Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 45 45 35 10 1 1 1
Kahjuritõrje 45 45 35 10 1 1 1
Ehitus 13869 7473 6054 1538 469 286 276
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 247 246 216 30 13 13 13
Ehitamine 5663 5546 4566 981 244 243 232
Ehitise audit 1071 1062 841 221 30 30 27
Ehitusprojekti ekspertiis 1084 1042 842 200 27 27 27
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 406 405 329 77 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 117 117 107 10 1 1 1
Omanikujärelevalve 2377 2338 1849 489 70 70 66
Projekteerimine 2904 2847 2221 626 73 73 68
Elektrienergia 188 124 114 15 0 0 0
Elektrienergia müük 56 56 56 0 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 63 11 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 24 23 21 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2786 1708 1210 509 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 259 259 172 87 0 0 0
Pandimajateenus 111 111 85 26 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 270 269 194 75 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 109 109 80 29 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 945 944 667 277 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1047 1046 727 319 0 0 0
Hasartmängud 202 31 26 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 41 24 18 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 152 21 16 6 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 7 7 0 0 0 0
Kaubandus 9095 6134 4260 1903 461 369 343
Hulgikaubandus 1172 1056 710 346 63 62 57
Jaekaubandus 3571 2153 1511 654 122 102 97
Toitlustamine 4352 3797 2652 1150 276 240 222
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 305 300 241 59 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 167 167 138 29 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 9 2 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 42 15 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 53 53 43 10 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 115 114 88 26 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 13 12 10 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 78 23 0 0 0
Maagaas 77 47 38 11 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 19 4 0 0 0
Gaasi müük 45 45 34 11 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 86 28 25 5 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 58 17 16 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 6 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 18 9 8 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 1 1 1 0 0 0 0
Merendus 360 354 277 77 0 0 0
Merendus 354 348 271 77 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 873 864 569 295 0 0 0
Muinsuskaitse 858 849 559 290 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 10 5 0 0 0
Põllumajandus 201 195 119 76 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 198 195 119 76 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 272 264 185 79 1 1 1
Postiteenus 6 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 41 13 0 0 0
Sideteenuse osutamine 212 212 146 66 1 1 1
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 76 71 53 19 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 1 1 1 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 75 70 52 19 0 0 0
Seadmetööd 3872 3265 2627 647 129 113 110
Elektritööd 2858 2849 2274 575 101 101 98
Gaasitööd 390 389 324 65 10 10 10
Masinatööd 86 86 70 16 3 3 3
Surveseadmetööd 248 247 208 38 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 999 697 481 230 0 0 0
Asendushooldusteenus 38 34 25 9 0 0 0
Erihoolekandeteenus 359 145 105 48 0 0 0
Lapsehoiuteenus 387 376 245 131 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 129 129 102 27 0 0 0
Töötervishoiuteenus 86 86 57 29 0 0 0
Tööturg 1041 924 647 279 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 742 742 522 220 33 33 32
Töövahendus 299 299 205 94 13 13 13
Transport 6529 6291 3920 2381 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 28 28 27 1 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 578 577 433 145 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2609 2509 921 1601 0 0 0
Veosevedu 3300 3288 2630 651 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 790 592 499 94 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 166 166 144 22 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 624 525 445 80 24 19 19
Turism 351 351 307 44 6 6 6
Reisiettevõtjana tegutsemine 351 351 307 44 6 6 6
Turvateenused 187 91 78 13 0 0 0
Turvateenuse osutamine 187 91 78 13 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 167 129 114 16 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 15 5 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 26 26 22 4 0 0 0
Kütuse import 16 16 14 2 0 0 0
Kütuse müük 105 105 95 9 0 0 0
KOKKU 42598 26806 19334 7856 1140 781 741