Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 38 5 4 4 4
Kahjuritõrje 43 43 38 5 4 4 4
Ehitus 13610 7669 6616 1109 802 468 447
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 265 264 242 22 19 19 18
Ehitamine 5635 5555 4903 652 380 375 356
Ehitise audit 999 992 834 158 58 58 53
Ehitusprojekti ekspertiis 1044 1006 857 150 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 416 415 357 58 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 120 120 109 11 2 2 2
Omanikujärelevalve 2189 2154 1830 324 130 130 126
Projekteerimine 2942 2892 2412 480 144 141 126
Elektrienergia 196 134 123 11 0 0 0
Elektrienergia müük 67 67 64 3 0 0 0
Elektrienergia tootmine 75 75 66 9 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 20 19 19 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 33 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1317 1189 1001 191 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 304 304 240 64 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 93 22 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 324 323 265 58 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 104 104 86 18 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 36 36 30 6 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 35 35 30 5 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 368 368 336 32 0 0 0
Hasartmängud 227 41 35 9 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 59 35 27 9 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 156 30 25 5 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 12 6 6 0 0 0 0
Kaubandus 9926 7011 5371 1663 837 626 591
Hulgikaubandus 1343 1238 974 264 112 109 103
Jaekaubandus 3789 2503 1936 568 268 186 174
Toitlustamine 4794 4322 3273 1051 457 405 383
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 377 371 321 49 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 226 226 203 22 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 10 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 44 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 2 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 66 66 55 11 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 124 124 105 19 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 12 12 11 1 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 112 112 94 18 0 0 0
Maagaas 89 59 50 9 0 0 0
Gaasi import 10 10 7 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 55 55 46 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 100 30 23 8 0 0 0
Ajutine raadio- või televisiooniluba 27 5 5 0 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioluba 28 13 9 4 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Rahvusvaheline televisiooniluba 15 7 6 1 0 0 0
Regionaalne televisiooniluba 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 6 6 5 1 0 0 0
Üleriigiline televisiooniluba 2 2 2 0 0 0 0
Videojagamisplatvormi teenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 292 286 220 67 0 0 0
Merendus 287 281 215 67 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 5 5 5 0 0 0 0
Muinsuskaitse 694 688 608 80 22 22 22
Muinsuskaitse 682 676 598 78 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 12 12 10 2 1 1 1
Põllumajandus 242 234 163 71 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 237 234 163 71 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 0 3 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 294 289 228 61 19 19 16
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 43 13 2 2 1
Sideteenuse osutamine 235 235 187 48 17 17 15
Raudtee 31 21 20 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 13 13 13 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 12 12 11 1 0 0 0
Relvaohutus 107 100 90 10 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 9 9 9 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 98 92 82 10 0 0 0
Seadmetööd 4217 3596 3079 524 224 192 181
Elektritööd 3147 3140 2673 467 167 167 158
Gaasitööd 442 441 393 48 21 21 19
Masinatööd 93 93 84 9 5 5 4
Surveseadmetööd 283 282 248 33 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 22 22 0 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1256 859 648 236 2 2 1
Asendushooldusteenus 40 36 31 5 0 0 0
Erihoolekandeteenus 400 157 126 43 0 0 0
Lapsehoiuteenus 389 381 269 112 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 146 146 125 21 0 0 0
Töötervishoiuteenus 104 104 78 26 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 2 13 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 161 156 115 41 0 0 0
Tööturg 1716 1512 1176 337 92 83 81
Renditööjõu vahendamine 1245 1245 963 282 68 68 67
Töövahendus 471 471 367 104 24 24 23
Transport 6834 6498 4397 2109 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 6 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 32 32 28 4 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 546 541 442 99 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2570 2461 925 1544 0 0 0
Veosevedu 3670 3586 3113 472 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 998 711 648 67 52 37 35
Ehitamine ja hooldamine 82 82 82 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 258 258 234 24 9 9 7
Projekteerimine 41 41 41 0 0 0 0
Tuleohutusteenus 82 82 81 1 0 0 0
Turism 319 319 285 34 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 319 319 285 34 9 9 9
Turvateenused 175 87 79 8 0 0 0
Turvateenuse osutamine 175 87 79 8 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 136 102 91 10 0 0 0
Kütuse eksport 15 15 12 3 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 19 19 18 1 0 0 0
Kütuse import 14 14 13 1 0 0 0
Kütuse müük 88 88 79 8 0 0 0
KOKKU 43396 28609 22408 6398 2068 1363 1291