Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 41 41 25 16 4 4 4
Kahjuritõrje 41 41 25 16 4 4 4
Ehitus 13662 7484 4397 3257 802 468 453
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 252 251 160 91 19 19 19
Ehitamine 5600 5498 3234 2269 380 375 360
Ehitise audit 1046 1038 586 452 58 58 53
Ehitusprojekti ekspertiis 1064 1024 598 429 50 50 49
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 412 411 255 156 12 12 9
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 78 38 2 2 2
Omanikujärelevalve 2300 2264 1284 981 130 130 124
Projekteerimine 2872 2821 1567 1258 144 141 128
Elektrienergia 192 127 87 41 0 0 0
Elektrienergia müük 62 62 52 10 0 0 0
Elektrienergia tootmine 75 75 42 33 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 14 6 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2000 1371 714 675 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 292 292 131 161 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 60 55 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 298 297 151 146 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 110 110 59 51 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 511 511 249 262 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 560 559 261 298 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 74 74 74 0 0 0 0
Hasartmängud 205 34 24 12 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 45 26 14 12 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 138 20 12 10 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 22 8 8 0 0 0 0
Kaubandus 9103 6262 2969 3341 837 626 599
Hulgikaubandus 1181 1068 507 562 112 109 104
Jaekaubandus 3549 2223 1112 1121 268 186 178
Toitlustamine 4373 3871 1788 2086 457 405 388
Kaugküte 70 30 23 7 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 13 3 0 0 0
Soojuse müük 27 27 20 7 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 20 7 0 0 0
Keskkond 325 320 190 130 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 184 184 116 68 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 7 4 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 29 26 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 0 1 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 1 5 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 59 59 33 26 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 115 115 68 47 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 7 4 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 104 104 61 43 0 0 0
Maagaas 85 54 33 22 0 0 0
Gaasi import 9 9 4 5 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 14 9 0 0 0
Gaasi müük 52 52 30 22 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 56 27 17 11 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 8 5 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 1 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 4 4 3 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 19 10 7 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 363 357 191 166 0 0 0
Merendus 357 351 186 165 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 5 1 0 0 0
Muinsuskaitse 867 859 468 391 23 23 22
Muinsuskaitse 853 845 464 381 22 22 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 4 10 1 1 1
Põllumajandus 218 211 109 104 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 214 211 107 104 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 2 2 2 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 1 1 0 0 0
Post ja side 263 258 126 132 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 30 25 2 2 1
Sideteenuse osutamine 205 205 98 107 17 17 16
Raudtee 35 24 22 3 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 12 2 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 83 77 38 39 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 3 3 3 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 80 75 36 39 0 0 0
Seadmetööd 3956 3354 2002 1377 224 192 183
Elektritööd 2923 2914 1713 1201 167 167 160
Gaasitööd 412 411 265 146 21 21 19
Masinatööd 92 92 60 32 5 5 4
Surveseadmetööd 256 255 161 94 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 15 8 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1191 831 423 427 2 2 1
Asendushooldusteenus 38 34 23 11 0 0 0
Erihoolekandeteenus 373 149 83 76 0 0 0
Lapsehoiuteenus 378 372 174 199 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 146 145 90 55 0 0 0
Töötervishoiuteenus 90 90 40 50 2 2 1
Turvakoduteenus 14 13 6 7 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 152 152 77 75 0 0 0
Tööturg 1271 1128 545 583 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 907 907 436 471 68 68 68
Töövahendus 364 364 171 193 24 24 23
Transport 6526 6268 2661 3629 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 7 7 5 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 19 10 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 584 580 335 247 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2514 2415 591 1833 0 0 0
Veosevedu 3384 3360 1785 1581 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 803 608 396 226 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 178 178 118 60 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 625 537 347 195 43 32 31
Turism 334 334 256 78 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 334 334 256 78 9 9 9
Turvateenused 191 93 53 40 0 0 0
Turvateenuse osutamine 191 93 53 40 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 157 123 74 55 0 0 0
Kütuse eksport 18 18 9 9 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 22 22 16 6 0 0 0
Kütuse import 15 15 9 6 0 0 0
Kütuse müük 102 102 60 42 0 0 0
KOKKU 42117 26991 13867 13584 2069 1364 1311