Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 34 8 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 34 8 4 4 4
Ehitus 13753 7661 6214 1522 802 468 448
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 268 266 235 31 19 19 18
Ehitamine 5666 5578 4627 952 380 375 356
Ehitise audit 1032 1024 813 211 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1068 1029 829 201 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 415 414 343 71 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 121 121 106 15 2 2 2
Omanikujärelevalve 2247 2212 1781 431 130 130 124
Projekteerimine 2936 2884 2260 624 144 141 128
Elektrienergia 199 134 117 17 0 0 0
Elektrienergia müük 65 65 61 4 0 0 0
Elektrienergia tootmine 79 79 65 14 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 20 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 31 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1530 1330 1012 324 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 287 287 196 91 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 89 26 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 326 325 255 70 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 104 104 76 28 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 99 99 67 32 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 102 102 70 32 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 465 465 382 83 0 0 0
Hasartmängud 218 41 33 11 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 55 32 22 11 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 151 26 20 6 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 12 9 9 0 0 0 0
Kaubandus 9706 6820 4790 2059 837 626 591
Hulgikaubandus 1303 1191 867 324 112 109 103
Jaekaubandus 3712 2418 1732 686 268 186 174
Toitlustamine 4691 4211 2893 1321 457 405 383
Kaugküte 70 30 29 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 27 27 26 1 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 26 1 0 0 0
Keskkond 364 358 299 59 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 214 214 187 27 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 9 2 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 42 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 2 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 2 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 67 67 54 13 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 1 1 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 112 112 85 27 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 9 1 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 76 26 0 0 0
Maagaas 88 57 45 12 0 0 0
Gaasi import 9 9 5 4 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 20 3 0 0 0
Gaasi müük 55 55 43 12 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 89 30 22 9 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 9 4 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 7 4 2 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 27 4 4 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 5 5 4 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 22 11 10 2 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 303 296 211 86 0 0 0
Merendus 297 290 205 86 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 785 779 643 136 22 22 22
Muinsuskaitse 772 766 633 133 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 10 3 1 1 1
Põllumajandus 239 231 152 79 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 234 231 152 79 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 0 3 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 288 283 204 79 19 19 16
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 40 16 2 2 1
Sideteenuse osutamine 229 229 166 63 17 17 15
Raudtee 32 22 21 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 12 12 11 1 0 0 0
Relvaohutus 110 100 87 15 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 9 9 9 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 101 92 79 15 0 0 0
Seadmetööd 4180 3555 2868 698 224 192 181
Elektritööd 3111 3103 2488 615 167 167 158
Gaasitööd 437 436 366 70 21 21 19
Masinatööd 95 95 81 14 5 5 4
Surveseadmetööd 277 276 227 48 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 26 23 19 2 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1235 854 602 272 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 28 7 0 0 0
Erihoolekandeteenus 394 154 112 51 0 0 0
Lapsehoiuteenus 385 381 256 125 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 141 140 110 30 0 0 0
Töötervishoiuteenus 100 100 71 29 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 2 13 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 160 158 111 47 0 0 0
Tööturg 1539 1356 942 415 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1115 1115 770 345 68 68 68
Töövahendus 424 424 289 135 24 24 23
Transport 6588 6341 3934 2413 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 6 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 31 31 26 5 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 558 556 430 126 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2479 2378 757 1630 0 0 0
Veosevedu 3504 3492 2820 669 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 959 693 595 102 52 37 35
Ehitamine ja hooldamine 44 44 44 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 230 230 196 34 9 9 7
Projekteerimine 22 22 21 1 0 0 0
Tuleohutusteenus 62 62 62 0 0 0 0
Turism 316 316 272 44 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 316 316 272 44 9 9 9
Turvateenused 179 88 72 16 0 0 0
Turvateenuse osutamine 179 88 72 16 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 144 110 93 16 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 11 5 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 20 20 19 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 93 93 79 13 0 0 0
KOKKU 43073 28195 20475 7945 2068 1363 1293