87 57 47 10 0 0 0
Gaasi import 8 8 5 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 55 55 45 10 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 102 29 20 10 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 9 4 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 10 5 3 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 36 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 6 6 5 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 22 10 7 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 306 299 227 73 0 0 0
Merendus 301 294 222 73 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 5 5 5 0 0 0 0
Muinsuskaitse 668 662 573 89 22 22 22
Muinsuskaitse 656 650 563 87 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 12 12 10 2 1 1 1
Põllumajandus 241 233 160 73 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 236 233 160 73 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 0 3 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 289 284 219 65 19 19 16
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 57 57 42 15 2 2 1
Sideteenuse osutamine 229 229 179 50 17 17 15
Raudtee 32 22 21 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 12 12 11 1 0 0 0
Relvaohutus 108 98 85 13 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 9 9 9 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 99 90 77 13 0 0 0
Seadmetööd 4180 3562 2982 589 224 192 181
Elektritööd 3117 3109 2579 530 167 167 158
Gaasitööd 435 434 385 49 21 21 19
Masinatööd 92 92 83 9 5 5 4
Surveseadmetööd 282 281 244 36 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 22 22 0 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1255 858 635 246 2 2 1
Asendushooldusteenus 40 36 29 7 0 0 0
Erihoolekandeteenus 402 158 124 46 0 0 0
Lapsehoiuteenus 387 379 266 113 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 146 144 120 24 0 0 0
Töötervishoiuteenus 102 102 73 29 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 2 13 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 162 160 119 41 0 0 0
Tööturg 1640 1446 1081 366 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1193 1193 888 305 68 68 68
Töövahendus 447 447 331 116 24 24 23
Transport 6684 6430 4194 2237 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 6 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 32 32 27 5 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 564 557 446 111 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2520 2415 807 1614 0 0 0
Veosevedu 3552 3547 3022 519 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 978 705 626 81 52 37 35
Ehitamine ja hooldamine 57 57 57 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 248 248 221 27 9 9 7
Projekteerimine 31 31 30 1 0 0 0
Tuleohutusteenus 71 71 70 1 0 0 0
Turism 319 319 280 39 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 319 319 280 39 9 9 9
Turvateenused 174 86 76 10 0 0 0
Turvateenuse osutamine 174 86 76 10 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 143 108 95 12 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 12 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 20 20 19 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 14 1 0 0 0
Kütuse müük 92 92 82 9 0 0 0
KOKKU 42982 28299 21585 6896 2068 1363 1291