Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 38 5 4 4 4
Kahjuritõrje 43 43 38 5 4 4 4
Ehitus 13558 7365 6395 1057 802 468 456
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 246 245 231 14 19 19 19
Ehitamine 5532 5423 4808 617 380 375 362
Ehitise audit 1043 1034 868 166 58 58 55
Ehitusprojekti ekspertiis 1062 1020 875 145 50 50 50
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 400 399 343 57 12 12 10
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 109 7 2 2 2
Omanikujärelevalve 2307 2269 1924 345 130 130 126
Projekteerimine 2852 2800 2333 467 144 141 132
Elektrienergia 185 124 113 13 0 0 0
Elektrienergia müük 58 58 56 2 0 0 0
Elektrienergia tootmine 73 73 63 10 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 20 19 18 1 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 31 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2901 1790 1397 400 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 278 278 208 70 0 0 0
Pandimajateenus 113 113 93 20 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 283 282 234 48 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 112 112 88 24 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 980 980 765 215 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1090 1089 839 250 0 0 0
Hasartmängud 196 29 25 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 42 24 18 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 149 20 16 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 5 5 5 0 0 0 0
Kaubandus 8755 5947 4677 1287 838 627 601
Hulgikaubandus 1141 1028 823 205 112 109 104
Jaekaubandus 3420 2082 1629 461 268 186 179
Toitlustamine 4194 3672 2900 773 458 406 390
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 307 302 257 45 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 169 169 148 21 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 59 56 43 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 55 55 46 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 119 118 111 8 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 13 12 11 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 106 106 100 6 0 0 0
Maagaas 82 52 45 9 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 50 50 41 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 53 26 22 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 12 1 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 3 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 17 9 6 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 365 359 305 54 0 0 0
Merendus 359 353 299 54 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 848 839 603 236 27 27 27
Muinsuskaitse 834 825 592 233 26 26 26
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 11 3 1 1 1
Põllumajandus 199 193 127 67 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 196 193 126 67 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 257 252 198 54 19 19 19
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 45 10 2 2 2
Sideteenuse osutamine 199 199 155 44 17 17 17
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 76 72 59 14 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 74 70 57 14 0 0 0
Seadmetööd 3836 3245 2805 448 224 192 187
Elektritööd 2833 2824 2421 403 167 167 163
Gaasitööd 393 392 356 36 21 21 21
Masinatööd 89 89 77 12 5 5 4
Surveseadmetööd 247 246 223 22 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1174 819 653 189 2 2 2
Asendushooldusteenus 39 35 28 7 0 0 0
Erihoolekandeteenus 370 148 118 40 0 0 0
Lapsehoiuteenus 379 372 262 110 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 139 138 117 21 0 0 0
Töötervishoiuteenus 85 85 64 21 2 2 2
Turvakoduteenus 12 11 11 0 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 150 150 150 0 0 0 0
Tööturg 1126 998 816 183 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 803 803 657 146 68 68 67
Töövahendus 323 323 260 63 24 24 24
Transport 6589 6339 4031 2314 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 591 585 462 123 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2591 2496 803 1702 0 0 0
Veosevedu 3364 3340 2833 500 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 783 592 530 62 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 169 169 158 11 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 614 525 469 56 43 32 31
Turism 336 336 315 21 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 336 336 315 21 9 9 9
Turvateenused 189 92 86 6 0 0 0
Turvateenuse osutamine 189 92 86 6 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 165 128 115 12 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 17 3 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 24 24 23 1 0 0 0
Kütuse import 16 16 16 0 0 0 0
Kütuse müük 105 105 95 8 0 0 0
KOKKU 42253 26813 20926 6205 2074 1368 1325