Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 45 45 36 9 1 1 1
Kahjuritõrje 45 45 36 9 1 1 1
Ehitus 13857 7499 6284 1312 469 286 276
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 247 246 222 24 13 13 13
Ehitamine 5663 5549 4744 807 244 243 232
Ehitise audit 1071 1062 858 204 30 30 27
Ehitusprojekti ekspertiis 1084 1042 862 180 27 27 27
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 407 406 338 69 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 106 10 1 1 1
Omanikujärelevalve 2366 2328 1903 425 70 70 66
Projekteerimine 2903 2846 2281 565 73 73 68
Elektrienergia 189 125 116 13 0 0 0
Elektrienergia müük 56 56 55 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 75 75 66 9 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 24 23 21 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 3054 1843 1392 461 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 278 278 205 73 0 0 0
Pandimajateenus 113 113 91 22 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 281 280 226 54 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 110 110 82 28 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 1061 1060 792 268 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1166 1165 860 305 0 0 0
Hasartmängud 198 32 28 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 42 25 19 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 148 21 17 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 8 7 7 0 0 0 0
Kaubandus 9080 6142 4536 1629 461 369 343
Hulgikaubandus 1184 1068 793 275 63 62 57
Jaekaubandus 3555 2148 1575 582 122 102 97
Toitlustamine 4341 3793 2813 982 276 240 222
Kaugküte 70 30 29 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 27 27 26 1 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 26 1 0 0 0
Keskkond 305 300 249 51 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 167 167 143 24 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 10 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 43 14 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 53 53 44 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 117 115 99 17 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 15 13 12 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 87 15 0 0 0
Maagaas 76 46 39 9 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 44 44 35 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 52 26 22 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 12 1 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 1 1 1 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 18 9 6 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 364 358 294 64 0 0 0
Merendus 358 352 288 64 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 874 865 592 273 0 0 0
Muinsuskaitse 859 850 581 269 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 11 4 0 0 0
Põllumajandus 201 195 121 74 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 198 195 121 74 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 273 268 193 75 1 1 1
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 44 12 0 0 0
Sideteenuse osutamine 214 214 151 63 1 1 1
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 77 72 58 15 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 75 70 56 15 0 0 0
Seadmetööd 3903 3298 2747 559 129 113 109
Elektritööd 2874 2865 2365 500 101 101 98
Gaasitööd 401 400 351 49 10 10 10
Masinatööd 90 90 75 15 3 3 2
Surveseadmetööd 252 251 223 27 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1020 706 514 209 0 0 0
Asendushooldusteenus 39 35 26 9 0 0 0
Erihoolekandeteenus 364 146 110 44 0 0 0
Lapsehoiuteenus 383 374 254 120 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 132 132 110 22 0 0 0
Töötervishoiuteenus 86 86 61 25 0 0 0
Turvakoduteenus 2 1 1 0 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 14 14 14 0 0 0 0
Tööturg 1117 991 754 238 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 792 792 604 188 33 33 32
Töövahendus 325 325 246 79 13 13 13
Transport 6594 6334 3899 2442 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 582 581 452 129 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2624 2517 746 1781 0 0 0
Veosevedu 3345 3319 2766 547 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 800 600 515 86 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 169 169 150 19 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 631 532 458 74 24 19 18
Turism 334 334 302 32 6 6 6
Reisiettevõtjana tegutsemine 334 334 302 32 6 6 6
Turvateenused 188 91 83 8 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 91 83 8 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 166 128 116 11 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 16 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 26 26 24 2 0 0 0
Kütuse import 16 16 15 1 0 0 0
Kütuse müük 104 104 96 6 0 0 0
KOKKU 42996 27108 20244 7204 1140 781 740