Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 43 43 37 6 1 1 1
Kahjuritõrje 43 43 37 6 1 1 1
Ehitus 14002 7500 6529 1061 469 286 276
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 255 254 239 15 13 13 13
Ehitamine 5711 5591 4966 625 244 243 232
Ehitise audit 1084 1075 922 153 30 30 27
Ehitusprojekti ekspertiis 1091 1049 915 134 27 27 27
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 407 406 345 61 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 116 116 112 4 1 1 1
Omanikujärelevalve 2431 2391 2038 353 70 70 66
Projekteerimine 2907 2848 2397 452 73 73 69
Elektrienergia 193 128 120 11 0 0 0
Elektrienergia müük 55 55 54 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 78 78 70 8 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 26 25 22 3 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 32 1 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 2313 1467 1380 89 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 254 254 230 24 0 0 0
Pandimajateenus 110 110 91 19 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 256 255 229 26 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 108 108 93 15 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 720 719 714 5 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 819 818 811 7 0 0 0
Hasartmängud 198 29 27 7 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 39 24 18 7 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 148 21 19 2 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 11 5 5 0 0 0 0
Kaubandus 9114 6131 4738 1419 461 369 343
Hulgikaubandus 1168 1052 822 230 63 62 57
Jaekaubandus 3572 2125 1655 477 122 102 97
Toitlustamine 4374 3811 2939 874 276 240 222
Kaugküte 70 30 28 2 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 14 2 0 0 0
Soojuse müük 27 27 25 2 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 25 2 0 0 0
Keskkond 297 292 249 43 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 163 163 144 19 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 11 0 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 59 56 43 13 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 3 4 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 51 51 44 7 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 113 113 95 18 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 11 11 9 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 86 16 0 0 0
Maagaas 71 44 39 6 0 0 0
Gaasi import 5 5 3 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 42 42 37 5 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 59 28 24 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 30 15 13 2 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 7 3 3 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 17 8 6 2 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 2 1 1 0 0 0 0
Merendus 362 356 298 58 0 0 0
Merendus 356 350 292 58 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 892 883 747 136 0 0 0
Muinsuskaitse 877 868 735 133 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 12 3 0 0 0
Põllumajandus 194 188 123 65 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 191 188 123 65 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 270 264 202 62 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 46 8 0 0 0
Sideteenuse osutamine 212 212 158 54 1 1 1
Raudtee 37 25 25 0 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 14 0 0 0 0
Relvaohutus 77 72 61 12 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 77 72 61 12 0 0 0
Seadmetööd 3846 3242 2823 428 129 113 110
Elektritööd 2832 2823 2451 372 101 101 98
Gaasitööd 380 379 341 38 10 10 10
Masinatööd 86 86 79 7 3 3 3
Surveseadmetööd 249 248 220 28 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 26 22 20 2 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1000 696 558 148 0 0 0
Asendushooldusteenus 40 34 30 4 0 0 0
Erihoolekandeteenus 357 145 116 37 0 0 0
Lapsehoiuteenus 388 377 297 80 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 131 131 123 8 0 0 0
Töötervishoiuteenus 84 84 62 22 0 0 0
Tööturg 979 870 685 185 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 694 694 545 149 33 33 32
Töövahendus 285 285 223 62 13 13 13
Transport 6510 6260 4145 2123 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 6 0 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 28 28 28 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 6 0 0 0 0
Sõitjatevedu 575 573 462 112 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 1 0 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2636 2545 934 1619 0 0 0
Veosevedu 3257 3224 2813 406 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 1 0 0 0 0
Tuleohutus 775 582 520 64 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 159 159 142 17 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 616 514 464 50 24 19 19
Turism 362 362 324 38 6 6 5
Reisiettevõtjana tegutsemine 362 362 324 38 6 6 5
Turvateenused 188 92 84 8 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 92 84 8 0 0 0
Vedelkütus 169 130 117 9 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 16 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 28 28 27 1 0 0 0
Kütuse import 15 15 13 2 0 0 0
Kütuse müük 106 106 95 5 0 0 0
KOKKU 42138 26492 20989 5724 1140 781 740