Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 40 40 34 6 1 1 1
Kahjuritõrje 40 40 34 6 1 1 1
Ehitus 14465 7460 6238 1266 460 286 281
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 241 240 203 37 13 13 13
Ehitamine 5771 5618 4751 870 244 243 239
Ehitise audit 755 751 640 111 24 24 23
Ehitusprojekti ekspertiis 877 839 712 127 24 24 24
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 476 476 391 85 7 7 7
Ehitusuuringud 428 428 354 74 4 4 3
Liikluskorralduse projektide tegemine 107 107 96 11 1 1 1
Omanikujärelevalve 2693 2636 2210 427 70 70 68
Projekteerimine 3117 3030 2519 513 73 73 72
Elektrienergia 180 119 105 14 0 0 0
Elektrienergia müük 53 53 48 5 0 0 0
Elektrienergia tootmine 70 70 60 10 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 22 13 13 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 32 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 564 498 371 128 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 20 20 14 6 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 158 158 117 41 0 0 0
Pandimajateenus 110 110 92 18 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 111 110 78 32 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 102 102 77 25 0 0 0
Valuutavahetus 63 63 43 20 0 0 0
Hasartmängud 189 29 27 4 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 34 19 15 4 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 144 16 14 2 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 11 10 10 0 0 0 0
Kaubandus 8245 5282 4050 1253 461 369 350
Hulgikaubandus 1007 885 671 215 63 62 58
Jaekaubandus 3393 1871 1442 436 122 102 100
Toitlustamine 3845 3241 2473 773 276 240 227
Kaugküte 77 34 33 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 30 30 29 1 0 0 0
Soojuse tootmine 31 31 30 1 0 0 0
Keskkond 262 256 215 41 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 140 140 120 20 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 9 9 8 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 57 53 43 10 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 5 2 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 43 43 37 6 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 106 106 85 20 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 7 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 96 96 78 17 0 0 0
Maagaas 72 41 36 7 0 0 0
Gaasi import 4 4 3 1 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 25 25 22 3 0 0 0
Gaasi müük 42 38 33 5 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 50 26 25 3 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 30 15 12 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 3 0 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 14 7 7 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 1 1 1 0 0 0 0
Merendus 332 326 258 68 0 0 0
Merendus 326 320 252 68 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 783 775 621 154 0 0 0
Muinsuskaitse 769 761 611 150 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 10 4 0 0 0
Põllumajandus 146 140 89 51 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 143 140 89 51 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 254 248 169 79 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 50 50 35 15 0 0 0
Sideteenuse osutamine 200 200 136 64 1 1 1
Raudtee 34 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 15 1 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 13 0 0 0 0
Relvaohutus 78 71 51 20 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 78 71 51 20 0 0 0
Seadmetööd 3452 2864 2422 447 129 113 112
Elektritööd 2497 2488 2098 390 101 101 100
Gaasitööd 340 338 292 46 10 10 10
Masinatööd 74 73 65 8 3 3 3
Surveseadmetööd 227 226 197 28 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 29 26 24 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 975 682 485 212 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 26 12 0 0 0
Erihoolekandeteenus 334 138 93 51 0 0 0
Lapsehoiuteenus 406 387 255 132 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 121 121 113 8 0 0 0
Töötervishoiuteenus 72 72 51 21 0 0 0
Tööturg 610 539 374 165 46 41 41
Renditööjõu vahendamine 398 398 266 132 33 33 33
Töövahendus 212 212 160 52 13 13 13
Transport 5939 5772 3713 2057 0 0 0
Sõitjatevedu 538 536 423 113 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2453 2399 953 1447 0 0 0
Veosevedu 2948 2927 2415 507 0 0 0
Tuleohutus 679 499 420 83 27 20 20
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 132 132 109 23 3 3 3
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 547 439 377 65 24 19 19
Turism 421 421 348 73 6 6 5
Reisiettevõtjana tegutsemine 421 421 348 73 6 6 5
Turvateenused 180 87 75 12 0 0 0
Turvateenuse osutamine 180 87 75 12 0 0 0
Vedelkütus 214 162 145 18 0 0 0
Kütuse eksport 21 21 18 3 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 28 28 28 0 0 0 0
Kütuse import 26 26 19 7 0 0 0
Kütuse müük 139 139 125 11 0 0 0
KOKKU 38347 23319 17650 5841 1131 781 755