Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 40 40 36 4 1 1 1
Kahjuritõrje 40 40 36 4 1 1 1
Ehitus 14400 7430 6898 564 460 286 284
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 239 238 227 11 13 13 13
Ehitamine 5754 5601 5291 311 244 243 240
Ehitise audit 750 746 701 45 24 24 24
Ehitusprojekti ekspertiis 868 830 776 54 24 24 24
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 482 482 416 66 7 7 7
Ehitusuuringud 421 421 388 33 4 4 4
Liikluskorralduse projektide tegemine 100 100 96 4 1 1 1
Omanikujärelevalve 2684 2627 2420 209 70 70 69
Projekteerimine 3102 3016 2755 264 73 73 72
Elektrienergia 178 119 116 3 0 0 0
Elektrienergia müük 54 54 52 2 0 0 0
Elektrienergia tootmine 69 69 68 1 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 20 13 13 0 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 34 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 548 487 455 32 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 17 17 16 1 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 155 155 151 4 0 0 0
Pandimajateenus 108 108 99 9 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 108 107 97 10 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 100 100 91 9 0 0 0
Valuutavahetus 60 60 59 1 0 0 0
Hasartmängud 186 29 27 3 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 34 19 16 3 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 139 16 14 2 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 13 10 10 0 0 0 0
Kaubandus 8152 5200 4630 586 464 371 355
Hulgikaubandus 990 868 774 94 64 63 60
Jaekaubandus 3367 1841 1637 205 122 102 100
Toitlustamine 3795 3187 2840 350 278 242 231
Kaugküte 77 34 33 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 30 30 29 1 0 0 0
Soojuse tootmine 31 31 30 1 0 0 0
Keskkond 258 252 169 83 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 138 138 74 64 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 8 8 3 5 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 57 53 44 9 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 5 2 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 42 42 39 3 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 106 106 95 10 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 8 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 96 96 87 8 0 0 0
Maagaas 68 40 37 3 0 0 0
Gaasi import 4 4 4 0 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 26 26 24 2 0 0 0
Gaasi müük 37 37 34 3 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 50 26 24 2 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 30 15 13 2 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 3 0 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 12 7 7 0 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 3 3 3 0 0 0 0
Merendus 329 323 284 39 0 0 0
Merendus 324 318 279 39 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 5 5 5 0 0 0 0
Muinsuskaitse 774 766 678 88 0 0 0
Muinsuskaitse 760 752 665 87 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 14 14 13 1 0 0 0
Põllumajandus 143 137 93 44 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 140 137 93 44 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 1 0 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 256 250 201 49 1 1 1
Postiteenus 4 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 51 51 42 9 0 0 0
Sideteenuse osutamine 201 201 161 40 1 1 1
Raudtee 34 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 15 1 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 13 0 0 0 0
Relvaohutus 76 70 59 11 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 76 70 59 11 0 0 0
Seadmetööd 3422 2839 2629 211 129 113 113
Elektritööd 2470 2461 2272 189 101 101 101
Gaasitööd 336 334 321 13 10 10 10
Masinatööd 71 70 68 2 3 3 3
Surveseadmetööd 226 225 207 17 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 31 27 26 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 984 693 579 133 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 31 7 0 0 0
Erihoolekandeteenus 336 138 111 41 0 0 0
Lapsehoiuteenus 412 394 315 80 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 120 120 120 0 0 0 0
Töötervishoiuteenus 74 74 65 9 0 0 0
Tööturg 591 525 464 63 46 41 41
Renditööjõu vahendamine 385 385 336 49 33 33 33
Töövahendus 206 206 189 17 13 13 13
Transport 5891 5737 3999 1732 0 0 0
Sõitjatevedu 537 535 453 82 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2438 2389 987 1404 0 0 0
Veosevedu 2916 2900 2639 252 0 0 0
Tuleohutus 674 495 467 29 27 20 20
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 130 130 122 8 3 3 3
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 544 435 414 22 24 19 19
Turism 417 417 384 32 6 6 5
Reisiettevõtjana tegutsemine 417 417 384 32 6 6 5
Turvateenused 179 86 81 5 0 0 0
Turvateenuse osutamine 179 86 81 5 0 0 0
Vedelkütus 214 163 150 14 0 0 0
Kütuse eksport 22 22 16 6 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 28 28 28 0 0 0 0
Kütuse import 25 25 19 6 0 0 0
Kütuse müük 139 139 131 6 0 0 0
KOKKU 38047 23131 19672 3606 1134 783 764