Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 41 41 21 20 4 4 4
Kahjuritõrje 41 41 21 20 4 4 4
Ehitus 13626 7454 3901 3745 802 468 453
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 251 250 144 106 19 19 19
Ehitamine 5574 5472 2838 2641 380 375 360
Ehitise audit 1045 1037 526 511 58 58 53
Ehitusprojekti ekspertiis 1064 1024 536 491 50 50 49
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 411 410 232 178 12 12 9
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 71 45 2 2 2
Omanikujärelevalve 2296 2260 1135 1127 130 130 124
Projekteerimine 2869 2818 1414 1408 144 141 129
Elektrienergia 191 126 74 53 0 0 0
Elektrienergia müük 62 62 44 18 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 37 37 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 12 8 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 25 8 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2387 1570 692 895 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 292 292 113 179 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 58 57 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 299 298 130 168 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 112 112 50 62 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 700 700 281 419 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 764 763 291 472 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 64 64 64 0 0 0 0
Hasartmängud 191 34 24 14 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 45 26 13 14 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 137 20 11 12 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 8 8 0 0 0 0
Kaubandus 9033 6203 2558 3691 837 626 600
Hulgikaubandus 1176 1063 430 634 112 109 104
Jaekaubandus 3526 2199 961 1249 268 186 179
Toitlustamine 4331 3827 1542 2288 457 405 389
Kaugküte 70 30 21 9 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 13 3 0 0 0
Soojuse müük 27 27 19 8 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 18 9 0 0 0
Keskkond 323 318 167 151 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 182 182 99 83 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 5 6 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 28 27 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 0 1 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 1 5 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 59 59 31 28 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 1 1 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 117 117 60 57 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 6 5 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 106 106 54 52 0 0 0
Maagaas 84 54 29 25 0 0 0
Gaasi import 8 8 2 6 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 13 10 0 0 0
Gaasi müük 52 52 27 25 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 58 27 15 14 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 5 8 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 1 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 5 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 19 10 7 4 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 363 357 164 193 0 0 0
Merendus 357 351 160 191 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 4 2 0 0 0
Muinsuskaitse 867 859 419 440 23 23 22
Muinsuskaitse 853 845 415 430 22 22 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 4 10 1 1 1
Põllumajandus 216 209 94 117 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 212 209 92 117 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 2 2 2 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 1 1 0 0 0
Post ja side 262 257 103 154 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 28 27 2 2 1
Sideteenuse osutamine 204 204 77 127 17 17 16
Raudtee 37 25 18 8 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 10 6 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 10 4 0 0 0
Relvaohutus 81 77 35 42 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 79 75 33 42 0 0 0
Seadmetööd 3933 3334 1772 1590 224 192 185
Elektritööd 2908 2899 1518 1381 167 167 162
Gaasitööd 408 407 235 172 21 21 20
Masinatööd 92 92 55 37 5 5 4
Surveseadmetööd 252 251 137 114 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 27 23 13 10 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1184 826 373 475 2 2 1
Asendushooldusteenus 38 34 21 13 0 0 0
Erihoolekandeteenus 373 149 77 84 0 0 0
Lapsehoiuteenus 376 370 154 217 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 145 144 80 64 0 0 0
Töötervishoiuteenus 88 88 30 58 2 2 1
Turvakoduteenus 14 13 6 7 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 150 150 67 83 0 0 0
Tööturg 1252 1113 482 631 92 83 83
Renditööjõu vahendamine 898 898 387 511 68 68 68
Töövahendus 354 354 146 208 24 24 24
Transport 6505 6260 2340 3944 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 7 7 5 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 15 14 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 582 580 296 286 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2520 2420 544 1889 0 0 0
Veosevedu 3359 3346 1543 1806 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 801 607 356 262 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 177 177 99 78 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 624 536 313 226 43 32 31
Turism 339 339 236 103 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 339 339 236 103 9 9 9
Turvateenused 188 92 43 49 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 92 43 49 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 161 125 66 66 0 0 0
Kütuse eksport 19 19 8 11 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 23 23 17 6 0 0 0
Kütuse import 15 15 6 9 0 0 0
Kütuse müük 104 104 52 52 0 0 0
KOKKU 42315 27066 12275 15288 2069 1364 1315