Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 35 7 4 4 4
Kahjuritõrje 42 42 35 7 4 4 4
Ehitus 13759 7671 6324 1411 802 468 447
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 267 265 236 29 19 19 18
Ehitamine 5664 5577 4717 860 380 375 356
Ehitise audit 1032 1024 826 198 58 58 52
Ehitusprojekti ekspertiis 1067 1028 842 187 50 50 48
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 414 413 341 72 12 12 8
Liikluskorralduse projektide tegemine 121 121 109 12 2 2 2
Omanikujärelevalve 2248 2213 1812 401 130 130 124
Projekteerimine 2946 2894 2295 599 144 141 127
Elektrienergia 201 135 120 15 0 0 0
Elektrienergia müük 65 65 61 4 0 0 0
Elektrienergia tootmine 79 79 66 13 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 22 21 21 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 33 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1496 1308 1036 276 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 287 287 203 84 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 90 25 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 326 325 262 63 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 104 104 79 25 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 90 90 70 20 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 94 94 72 22 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 448 448 383 65 0 0 0
Hasartmängud 217 39 32 10 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 56 33 24 10 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 151 26 21 5 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 10 6 6 0 0 0 0
Kaubandus 9745 6854 4942 1942 837 626 591
Hulgikaubandus 1312 1201 899 302 112 109 103
Jaekaubandus 3727 2435 1777 658 268 186 174
Toitlustamine 4706 4228 2996 1235 457 405 383
Kaugküte 70 30 29 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 27 27 26 1 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 26 1 0 0 0
Keskkond 366 360 303 57 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 216 216 189 27 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 10 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 41 14 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 2 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 2 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 67 67 56 11 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 1 1 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 112 112 87 25 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 9 1 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 78 24 0 0 0
Maagaas 86 56 47 9 0 0 0
Gaasi import 8 8 5 3 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 22 1 0 0 0
Gaasi müük 54 54 45 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 86 30 23 8 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 10 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 9 5 3 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 21 4 4 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 5 5 4 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 23 11 10 2 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 304 297 215 83 0 0 0
Merendus 298 291 209 83 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 785 779 647 132 22 22 22
Muinsuskaitse 772 766 636 130 21 21 21
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 11 2 1 1 1
Põllumajandus 239 231 155 76 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 234 231 155 76 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 0 3 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 287 282 209 73 19 19 16
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 41 15 2 2 1
Sideteenuse osutamine 228 228 170 58 17 17 15
Raudtee 32 22 21 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 14 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 12 12 11 1 0 0 0
Relvaohutus 110 100 87 13 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 9 9 9 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 101 92 79 13 0 0 0
Seadmetööd 4189 3564 2911 664 224 192 181
Elektritööd 3117 3109 2516 593 167 167 158
Gaasitööd 439 438 380 58 21 21 19
Masinatööd 95 95 84 11 5 5 4
Surveseadmetööd 279 278 235 42 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 26 23 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1245 859 616 262 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 28 7 0 0 0
Erihoolekandeteenus 397 157 116 49 0 0 0
Lapsehoiuteenus 386 382 263 119 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 146 145 117 28 0 0 0
Töötervishoiuteenus 100 100 69 31 2 2 1
Turvakoduteenus 16 14 2 13 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 161 159 116 43 0 0 0
Tööturg 1576 1389 992 398 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 1142 1142 814 328 68 68 68
Töövahendus 434 434 303 131 24 24 23
Transport 6638 6389 4006 2384 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 8 8 6 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 31 31 26 5 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 561 561 441 120 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2492 2389 719 1675 0 0 0
Veosevedu 3538 3528 2924 599 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 961 695 607 91 52 37 35
Ehitamine ja hooldamine 46 46 46 0 0 0 0
Kontrollimine ja hooldamine 235 235 206 29 9 9 7
Projekteerimine 26 26 25 1 0 0 0
Tuleohutusteenus 63 63 63 0 0 0 0
Turism 319 319 278 41 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 319 319 278 41 9 9 9
Turvateenused 175 87 74 13 0 0 0
Turvateenuse osutamine 175 87 74 13 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 144 110 95 14 0 0 0
Kütuse eksport 16 16 11 5 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 20 20 19 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 93 93 81 11 0 0 0
KOKKU 43189 28310 20922 7584 2068 1363 1292