Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 44 44 33 11 1 1 1
Kahjuritõrje 44 44 33 11 1 1 1
Ehitus 13886 7462 5895 1691 469 286 276
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 248 247 208 39 13 13 13
Ehitamine 5665 5548 4459 1091 244 243 232
Ehitise audit 1077 1068 829 239 30 30 27
Ehitusprojekti ekspertiis 1087 1045 824 221 27 27 27
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 407 406 324 83 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 105 11 1 1 1
Omanikujärelevalve 2386 2347 1805 542 70 70 66
Projekteerimine 2900 2842 2164 678 73 73 68
Elektrienergia 186 123 112 15 0 0 0
Elektrienergia müük 56 56 55 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 73 73 62 11 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 23 22 20 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2684 1653 1124 541 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 258 258 157 101 0 0 0
Pandimajateenus 110 110 83 27 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 263 262 184 78 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 109 109 76 33 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 900 899 612 287 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 999 998 668 330 0 0 0
Hasartmängud 200 30 25 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 41 24 18 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 150 21 16 6 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 6 6 0 0 0 0
Kaubandus 9128 6165 4114 2082 461 369 343
Hulgikaubandus 1173 1057 680 377 63 62 57
Jaekaubandus 3570 2152 1461 705 122 102 97
Toitlustamine 4385 3827 2566 1266 276 240 222
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 302 297 228 69 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 165 165 133 32 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 8 3 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 40 17 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 6 6 2 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 52 52 39 13 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 114 114 85 28 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 12 12 9 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 76 25 0 0 0
Maagaas 76 46 36 12 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 18 5 0 0 0
Gaasi müük 44 44 32 12 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 85 28 25 5 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 58 17 16 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 6 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 17 8 7 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 1 1 1 0 0 0 0
Merendus 360 354 267 87 0 0 0
Merendus 354 348 261 87 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 874 865 547 318 0 0 0
Muinsuskaitse 859 850 537 313 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 10 5 0 0 0
Põllumajandus 200 194 117 77 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 197 194 117 77 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 271 265 180 85 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 40 14 0 0 0
Sideteenuse osutamine 213 213 142 71 1 1 1
Raudtee 37 25 23 2 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 15 1 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 12 2 0 0 0
Relvaohutus 75 70 52 19 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 0 0 0 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 75 70 52 19 0 0 0
Seadmetööd 3874 3267 2567 709 129 113 110
Elektritööd 2859 2850 2228 622 101 101 98
Gaasitööd 387 386 311 75 10 10 10
Masinatööd 88 88 66 22 3 3 3
Surveseadmetööd 248 247 202 44 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 994 693 468 240 0 0 0
Asendushooldusteenus 38 34 24 10 0 0 0
Erihoolekandeteenus 355 143 102 49 0 0 0
Lapsehoiuteenus 387 376 238 138 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 129 129 102 27 0 0 0
Töötervishoiuteenus 85 85 55 30 0 0 0
Tööturg 1031 915 616 301 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 732 732 495 237 33 33 32
Töövahendus 299 299 195 104 13 13 13
Transport 6556 6280 3771 2520 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 28 28 27 1 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 575 573 418 156 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2609 2511 879 1643 0 0 0
Veosevedu 3330 3279 2536 739 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 785 588 486 103 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 165 165 142 23 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 620 521 432 89 24 19 19
Turism 355 355 304 51 6 6 6
Reisiettevõtjana tegutsemine 355 355 304 51 6 6 6
Turvateenused 187 91 77 14 0 0 0
Turvateenuse osutamine 187 91 77 14 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 167 129 114 16 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 15 5 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 26 26 22 4 0 0 0
Kütuse import 16 16 14 2 0 0 0
Kütuse müük 105 105 95 9 0 0 0
KOKKU 42545 26749 18686 8463 1140 781 741