Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 37 5 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 37 5 4 4 4
Ehitus 13718 7593 6632 1018 802 468 448
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 262 261 246 15 19 19 18
Ehitamine 5631 5539 4962 577 380 375 356
Ehitise audit 1031 1023 869 154 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1074 1035 889 146 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 412 411 362 49 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 121 121 116 5 2 2 2
Omanikujärelevalve 2271 2236 1918 318 130 130 124
Projekteerimine 2916 2865 2403 463 144 141 128
Elektrienergia 193 128 114 15 0 0 0
Elektrienergia müük 64 64 59 5 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 62 12 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 18 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 32 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1669 1402 1224 182 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 282 282 232 50 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 92 23 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 322 321 271 50 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 110 110 91 19 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 160 160 123 37 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 166 166 126 40 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 482 482 474 8 0 0 0
Hasartmängud 209 38 31 8 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 53 30 23 7 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 140 23 19 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 16 8 7 1 0 0 0
Kaubandus 9369 6522 5048 1495 837 626 596
Hulgikaubandus 1264 1152 901 252 112 109 103
Jaekaubandus 3615 2316 1812 507 268 186 176
Toitlustamine 4490 4008 3077 930 457 405 387
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 348 343 298 45 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 201 201 179 22 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 43 12 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 65 65 56 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 112 112 96 16 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 101 101 87 14 0 0 0
Maagaas 88 57 48 10 0 0 0
Gaasi import 9 9 6 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 55 55 45 10 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 65 29 22 8 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 10 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 5 4 3 1 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 5 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 5 5 4 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 22 11 9 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 378 372 319 54 0 0 0
Merendus 372 366 313 54 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 762 756 659 97 22 22 22
Muinsuskaitse 749 743 648 95 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 11 2 1 1 1
Põllumajandus 230 222 161 64 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 225 222 158 64 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 3 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 277 272 220 52 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 44 11 2 2 1
Sideteenuse osutamine 219 219 178 41 17 17 16
Raudtee 33 23 22 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 13 13 12 1 0 0 0
Relvaohutus 102 94 83 11 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 7 7 7 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 95 88 77 11 0 0 0
Seadmetööd 4118 3498 3019 482 224 192 181
Elektritööd 3055 3046 2619 427 167 167 158
Gaasitööd 431 430 381 49 21 21 19
Masinatööd 93 93 82 11 5 5 4
Surveseadmetööd 273 272 240 32 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 21 2 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1223 846 644 225 2 2 1
Asendushooldusteenus 40 36 34 2 0 0 0
Erihoolekandeteenus 388 151 124 40 0 0 0
Lapsehoiuteenus 386 380 268 112 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 141 140 122 18 0 0 0
Töötervishoiuteenus 95 95 75 20 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 8 6 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 157 155 114 41 0 0 0
Tööturg 1455 1284 1024 260 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1046 1046 828 218 68 68 68
Töövahendus 409 409 325 84 24 24 23
Transport 6433 6196 4107 2095 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 8 0 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 30 30 26 4 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 550 549 450 99 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2476 2375 838 1548 0 0 0
Veosevedu 3361 3354 2892 456 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 893 650 582 73 52 37 36
Ehitamine ja hooldamine 13 13 13 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 194 194 173 21 9 9 8
Projekteerimine 7 7 7 0 0 0 0
Tuleohutusteenus 49 49 49 0 0 0 0
Turism 320 320 290 30 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 320 320 290 30 9 9 9
Turvateenused 182 90 79 12 0 0 0
Turvateenuse osutamine 182 90 79 12 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 150 116 105 11 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 12 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 22 22 21 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 97 97 88 8 0 0 0
KOKKU 42444 27625 21826 5982 2068 1363 1300