Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 46 46 38 8 1 1 1
Kahjuritõrje 46 46 38 8 1 1 1
Ehitus 13862 7506 6322 1281 476 288 278
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 247 246 223 23 13 13 13
Ehitamine 5666 5552 4774 780 245 244 233
Ehitise audit 1069 1060 863 197 32 32 29
Ehitusprojekti ekspertiis 1084 1042 869 173 28 28 28
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit(kehtetu) 0 0 0 0 7 7 7
Ehitusuuringud 407 406 337 70 4 4 2
Liikluskorralduse projektide tegemine 117 117 108 9 1 1 1
Omanikujärelevalve 2366 2328 1912 416 71 71 67
Projekteerimine 2906 2849 2297 552 75 75 70
Elektrienergia 186 124 114 14 0 0 0
Elektrienergia müük 56 56 55 1 0 0 0
Elektrienergia tootmine 74 74 64 10 0 0 0
Otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine 22 21 20 1 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 33 33 30 3 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 1 0 0 0 0
Finantsteenused 3080 1858 1410 458 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 280 280 207 73 0 0 0
Pandimajateenus 113 113 91 22 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 282 281 231 50 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 110 110 86 24 0 0 0
Virtuaalvääringu rahakotiteenus 1072 1071 798 273 0 0 0
Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus 1178 1177 867 310 0 0 0
Hasartmängud 194 30 26 6 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 41 24 18 6 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 146 20 16 4 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 7 6 6 0 0 0 0
Kaubandus 9091 6157 4601 1579 462 370 345
Hulgikaubandus 1184 1068 807 261 63 62 57
Jaekaubandus 3559 2152 1600 561 122 102 97
Toitlustamine 4348 3807 2854 954 277 241 224
Kaugküte 70 30 29 1 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 15 1 0 0 0
Soojuse müük 27 27 26 1 0 0 0
Soojuse tootmine 27 27 26 1 0 0 0
Keskkond 306 301 252 49 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 167 167 144 23 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 11 11 10 1 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 60 57 43 14 0 0 0
Kaaviari käitlemine 2 2 1 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 6 6 3 3 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 54 54 46 8 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 2 2 2 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 4 0 0 0 0
Lõhkematerjal 116 114 98 17 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 14 12 11 2 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 102 102 87 15 0 0 0
Maagaas 76 46 39 9 0 0 0
Gaasi import 8 8 6 2 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 23 23 21 2 0 0 0
Gaasi müük 44 44 35 9 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Meediateenused 52 26 22 4 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 13 12 1 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 2 2 2 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 1 1 1 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 2 1 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 18 9 6 3 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 0 0 0 0 0 0 0
Merendus 363 357 298 59 0 0 0
Merendus 357 351 292 59 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 6 0 0 0 0
Muinsuskaitse 875 866 594 272 0 0 0
Muinsuskaitse 860 851 583 268 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 15 15 11 4 0 0 0
Põllumajandus 202 196 125 71 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 199 196 125 71 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 2 0 0 0 0
Post ja side 273 268 195 73 1 1 1
Postiteenus 3 2 2 0 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 56 56 44 12 0 0 0
Sideteenuse osutamine 214 214 153 61 1 1 1
Raudtee 37 25 24 1 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 2 0 0 0 0
Raudtee kaubavedu 16 16 16 0 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 2 2 2 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 15 14 13 1 0 0 0
Relvaohutus 77 72 58 15 0 0 0
Sõjarelvade käitlemine 2 2 2 0 0 0 0
Tsiviilrelvade käitlemine 75 70 56 15 0 0 0
Seadmetööd 3904 3298 2760 546 130 114 110
Elektritööd 2873 2864 2378 486 102 102 99
Gaasitööd 403 402 353 49 10 10 10
Masinatööd 90 90 75 15 3 3 2
Surveseadmetööd 252 251 221 29 6 6 6
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 25 21 20 1 0 0 0
Sotsiaalhooldus 1068 741 557 200 1 1 1
Asendushooldusteenus 39 35 27 8 0 0 0
Erihoolekandeteenus 366 147 111 43 0 0 0
Lapsehoiuteenus 381 373 260 113 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 134 133 111 22 0 0 0
Töötervishoiuteenus 85 85 61 24 1 1 1
Turvakoduteenus 4 3 3 0 0 0 0
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 59 59 59 0 0 0 0
Tööturg 1128 999 771 229 46 41 40
Renditööjõu vahendamine 802 802 618 184 33 33 32
Töövahendus 326 326 252 74 13 13 13
Transport 6596 6336 3951 2390 0 0 0
Alarmsõidukijuhi koolituse korraldamine 6 6 4 2 0 0 0
Autojuhi koolituse korraldamine 29 29 29 0 0 0 0
Ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine 6 6 5 1 0 0 0
Sõitjatevedu 585 583 458 125 0 0 0
Sõitjaveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2608 2513 770 1751 0 0 0
Veosevedu 3360 3324 2792 526 0 0 0
Veoseveo veokorraldusjuhi koolituse korraldamine 1 1 0 1 0 0 0
Tuleohutus 801 603 520 84 27 20 19
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 171 171 152 19 3 3 2
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 630 533 461 72 24 19 18
Turism 329 329 300 29 6 6 6
Reisiettevõtjana tegutsemine 329 329 300 29 6 6 6
Turvateenused 188 91 83 8 0 0 0
Turvateenuse osutamine 188 91 83 8 0 0 0
Usaldusteenused 0 0 0 0 0 0 0
e-ajatempli teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirjade ja e-templite sertifikaatide säilitamise teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-allkirja teenus 0 0 0 0 0 0 0
e-andmevahetusteenus 0 0 0 0 0 0 0
e-templi teenus 0 0 0 0 0 0 0
veebisaidi autentimise teenus 0 0 0 0 0 0 0
Vedelkütus 167 129 117 11 0 0 0
Kütuse eksport 20 20 16 4 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 26 26 24 2 0 0 0
Kütuse import 16 16 15 1 0 0 0
Kütuse müük 105 105 97 6 0 0 0
KOKKU 43092 27195 20505 7026 1150 786 746