Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 39 4 4 4 4
Kahjuritõrje 43 43 39 4 4 4 4
Ehitus 13611 7404 6479 1007 802 468 453
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 249 248 236 12 19 19 19
Ehitamine 5548 5443 4861 583 380 375 360
Ehitise audit 1049 1040 880 160 58 58 53
Ehitusprojekti ekspertiis 1066 1024 884 140 50 50 49
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 411 410 359 51 12 12 9
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 109 7 2 2 2
Omanikujärelevalve 2308 2270 1936 334 130 130 124
Projekteerimine 2864 2812 2354 458 144 141 129
Elektrienergia 186 124 114 12 0 0 0
Elektrienergia müük 59 59 58 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 73 73 64 9 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 20 19 18 1 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 31 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2870 1769 1466 312 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 283 283 216 67 0 0 0
Pandimajateenus 113 113 91 22 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 289 288 242 46 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 112 112 88 24 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 970 970 826 144 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1059 1058 895 163 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 0 0 0 0 0 0 0
Hasartmängud 189 35 31 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 43 25 19 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 136 20 16 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 10 10 10 0 0 0 0
Kaubandus 8814 6010 4761 1267 838 627 602
Hulgikaubandus 1149 1036 838 198 112 109 104
Jaekaubandus 3447 2111 1662 456 268 186 179
Toitlustamine 4218 3703 2943 761 458 406 391
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 313 308 264 44 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 172 172 152 20 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 59 56 43 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 58 58 49 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 117 117 108 9 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 106 106 99 7 0 0 0
Maagaas 84 54 47 9 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 52 52 43 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 54 26 22 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 12 1 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 3 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 19 10 7 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 364 357 305 52 0 0 0
Merendus 357 351 299 52 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 7 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 860 851 626 225 26 26 25
Muinsuskaitse 846 837 615 222 25 25 24
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 11 3 1 1 1
Põllumajandus 210 203 139 65 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 206 203 138 65 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 2 2 2 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 259 254 201 53 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 46 10 2 2 1
Sideteenuse osutamine 200 200 157 43 17 17 16
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 79 75 62 14 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 77 73 60 14 0 0 0
Seadmetööd 3886 3287 2863 431 224 192 186
Elektritööd 2869 2860 2471 389 167 167 163
Gaasitööd 402 401 367 34 21 21 20
Masinatööd 90 90 78 12 5 5 4
Surveseadmetööd 252 251 228 22 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1182 826 665 186 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 29 6 0 0 0
Erihoolekandeteenus 370 148 120 40 0 0 0
Lapsehoiuteenus 380 373 266 107 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 143 142 122 20 0 0 0
Töötervishoiuteenus 87 87 66 21 2 2 1
Turvakoduteenus 13 12 12 0 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 150 150 150 0 0 0 0
Tööturg 1176 1045 863 183 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 845 845 701 144 68 68 67
Töövahendus 331 331 268 63 24 24 24
Transport 6572 6329 4136 2203 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 586 586 468 118 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2591 2488 874 1626 0 0 0
Veosevedu 3352 3339 2863 470 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 787 596 537 59 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 171 171 160 11 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 616 528 475 53 43 32 31
Turism 337 337 316 21 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 337 337 316 21 9 9 9
Turvateenused 189 93 87 6 0 0 0
Turvateenuse osutamine 189 93 87 6 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 165 127 115 11 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 17 3 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 24 24 24 0 0 0 0
Kütuse import 16 16 16 0 0 0 0
Kütuse müük 105 105 95 8 0 0 0
KOKKU 42458 26977 21385 5901 2073 1367 1319