Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 40 40 34 6 1 1 1
Kahjuritõrje 40 40 34 6 1 1 1
Ehitus 14579 7526 6473 1086 460 286 281
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 246 245 213 32 13 13 13
Ehitamine 5823 5670 4981 691 244 243 238
Ehitise audit 762 758 668 90 24 24 23
Ehitusprojekti ekspertiis 887 849 735 114 24 24 24
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 473 473 381 92 7 7 7
Ehitusuuringud 433 433 365 68 4 4 3
Liikluskorralduse projektide tegemine 110 110 98 12 1 1 1
Omanikujärelevalve 2706 2649 2263 386 70 70 67
Projekteerimine 3139 3052 2582 472 73 73 71
Elektrienergia 183 120 109 11 0 0 0
Elektrienergia müük 53 53 50 3 0 0 0
Elektrienergia tootmine 70 70 61 9 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 25 16 16 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 34 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 571 505 404 102 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 23 23 18 5 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 162 162 132 30 0 0 0
Pandimajateenus 109 109 94 15 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 114 113 86 27 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 103 103 84 19 0 0 0
Valuutavahetus 60 60 47 13 0 0 0
Hasartmängud 184 28 26 3 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 33 19 16 3 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 142 16 14 2 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 9 9 0 0 0 0
Kaubandus 8309 5355 4260 1109 461 369 346
Hulgikaubandus 1022 900 726 175 63 62 58
Jaekaubandus 3411 1898 1516 388 122 102 99
Toitlustamine 3876 3282 2602 684 276 240 224
Kaugküte 75 33 32 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 29 29 28 1 0 0 0
Soojuse tootmine 30 30 29 1 0 0 0
Keskkond 263 258 228 30 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 141 141 129 12 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 9 9 9 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 56 53 43 10 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 5 2 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 44 44 40 4 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 106 106 85 20 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 8 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 96 96 77 18 0 0 0
Maagaas 71 43 39 6 0 0 0
Gaasi import 5 5 4 1 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 25 25 22 3 0 0 0
Gaasi müük 40 40 36 4 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 50 27 26 2 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 30 15 13 2 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 3 0 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 15 8 8 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 1 1 1 0 0 0 0
Merendus 336 330 273 57 0 0 0
Merendus 330 324 267 57 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 796 788 660 128 0 0 0
Muinsuskaitse 782 774 650 124 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 10 4 0 0 0
Põllumajandus 150 144 88 56 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 147 144 88 56 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 253 247 177 70 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 50 50 36 14 0 0 0
Sideteenuse osutamine 199 199 143 56 1 1 1
Raudtee 34 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 15 1 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 13 0 0 0 0
Relvaohutus 79 71 55 16 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 79 71 55 16 0 0 0
Seadmetööd 3505 2908 2475 437 129 113 112
Elektritööd 2536 2527 2137 390 101 101 100
Gaasitööd 351 349 315 34 10 10 10
Masinatööd 76 75 68 7 3 3 3
Surveseadmetööd 229 228 206 21 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 28 25 23 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 986 690 503 205 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 27 11 0 0 0
Erihoolekandeteenus 337 139 102 44 0 0 0
Lapsehoiuteenus 407 388 257 131 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 123 123 116 7 0 0 0
Töötervishoiuteenus 77 77 56 21 0 0 0
Tööturg 634 560 413 147 46 41 41
Renditööjõu vahendamine 418 418 298 120 33 33 33
Töövahendus 216 216 174 42 13 13 13
Transport 6010 5834 3347 2485 0 0 0
Sõitjatevedu 545 543 435 108 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2467 2412 437 1978 0 0 0
Veosevedu 2998 2969 2554 409 0 0 0
Tuleohutus 685 506 440 68 27 20 20
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 134 134 114 20 3 3 3
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 551 445 395 52 24 19 19
Turism 421 421 365 56 6 6 5
Reisiettevõtjana tegutsemine 421 421 365 56 6 6 5
Turvateenused 185 91 81 10 0 0 0
Turvateenuse osutamine 185 91 81 10 0 0 0
Vedelkütus 208 158 147 11 0 0 0
Kütuse eksport 21 21 19 2 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 28 28 28 0 0 0 0
Kütuse import 25 25 21 4 0 0 0
Kütuse müük 134 134 125 6 0 0 0
KOKKU 38713 23581 17846 5867 1131 781 751