Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 37 5 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 37 5 4 4 4
Ehitus 13741 7620 6697 978 802 468 448
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 264 263 248 15 19 19 18
Ehitamine 5650 5559 5005 554 380 375 356
Ehitise audit 1031 1023 876 147 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1073 1034 895 139 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 412 411 365 46 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 122 122 117 5 2 2 2
Omanikujärelevalve 2265 2230 1924 306 130 130 124
Projekteerimine 2924 2873 2428 446 144 141 128
Elektrienergia 193 128 114 15 0 0 0
Elektrienergia müük 64 64 59 5 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 62 12 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 18 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 32 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1667 1402 1232 174 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 282 282 232 50 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 92 23 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 326 325 277 48 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 105 105 90 15 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 159 159 124 35 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 165 165 127 38 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 483 483 475 8 0 0 0
Hasartmängud 207 38 31 8 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 53 30 23 7 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 140 24 20 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 14 8 7 1 0 0 0
Kaubandus 9448 6594 5173 1442 837 626 595
Hulgikaubandus 1269 1157 916 242 112 109 103
Jaekaubandus 3633 2334 1848 489 268 186 176
Toitlustamine 4546 4065 3163 901 457 405 385
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 351 346 301 45 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 203 203 181 22 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 43 12 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 66 66 57 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 113 113 97 16 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 88 14 0 0 0
Maagaas 88 57 48 10 0 0 0
Gaasi import 9 9 6 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 55 55 45 10 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 65 29 22 8 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 10 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 5 4 3 1 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 5 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 5 5 4 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 22 11 9 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 379 373 325 49 0 0 0
Merendus 373 367 319 49 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 771 765 671 94 22 22 22
Muinsuskaitse 758 752 660 92 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 11 2 1 1 1
Põllumajandus 233 225 166 62 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 228 225 163 62 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 3 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 277 272 222 50 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 44 11 2 2 1
Sideteenuse osutamine 219 219 180 39 17 17 16
Raudtee 33 23 22 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 13 13 12 1 0 0 0
Relvaohutus 106 95 85 11 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 7 7 7 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 99 89 79 11 0 0 0
Seadmetööd 4137 3508 3050 463 224 192 181
Elektritööd 3067 3059 2645 414 167 167 158
Gaasitööd 435 434 390 44 21 21 19
Masinatööd 95 95 84 11 5 5 4
Surveseadmetööd 276 275 245 30 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 21 2 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1218 842 646 220 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 33 2 0 0 0
Erihoolekandeteenus 385 150 126 38 0 0 0
Lapsehoiuteenus 384 378 268 110 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 141 140 123 17 0 0 0
Töötervishoiuteenus 95 95 75 20 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 8 6 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 158 156 116 40 0 0 0
Tööturg 1470 1297 1042 255 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1058 1058 845 213 68 68 68
Töövahendus 412 412 328 84 24 24 23
Transport 6461 6220 4161 2066 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 8 0 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 30 30 26 4 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 551 550 454 96 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2481 2379 864 1527 0 0 0
Veosevedu 3383 3375 2919 450 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 898 654 587 72 52 37 36
Ehitamine ja hooldamine 20 20 20 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 196 196 175 21 9 9 8
Projekteerimine 10 10 10 0 0 0 0
Tuleohutusteenus 50 50 50 0 0 0 0
Turism 317 317 287 30 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 317 317 287 30 9 9 9
Turvateenused 179 88 79 10 0 0 0
Turvateenuse osutamine 179 88 79 10 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 148 114 103 11 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 12 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 21 21 20 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 96 96 87 8 0 0 0
KOKKU 42617 27763 22131 5814 2068 1363 1299