Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 45 45 35 10 1 1 1
Kahjuritõrje 45 45 35 10 1 1 1
Ehitus 13847 7474 6178 1402 469 286 276
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 247 246 219 27 13 13 13
Ehitamine 5655 5540 4670 871 244 243 232
Ehitise audit 1074 1065 849 216 30 30 27
Ehitusprojekti ekspertiis 1082 1040 847 193 27 27 27
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 405 404 332 73 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 106 10 1 1 1
Omanikujärelevalve 2368 2330 1877 453 70 70 66
Projekteerimine 2900 2843 2242 601 73 73 68
Elektrienergia 185 122 114 13 0 0 0
Elektrienergia müük 55 55 55 0 0 0 0
Elektrienergia tootmine 73 73 64 9 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 23 22 20 2 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2890 1759 1293 478 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 269 269 191 78 0 0 0
Pandimajateenus 112 112 88 24 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 274 273 210 63 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 110 110 82 28 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 988 987 720 267 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1092 1091 782 309 0 0 0
Hasartmängud 202 33 28 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 42 25 19 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 151 21 16 6 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 8 8 0 0 0 0
Kaubandus 9064 6120 4450 1697 461 369 343
Hulgikaubandus 1172 1056 764 292 63 62 57
Jaekaubandus 3557 2146 1562 594 122 102 97
Toitlustamine 4335 3785 2762 1027 276 240 222
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 305 300 245 55 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 167 167 141 26 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 10 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 41 16 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 53 53 44 9 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 115 114 92 23 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 14 13 12 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 101 101 80 21 0 0 0
Maagaas 77 47 39 10 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 20 3 0 0 0
Gaasi müük 45 45 35 10 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 89 29 26 5 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 58 17 16 3 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 1 1 1 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 9 4 4 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 18 9 8 1 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 360 354 287 67 0 0 0
Merendus 354 348 281 67 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 871 862 576 286 0 0 0
Muinsuskaitse 856 847 565 282 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 11 4 0 0 0
Põllumajandus 202 196 121 75 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 199 196 121 75 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 273 267 191 76 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 55 55 43 12 0 0 0
Sideteenuse osutamine 214 214 150 64 1 1 1
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 76 71 56 16 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 1 1 1 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 75 70 55 16 0 0 0
Seadmetööd 3886 3277 2696 590 129 113 109
Elektritööd 2864 2855 2327 528 101 101 98
Gaasitööd 395 394 341 53 10 10 10
Masinatööd 88 88 73 15 3 3 2
Surveseadmetööd 250 249 216 32 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1001 697 495 216 0 0 0
Asendushooldusteenus 38 34 25 9 0 0 0
Erihoolekandeteenus 362 145 107 46 0 0 0
Lapsehoiuteenus 384 375 251 124 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 131 131 107 24 0 0 0
Töötervishoiuteenus 86 86 61 25 0 0 0
Tööturg 1088 966 710 258 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 768 768 563 205 33 33 32
Töövahendus 320 320 236 84 13 13 13
Transport 6579 6305 3798 2513 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 583 577 444 135 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2611 2510 699 1819 0 0 0
Veosevedu 3342 3301 2718 577 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 795 596 506 91 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 167 167 145 22 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 628 529 452 77 24 19 18
Turism 346 346 308 38 6 6 6
Reisiettevõtjana tegutsemine 346 346 308 38 6 6 6
Turvateenused 188 91 82 9 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 91 82 9 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 167 129 115 14 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 15 5 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 26 26 24 2 0 0 0
Kütuse import 16 16 14 2 0 0 0
Kütuse müük 105 105 95 9 0 0 0
KOKKU 42763 26904 19740 7522 1140 781 740