Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 41 41 7 34 0 0 0
Kahjuritõrje 41 41 7 34 0 0 0
Ehitus 14802 7665 2106 5747 0 0 0
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 252 251 64 186 0 0 0
Ehitamine 5963 5805 1458 4353 0 0 0
Ehitise audit 772 768 206 561 0 0 0
Ehitusprojekti ekspertiis 888 849 253 602 0 0 0
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 493 493 121 372 0 0 0
Ehitusuuringud 425 425 127 297 0 0 0
Liikluskorralduse projektide tegemine 101 101 41 60 0 0 0
Omanikujärelevalve 2747 2689 678 2009 0 0 0
Projekteerimine 3161 3073 924 2155 0 0 0
Elektrienergia 176 117 18 100 0 0 0
Elektrienergia müük 53 53 12 41 0 0 0
Elektrienergia tootmine 69 69 6 63 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 19 12 0 12 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 6 28 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 0 1 0 0 0
Finantsteenused 543 482 109 371 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 17 17 6 11 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 151 151 27 121 0 0 0
Pandimajateenus 109 109 29 80 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 106 105 21 83 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 100 100 26 74 0 0 0
Valuutavahetus 60 60 12 48 0 0 0
Hasartmängud 197 28 17 15 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 36 19 3 14 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 147 16 8 12 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 14 9 9 1 0 0 0
Kaubandus 8441 5393 1119 4303 0 0 0
Hulgikaubandus 1038 914 176 735 0 0 0
Jaekaubandus 3437 1886 440 1450 0 0 0
Toitlustamine 3966 3306 644 2664 0 0 0
Kaugküte 77 34 5 29 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 4 12 0 0 0
Soojuse müük 30 30 3 27 0 0 0
Soojuse tootmine 31 31 3 28 0 0 0
Keskkond 256 250 65 181 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 138 138 26 109 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 8 8 1 7 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 57 53 18 35 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 0 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 4 2 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 41 41 17 24 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 0 4 0 0 0
Lõhkematerjal 108 108 21 85 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 4 5 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 98 98 17 80 0 0 0
Maagaas 68 40 3 37 0 0 0
Gaasi import 4 4 0 4 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 26 26 2 24 0 0 0
Gaasi müük 37 37 1 35 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 0 1 0 0 0
Meediateenused 48 25 4 20 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 30 15 3 11 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 1 2 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 12 7 0 7 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 3 3 0 3 0 0 0
Merendus 332 326 57 262 0 0 0
Merendus 326 320 56 257 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 1 5 0 0 0
Muinsuskaitse 765 757 176 576 0 0 0
Muinsuskaitse 752 744 175 565 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 1 11 0 0 0
Põllumajandus 142 136 34 102 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 139 136 34 102 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 1 1 0 0 0
Post ja side 270 264 37 224 0 0 0
Postiteenus 4 2 0 2 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 8 46 0 0 0
Sideteenuse osutamine 212 212 30 179 0 0 0
Raudtee 33 25 11 18 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 1 1 0 0 0
Raudtee kaubavedu 15 15 3 12 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 1 1 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 7 6 0 0 0
Relvaohutus 77 70 13 55 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 77 70 13 55 0 0 0
Seadmetööd 3509 2911 914 2028 0 0 0
Elektritööd 2532 2525 788 1732 0 0 0
Gaasitööd 343 341 108 233 0 0 0
Masinatööd 73 72 23 49 0 0 0
Surveseadmetööd 231 230 54 175 0 0 0
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 31 27 8 20 0 0 0
Sotsiaalhooldus 978 688 228 455 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 13 23 0 0 0
Erihoolekandeteenus 335 137 41 96 0 0 0
Lapsehoiuteenus 411 393 101 272 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 119 119 74 39 0 0 0
Töötervishoiuteenus 71 71 16 55 0 0 0
Tööturg 627 554 109 442 0 0 0
Renditööjõu vahendamine 406 406 78 326 0 0 0
Töövahendus 221 221 52 166 0 0 0
Transport 5848 5703 1276 4439 0 0 0
Sõitjatevedu 534 532 106 425 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2435 2390 589 1804 0 0 0
Veosevedu 2879 2866 597 2275 0 0 0
Tuleohutus 695 509 174 345 0 0 0
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 133 133 32 100 0 0 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 562 447 163 288 0 0 0
Turism 423 423 165 252 0 0 0
Reisiettevõtjana tegutsemine 423 423 165 252 0 0 0
Turvateenused 179 86 19 68 0 0 0
Turvateenuse osutamine 179 86 19 68 0 0 0
Vedelkütus 217 166 55 116 0 0 0
Kütuse eksport 22 22 6 16 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 30 30 18 12 0 0 0
Kütuse import 25 25 6 19 0 0 0
Kütuse müük 140 140 39 99 0 0 0
KOKKU 38852 23600 5960 18101 0 0 0