Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 32 10 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 32 10 4 4 4
Ehitus 13758 7649 5915 1821 802 468 448
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 268 266 222 44 19 19 18
Ehitamine 5668 5577 4408 1170 380 375 356
Ehitise audit 1030 1022 779 243 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1073 1034 800 235 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 414 413 329 84 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 121 121 102 19 2 2 2
Omanikujärelevalve 2251 2216 1703 513 130 130 124
Projekteerimine 2933 2881 2149 732 144 141 128
Elektrienergia 199 134 110 24 0 0 0
Elektrienergia müük 65 65 58 7 0 0 0
Elektrienergia tootmine 79 79 59 20 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 18 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1572 1353 939 419 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 285 285 171 114 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 82 33 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 326 325 237 88 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 105 105 75 30 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 116 116 69 47 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 121 121 72 49 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 472 472 350 122 0 0 0
Hasartmängud 220 44 34 14 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 55 32 19 14 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 148 25 17 9 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 17 12 12 0 0 0 0
Kaubandus 9651 6778 4452 2354 837 626 592
Hulgikaubandus 1288 1176 790 386 112 109 103
Jaekaubandus 3695 2401 1603 798 268 186 175
Toitlustamine 4668 4188 2704 1486 457 405 383
Kaugküte 70 30 27 3 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 24 3 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 24 3 0 0 0
Keskkond 361 355 283 72 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 212 212 177 35 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 9 2 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 41 14 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 0 1 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 2 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 67 67 51 16 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 1 1 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 113 113 81 32 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 8 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 73 29 0 0 0
Maagaas 89 58 45 13 0 0 0
Gaasi import 9 9 5 4 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 19 4 0 0 0
Gaasi müük 56 56 43 13 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 71 30 20 11 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 7 6 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 7 4 2 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 8 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 5 5 4 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 23 11 10 2 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 302 295 197 99 0 0 0
Merendus 296 289 191 99 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 775 769 599 170 22 22 22
Muinsuskaitse 762 756 589 167 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 10 3 1 1 1
Põllumajandus 238 230 145 85 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 233 230 145 85 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 0 3 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 284 279 190 89 19 19 16
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 38 18 2 2 1
Sideteenuse osutamine 225 225 154 71 17 17 15
Raudtee 33 23 21 2 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 13 13 11 2 0 0 0
Relvaohutus 109 98 79 21 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 9 9 9 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 100 90 71 21 0 0 0
Seadmetööd 4165 3538 2709 839 224 192 181
Elektritööd 3095 3087 2355 732 167 167 158
Gaasitööd 438 437 351 86 21 21 19
Masinatööd 94 94 73 21 5 5 4
Surveseadmetööd 277 276 215 60 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 19 4 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1229 850 559 311 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 28 7 0 0 0
Erihoolekandeteenus 391 153 105 57 0 0 0
Lapsehoiuteenus 384 380 233 147 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 141 140 103 37 0 0 0
Töötervishoiuteenus 99 99 65 34 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 2 13 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 159 157 104 53 0 0 0
Tööturg 1496 1320 851 471 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1079 1079 693 386 68 68 68
Töövahendus 417 417 260 157 24 24 23
Transport 6539 6290 3665 2631 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 6 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 31 31 26 5 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 557 556 410 146 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2472 2371 700 1679 0 0 0
Veosevedu 3463 3448 2624 822 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 924 671 542 133 52 37 35
Ehitamine ja hooldamine 37 37 37 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 209 209 169 40 9 9 7
Projekteerimine 15 15 15 0 0 0 0
Tuleohutusteenus 57 57 57 0 0 0 0
Turism 317 317 253 64 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 317 317 253 64 9 9 9
Turvateenused 180 89 70 19 0 0 0
Turvateenuse osutamine 180 89 70 19 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 145 111 91 20 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 10 6 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 20 20 17 3 0 0 0
Kütuse import 15 15 10 5 0 0 0
Kütuse müük 94 94 78 15 0 0 0
KOKKU 42887 28035 19173 9117 2068 1363 1294