Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 32 11 1 1 1
Kahjuritõrje 43 43 32 11 1 1 1
Ehitus 13939 7490 5623 1992 469 286 276
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 251 250 192 58 13 13 13
Ehitamine 5696 5579 4254 1326 244 243 232
Ehitise audit 1079 1070 803 267 30 30 27
Ehitusprojekti ekspertiis 1086 1044 799 246 27 27 27
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 408 407 308 100 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 115 115 100 15 1 1 1
Omanikujärelevalve 2406 2366 1746 620 70 70 66
Projekteerimine 2898 2840 2063 777 73 73 69
Elektrienergia 182 120 105 19 0 0 0
Elektrienergia müük 55 55 54 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 71 71 56 15 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 22 21 18 3 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2579 1601 1032 581 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 259 259 149 110 0 0 0
Pandimajateenus 110 110 79 31 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 262 261 178 83 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 109 109 69 40 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 846 845 544 301 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 947 946 599 347 0 0 0
Hasartmängud 200 28 23 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 40 23 17 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 151 21 16 6 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 5 5 0 0 0 0
Kaubandus 9147 6185 3867 2352 461 369 343
Hulgikaubandus 1169 1053 623 430 63 62 57
Jaekaubandus 3574 2154 1378 790 122 102 97
Toitlustamine 4404 3843 2405 1443 276 240 222
Kaugküte 70 30 26 4 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 24 3 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 23 4 0 0 0
Keskkond 298 293 218 75 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 164 164 130 34 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 7 4 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 39 18 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 6 6 2 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 51 51 37 14 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 113 113 84 28 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 8 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 76 25 0 0 0
Maagaas 75 45 33 14 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 17 6 0 0 0
Gaasi müük 43 43 29 14 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 78 29 25 5 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 49 17 15 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 8 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 17 8 7 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 1 1 1 0 0 0 0
Merendus 362 356 256 100 0 0 0
Merendus 356 350 250 100 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 874 865 505 360 0 0 0
Muinsuskaitse 859 850 497 353 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 8 7 0 0 0
Põllumajandus 197 191 112 79 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 194 191 112 79 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 270 264 168 96 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 39 15 0 0 0
Sideteenuse osutamine 212 212 131 81 1 1 1
Raudtee 37 25 22 3 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 14 2 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 12 2 0 0 0
Relvaohutus 75 70 48 23 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 75 70 48 23 0 0 0
Seadmetööd 3863 3258 2456 814 129 113 110
Elektritööd 2850 2841 2136 705 101 101 98
Gaasitööd 383 382 294 88 10 10 10
Masinatööd 88 88 62 26 3 3 3
Surveseadmetööd 249 248 190 57 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1001 696 450 261 0 0 0
Asendushooldusteenus 39 34 24 10 0 0 0
Erihoolekandeteenus 358 144 99 53 0 0 0
Lapsehoiuteenus 388 377 224 153 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 131 131 101 30 0 0 0
Töötervishoiuteenus 85 85 56 29 0 0 0
Tööturg 1023 911 585 328 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 728 728 464 264 33 33 32
Töövahendus 295 295 185 110 13 13 13
Transport 6550 6285 3567 2731 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 28 28 27 1 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 572 570 389 182 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2621 2526 823 1713 0 0 0
Veosevedu 3315 3271 2409 861 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 779 586 461 128 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 164 164 134 30 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 615 517 409 108 24 19 19
Turism 356 356 292 64 6 6 5
Reisiettevõtjana tegutsemine 356 356 292 64 6 6 5
Turvateenused 189 93 73 21 0 0 0
Turvateenuse osutamine 189 93 73 21 0 0 0
Vedelkütus 167 129 112 18 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 15 5 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 26 26 22 4 0 0 0
Kütuse import 16 16 14 2 0 0 0
Kütuse müük 105 105 93 11 0 0 0
KOKKU 42471 26731 17695 9460 1140 781 740