Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 41 41 32 9 4 4 4
Kahjuritõrje 41 41 32 9 4 4 4
Ehitus 13667 7511 5656 1958 802 468 452
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 253 252 207 45 19 19 19
Ehitamine 5596 5497 4230 1268 380 375 359
Ehitise audit 1043 1035 748 287 58 58 53
Ehitusprojekti ekspertiis 1066 1027 757 270 50 50 49
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 414 413 318 95 12 12 9
Liikluskorralduse projektide tegemine 117 117 95 22 2 2 2
Omanikujärelevalve 2290 2254 1668 586 130 130 124
Projekteerimine 2888 2837 2032 808 144 141 128
Elektrienergia 193 128 104 25 0 0 0
Elektrienergia müük 63 63 59 4 0 0 0
Elektrienergia tootmine 75 75 54 21 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 21 20 17 3 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 31 2 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 1754 1328 974 363 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 293 293 184 109 0 0 0
Pandimajateenus 115 115 81 34 0 0 0
Usaldushalduse ja äriühingute teenus 303 302 202 100 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 111 111 70 41 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 311 311 222 89 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 337 337 238 99 0 0 0
Virtuaalvääringu teenus 246 246 245 1 0 0 0
Hasartmängud 205 34 27 9 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 44 25 17 8 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 139 21 17 5 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 22 9 8 1 0 0 0
Kaubandus 9200 6359 4029 2360 837 626 597
Hulgikaubandus 1209 1097 711 387 112 109 104
Jaekaubandus 3571 2258 1460 803 268 186 177
Toitlustamine 4420 3922 2450 1474 457 405 387
Kaugküte 70 30 27 3 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 24 3 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 24 3 0 0 0
Keskkond 328 323 244 79 1 1 1
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 187 187 147 40 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 9 2 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 58 55 38 17 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 1 0 1 1 1
Loomaaia pidamine 6 6 2 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 59 59 43 16 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 3 1 0 0 0
Lõhkematerjal 112 112 79 33 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 8 3 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 101 101 71 30 0 0 0
Maagaas 86 55 41 15 0 0 0
Gaasi import 9 9 5 4 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 17 6 0 0 0
Gaasi müük 53 53 38 15 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 53 26 17 9 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 8 5 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 3 3 1 2 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 19 10 9 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 363 357 254 103 0 0 0
Merendus 357 351 249 102 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 5 1 0 0 0
Muinsuskaitse 878 870 643 227 22 22 21
Muinsuskaitse 864 856 636 220 21 21 20
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 7 7 1 1 1
Põllumajandus 224 216 132 87 4 4 4
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 219 216 129 87 4 4 4
Metsapuude seemnete pakendamine 3 3 3 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 267 262 182 80 19 19 17
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 42 13 2 2 1
Sideteenuse osutamine 209 209 142 67 17 17 16
Raudtee 34 23 22 2 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 14 14 13 1 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 12 1 0 0 0
Relvaohutus 91 84 62 23 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 3 3 3 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 88 82 60 23 0 0 0
Seadmetööd 3994 3392 2517 885 224 192 182
Elektritööd 2963 2954 2175 779 167 167 159
Gaasitööd 416 415 325 90 21 21 19
Masinatööd 92 92 70 22 5 5 4
Surveseadmetööd 254 253 198 55 12 12 12
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 26 22 18 4 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1203 836 533 324 2 2 1
Asendushooldusteenus 39 35 27 8 0 0 0
Erihoolekandeteenus 379 149 101 57 0 0 0
Lapsehoiuteenus 381 375 225 150 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 145 144 109 35 0 0 0
Töötervishoiuteenus 92 92 57 35 2 2 1
Turvakoduteenus 14 13 7 6 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 153 153 89 64 0 0 0
Tööturg 1340 1182 757 426 92 83 82
Renditööjõu vahendamine 950 950 602 348 68 68 68
Töövahendus 390 390 245 145 24 24 23
Transport 6388 6149 3357 2798 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 7 7 6 1 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 23 6 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 554 552 407 146 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2486 2391 629 1768 0 0 0
Veosevedu 3304 3284 2381 898 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 815 618 492 136 52 37 36
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 180 180 139 41 9 9 8
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 635 547 438 112 43 32 31
Turism 327 327 279 48 9 9 9
Reisiettevõtjana tegutsemine 327 327 279 48 9 9 9
Turvateenused 193 95 69 26 0 0 0
Turvateenuse osutamine 193 95 69 26 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 156 122 97 29 0 0 0
Kütuse eksport 17 17 13 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 22 22 19 3 0 0 0
Kütuse import 15 15 12 3 0 0 0
Kütuse müük 102 102 79 23 0 0 0
KOKKU 41987 27053 17985 9365 2068 1363 1306