Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 41 41 2 39 0 0 0
Kahjuritõrje 41 41 2 39 0 0 0
Ehitus 14731 7621 1377 6429 0 0 0
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 249 248 40 207 0 0 0
Ehitamine 5925 5767 890 4881 0 0 0
Ehitise audit 766 762 128 633 0 0 0
Ehitusprojekti ekspertiis 882 843 165 684 0 0 0
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 496 496 77 419 0 0 0
Ehitusuuringud 422 422 79 342 0 0 0
Liikluskorralduse projektide tegemine 101 101 31 70 0 0 0
Omanikujärelevalve 2749 2691 428 2262 0 0 0
Projekteerimine 3141 3053 620 2437 0 0 0
Elektrienergia 173 115 7 108 0 0 0
Elektrienergia müük 51 51 4 47 0 0 0
Elektrienergia tootmine 68 68 3 65 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 19 12 0 12 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 1 33 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 0 1 0 0 0
Finantsteenused 528 470 69 399 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 14 14 3 11 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 150 150 20 127 0 0 0
Pandimajateenus 109 109 18 91 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 99 98 15 82 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 97 97 12 85 0 0 0
Valuutavahetus 59 59 5 54 0 0 0
Hasartmängud 194 26 13 16 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 36 19 2 15 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 146 16 6 13 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 12 7 6 1 0 0 0
Kaubandus 8389 5342 656 4708 0 0 0
Hulgikaubandus 1036 912 115 796 0 0 0
Jaekaubandus 3419 1865 259 1605 0 0 0
Toitlustamine 3934 3270 360 2907 0 0 0
Kaugküte 77 34 4 30 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 3 13 0 0 0
Soojuse müük 30 30 2 28 0 0 0
Soojuse tootmine 31 31 3 28 0 0 0
Keskkond 251 245 34 207 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 137 137 15 119 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 8 8 0 8 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 57 53 10 43 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 0 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 1 5 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 37 37 8 29 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 0 4 0 0 0
Lõhkematerjal 109 109 11 96 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 2 7 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 99 99 9 89 0 0 0
Maagaas 68 39 1 38 0 0 0
Gaasi import 5 5 0 5 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 26 26 1 25 0 0 0
Gaasi müük 36 36 0 36 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 0 1 0 0 0
Meediateenused 48 27 4 23 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 15 1 13 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 1 2 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 12 7 0 7 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 3 3 0 3 0 0 0
Merendus 330 324 30 287 0 0 0
Merendus 324 318 29 282 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 1 5 0 0 0
Muinsuskaitse 753 745 103 637 0 0 0
Muinsuskaitse 740 732 102 626 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 1 11 0 0 0
Põllumajandus 141 135 23 112 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 138 135 23 112 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 0 2 0 0 0
Post ja side 270 264 22 239 0 0 0
Postiteenus 4 2 0 2 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 5 49 0 0 0
Sideteenuse osutamine 212 212 18 191 0 0 0
Raudtee 33 25 9 20 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 1 1 0 0 0
Raudtee kaubavedu 15 15 3 12 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 0 2 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 5 8 0 0 0
Relvaohutus 76 69 9 57 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 76 69 9 57 0 0 0
Seadmetööd 3477 2881 577 2325 0 0 0
Elektritööd 2504 2497 501 1992 0 0 0
Gaasitööd 341 339 67 272 0 0 0
Masinatööd 71 70 18 52 0 0 0
Surveseadmetööd 230 229 35 193 0 0 0
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 30 26 6 21 0 0 0
Sotsiaalhooldus 971 684 177 502 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 9 27 0 0 0
Erihoolekandeteenus 334 137 34 102 0 0 0
Lapsehoiuteenus 406 390 69 300 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 117 117 60 51 0 0 0
Töötervishoiuteenus 72 72 14 58 0 0 0
Tööturg 625 553 77 473 0 0 0
Renditööjõu vahendamine 404 404 58 344 0 0 0
Töövahendus 221 221 37 181 0 0 0
Transport 5811 5677 906 4773 0 0 0
Sõitjatevedu 526 524 64 459 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2430 2395 510 1878 0 0 0
Veosevedu 2855 2842 342 2507 0 0 0
Tuleohutus 695 508 106 410 0 0 0
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 133 133 20 112 0 0 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 562 446 99 349 0 0 0
Turism 427 427 119 302 0 0 0
Reisiettevõtjana tegutsemine 427 427 119 302 0 0 0
Turvateenused 179 86 14 73 0 0 0
Turvateenuse osutamine 179 86 14 73 0 0 0
Vedelkütus 217 166 40 129 0 0 0
Kütuse eksport 22 22 5 17 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 30 30 13 17 0 0 0
Kütuse import 25 25 4 21 0 0 0
Kütuse müük 140 140 27 111 0 0 0
KOKKU 38614 23448 3946 19894 0 0 0