Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 38 5 4 4 4
Kahjuritõrje 43 43 38 5 4 4 4
Ehitus 13581 7384 6422 1045 802 468 456
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 250 249 235 14 19 19 19
Ehitamine 5539 5431 4822 611 380 375 362
Ehitise audit 1044 1035 871 164 58 58 55
Ehitusprojekti ekspertiis 1063 1021 878 143 50 50 50
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 403 402 347 55 12 12 10
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 109 7 2 2 2
Omanikujärelevalve 2308 2270 1929 341 130 130 125
Projekteerimine 2858 2806 2341 465 144 141 132
Elektrienergia 186 124 113 13 0 0 0
Elektrienergia müük 59 59 57 2 0 0 0
Elektrienergia tootmine 73 73 63 10 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 20 19 18 1 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 31 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2975 1827 1436 399 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 281 281 212 69 0 0 0
Pandimajateenus 113 113 92 21 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 288 287 240 47 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 112 112 88 24 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 1013 1013 798 215 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1123 1122 872 250 0 0 0
Hasartmängud 192 31 27 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 42 24 18 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 143 20 16 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 7 7 7 0 0 0 0
Kaubandus 8777 5969 4712 1276 838 627 601
Hulgikaubandus 1146 1033 832 201 112 109 104
Jaekaubandus 3425 2087 1637 458 268 186 179
Toitlustamine 4206 3689 2925 765 458 406 390
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 311 306 261 45 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 172 172 151 21 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 59 56 43 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 56 56 47 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 118 117 110 8 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 12 11 10 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 106 106 100 6 0 0 0
Maagaas 83 53 46 9 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 51 51 42 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 53 26 22 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 12 1 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 3 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 19 10 7 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 362 356 305 51 0 0 0
Merendus 356 350 299 51 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 852 843 611 232 27 27 26
Muinsuskaitse 838 829 600 229 26 26 25
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 11 3 1 1 1
Põllumajandus 200 194 129 66 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 197 194 128 66 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 256 251 197 54 19 19 19
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 44 10 2 2 2
Sideteenuse osutamine 199 199 155 44 17 17 17
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 77 73 60 14 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 75 71 58 14 0 0 0
Seadmetööd 3854 3260 2827 441 224 192 186
Elektritööd 2849 2840 2444 396 167 167 163
Gaasitööd 394 393 357 36 21 21 20
Masinatööd 90 90 78 12 5 5 4
Surveseadmetööd 248 247 224 22 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1178 822 658 188 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 29 6 0 0 0
Erihoolekandeteenus 371 149 120 40 0 0 0
Lapsehoiuteenus 380 373 264 109 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 139 138 117 21 0 0 0
Töötervishoiuteenus 86 86 65 21 2 2 1
Turvakoduteenus 13 12 12 0 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 150 150 150 0 0 0 0
Tööturg 1151 1021 844 178 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 825 825 684 141 68 68 67
Töövahendus 326 326 265 61 24 24 24
Transport 6591 6353 4085 2274 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 587 587 465 122 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2592 2493 827 1675 0 0 0
Veosevedu 3369 3358 2862 489 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 785 594 532 62 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 169 169 157 12 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 616 527 471 56 43 32 31
Turism 333 333 313 20 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 333 333 313 20 9 9 9
Turvateenused 187 91 86 5 0 0 0
Turvateenuse osutamine 187 91 86 5 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 164 127 114 12 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 17 3 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Kütuse import 16 16 16 0 0 0 0
Kütuse müük 105 105 95 8 0 0 0
KOKKU 42421 26934 21127 6122 2074 1368 1324