Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 37 5 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 37 5 4 4 4
Ehitus 13650 7534 6490 1104 802 468 449
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 256 255 240 15 19 19 18
Ehitamine 5601 5506 4867 639 380 375 357
Ehitise audit 1032 1024 858 166 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1063 1024 869 155 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 415 414 361 53 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 119 119 112 7 2 2 2
Omanikujärelevalve 2271 2234 1895 339 130 130 124
Projekteerimine 2893 2841 2351 492 144 141 128
Elektrienergia 193 128 114 15 0 0 0
Elektrienergia müük 63 63 58 5 0 0 0
Elektrienergia tootmine 75 75 63 12 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 18 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 32 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1668 1368 1158 214 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 294 294 223 71 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 91 24 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 318 317 259 58 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 113 113 91 22 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 188 188 147 41 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 197 197 153 44 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 405 405 401 4 0 0 0
Hasartmängud 203 36 29 8 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 51 29 22 7 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 136 21 17 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 16 7 6 1 0 0 0
Kaubandus 9251 6420 4889 1551 837 626 599
Hulgikaubandus 1236 1124 860 265 112 109 104
Jaekaubandus 3576 2275 1752 527 268 186 177
Toitlustamine 4439 3952 2993 959 457 405 389
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 343 338 288 50 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 197 197 172 25 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 42 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 64 64 54 10 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 111 111 94 17 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 100 100 85 15 0 0 0
Maagaas 87 56 46 11 0 0 0
Gaasi import 9 9 6 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 54 54 43 11 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 57 28 21 8 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 10 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 5 4 3 1 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 4 4 3 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 20 11 9 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 371 365 311 54 0 0 0
Merendus 365 359 305 54 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 747 741 643 98 22 22 22
Muinsuskaitse 734 728 632 96 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 11 2 1 1 1
Põllumajandus 227 219 158 64 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 222 219 155 64 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 3 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 275 270 215 55 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 43 12 2 2 1
Sideteenuse osutamine 217 217 174 43 17 17 16
Raudtee 33 23 22 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 13 13 12 1 0 0 0
Relvaohutus 92 85 73 12 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 3 3 3 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 89 83 71 12 0 0 0
Seadmetööd 4059 3450 2933 519 224 192 181
Elektritööd 3011 3001 2539 462 167 167 158
Gaasitööd 421 420 369 51 21 21 19
Masinatööd 93 93 80 13 5 5 4
Surveseadmetööd 267 266 235 31 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 21 2 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1213 840 630 231 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 30 5 0 0 0
Erihoolekandeteenus 382 149 118 42 0 0 0
Lapsehoiuteenus 384 378 268 110 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 143 142 124 18 0 0 0
Töötervishoiuteenus 94 94 72 22 2 2 1
Turvakoduteenus 15 14 8 6 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 156 154 109 45 0 0 0
Tööturg 1379 1218 934 284 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 983 983 747 236 68 68 68
Töövahendus 396 396 301 95 24 24 23
Transport 6408 6172 4009 2164 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 7 7 7 0 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 30 30 26 4 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 551 551 446 105 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2481 2385 799 1593 0 0 0
Veosevedu 3331 3318 2835 476 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 827 628 553 80 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 182 182 160 22 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 645 557 491 68 43 32 31
Turism 325 325 295 30 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 325 325 295 30 9 9 9
Turvateenused 192 94 82 12 0 0 0
Turvateenuse osutamine 192 94 82 12 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 153 120 106 14 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 12 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 22 22 21 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 100 100 88 11 0 0 0
KOKKU 41981 27282 21164 6293 2068 1363 1304