Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 38 4 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 38 4 4 4 4
Ehitus 13637 7442 6572 944 802 468 453
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 251 250 238 12 19 19 19
Ehitamine 5569 5466 4923 544 380 375 360
Ehitise audit 1046 1038 891 147 58 58 53
Ehitusprojekti ekspertiis 1067 1026 896 130 50 50 49
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 412 411 361 50 12 12 9
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 109 7 2 2 2
Omanikujärelevalve 2305 2268 1957 311 130 130 124
Projekteerimine 2871 2820 2390 430 144 141 129
Elektrienergia 191 126 116 12 0 0 0
Elektrienergia müük 62 62 61 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 65 9 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 19 1 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 31 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2648 1689 1446 251 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 290 290 225 65 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 93 22 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 298 297 253 44 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 111 111 89 22 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 837 837 748 89 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 911 910 803 107 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 44 44 44 0 0 0 0
Hasartmängud 189 33 30 5 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 43 25 20 5 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 137 20 17 3 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 8 8 0 0 0 0
Kaubandus 8946 6120 4920 1219 837 626 600
Hulgikaubandus 1165 1052 866 186 112 109 104
Jaekaubandus 3501 2168 1730 445 268 186 179
Toitlustamine 4280 3768 3041 727 457 405 389
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 322 317 274 43 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 180 180 161 19 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 59 56 43 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 59 59 50 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 116 116 107 9 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 105 105 98 7 0 0 0
Maagaas 84 54 48 8 0 0 0
Gaasi import 8 8 7 1 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 52 52 44 8 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 60 27 24 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 12 1 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 3 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 4 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 4 4 3 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 21 10 7 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 364 358 307 51 0 0 0
Merendus 358 352 301 51 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 866 857 661 196 23 23 22
Muinsuskaitse 851 843 650 193 22 22 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 14 11 3 1 1 1
Põllumajandus 214 207 147 61 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 210 207 146 61 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 2 2 2 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 261 256 206 50 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 46 9 2 2 1
Sideteenuse osutamine 203 203 162 41 17 17 16
Raudtee 37 25 25 0 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 14 0 0 0 0
Relvaohutus 81 77 65 13 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 79 75 63 13 0 0 0
Seadmetööd 3919 3321 2917 411 224 192 185
Elektritööd 2899 2890 2520 370 167 167 162
Gaasitööd 406 405 371 34 21 21 20
Masinatööd 90 90 78 12 5 5 4
Surveseadmetööd 251 250 228 21 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 26 22 21 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1182 825 674 175 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 30 5 0 0 0
Erihoolekandeteenus 372 148 120 40 0 0 0
Lapsehoiuteenus 376 370 270 100 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 144 143 125 18 0 0 0
Töötervishoiuteenus 88 88 68 20 2 2 1
Turvakoduteenus 13 12 12 0 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 150 150 150 0 0 0 0
Tööturg 1244 1105 925 181 92 83 83
Renditööjõu vahendamine 892 892 748 144 68 68 68
Töövahendus 352 352 289 63 24 24 24
Transport 6547 6292 4219 2087 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 7 7 6 1 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 594 591 481 112 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2529 2430 911 1531 0 0 0
Veosevedu 3380 3357 2898 454 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 794 604 549 55 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 173 173 161 12 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 621 533 485 48 43 32 31
Turism 339 339 320 19 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 339 339 320 19 9 9 9
Turvateenused 188 92 87 5 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 92 87 5 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 164 126 114 11 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 17 3 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 24 24 24 0 0 0 0
Kütuse import 16 16 16 0 0 0 0
Kütuse müük 104 104 94 8 0 0 0
KOKKU 42509 27101 21832 5554 2069 1364 1315