Kinnitamise statistika

Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Vali kuupäev kuni Vali kuupäev
Tegevusala Aktiivseid kandeid Aktiivseid ettevõtjaid Ettevõtjaid (õigsus kinnitatud) Ettevõtjaid (õigsus kinnitamata) Kustutatud kandeid (õigsus kinnitamata) Kustutatud ettevõtjad (vähemalt 1 kanne kustutatud) Kustutatud ettevõtjad (ei jäänud ühtegi kannet)
Biotsiid 42 42 1 41 0 0 0
Kahjuritõrje 42 42 1 41 0 0 0
Ehitus 14711 7612 789 6958 0 0 0
Avalikult kasutatavate teede korrashoid 244 243 17 225 0 0 0
Ehitamine 5913 5757 482 5274 0 0 0
Ehitise audit 764 760 76 683 0 0 0
Ehitusprojekti ekspertiis 880 840 104 742 0 0 0
Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit 496 496 32 464 0 0 0
Ehitusuuringud 424 424 55 368 0 0 0
Liikluskorralduse projektide tegemine 99 99 22 77 0 0 0
Omanikujärelevalve 2750 2691 227 2462 0 0 0
Projekteerimine 3141 3052 363 2690 0 0 0
Elektrienergia 174 116 4 112 0 0 0
Elektrienergia müük 51 51 3 48 0 0 0
Elektrienergia tootmine 69 69 1 68 0 0 0
Otseliini kaudu elektrienergia edastamine 19 12 0 12 0 0 0
Riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu elektrienergia edastamine 0 0 0 0 0 0 0
Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu 34 34 0 34 0 0 0
Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu 1 1 0 1 0 0 0
Finantsteenused 549 488 47 439 0 0 0
Alternatiivsete maksevahendite teenus 14 14 2 12 0 0 0
Finantseerimisasutusena tegutsemine 154 154 15 136 0 0 0
Pandimajateenus 117 117 10 107 0 0 0
Usaldusfondide ja äriühingute teenus 100 99 11 87 0 0 0
Väärismetalli, vääriskivide kokkuost ning hulgimüük 103 103 8 95 0 0 0
Valuutavahetus 61 61 4 57 0 0 0
Hasartmängud 189 22 7 17 0 0 0
Hasartmängude korraldamise tegevusluba 36 19 1 16 0 0 0
Hasartmängu korraldusluba 144 16 4 14 0 0 0
Kaubandusliku loterii korraldamine 9 3 2 1 0 0 0
Kaubandus 8351 5313 375 4938 0 0 0
Hulgikaubandus 1027 903 78 823 0 0 0
Jaekaubandus 3410 1855 140 1710 0 0 0
Toitlustamine 3914 3249 207 3031 0 0 0
Kaugküte 79 35 2 33 0 0 0
Soojuse jaotamine 16 16 2 14 0 0 0
Soojuse müük 31 31 2 29 0 0 0
Soojuse tootmine 32 32 2 30 0 0 0
Keskkond 250 244 19 223 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba 136 136 6 129 0 0 0
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba 8 8 0 8 0 0 0
Hüdrogeoloogilised tööd 57 53 7 46 0 0 0
Kaaviari käitlemine 1 1 0 1 0 0 0
Loomaaia pidamine 7 7 0 6 0 0 0
Metsakorraldustööde tegevusluba 37 37 6 31 0 0 0
Mingi ja kähriku pidamine 0 0 0 0 0 0 0
Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine 4 4 0 4 0 0 0
Lõhkematerjal 109 109 6 101 0 0 0
Lõhkematerjali käitlemine 10 10 1 8 0 0 0
Pürotehnilise toote käitlemine 99 99 5 93 0 0 0
Maagaas 68 39 0 39 0 0 0
Gaasi import 5 5 0 5 0 0 0
Gaasi jaotamise teenuse osutamine 26 26 0 26 0 0 0
Gaasi müük 36 36 0 36 0 0 0
Gaasi ülekande teenuse osutamine 1 1 0 1 0 0 0
Meediateenused 48 27 4 23 0 0 0
Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine 0 0 0 0 0 0 0
Raadioteenus 28 15 1 13 0 0 0
Raadio- või televisiooniteenuse osutamine 0 0 0 0 0 0 0
Satelliittelevisiooni teenus 0 0 0 0 0 0 0
Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine osutamine 2 2 2 0 0 0 0
Tellitav audiovisuaalmeedia teenus 3 3 1 2 0 0 0
Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus 12 7 0 7 0 0 0
Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus 3 3 0 3 0 0 0
Merendus 329 323 16 300 0 0 0
Merendus 323 317 16 294 0 0 0
Sadama turvaettevõtja 6 6 0 6 0 0 0
Muinsuskaitse 750 742 54 683 0 0 0
Muinsuskaitse 737 729 53 672 0 0 0
Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamine 13 13 1 11 0 0 0
Põllumajandus 140 134 11 123 0 0 0
Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine 137 134 11 123 0 0 0
Metsapuude seemnete pakendamine 1 1 0 1 0 0 0
Metsataimeliigi mikropaljundamine 2 2 0 2 0 0 0
Post ja side 271 265 10 252 0 0 0
Postiteenus 4 2 0 2 0 0 0
Postiteenuse majandustegevusteade 54 54 1 53 0 0 0
Sideteenuse osutamine 213 213 9 201 0 0 0
Raudtee 33 25 4 23 0 0 0
Raudteeinfrastruktuuri majandamine 2 2 0 2 0 0 0
Raudtee kaubavedu 15 15 2 13 0 0 0
Raudtee reisijatevedu 2 2 0 2 0 0 0
Raudteeveeremi ehitus 0 0 0 0 0 0 0
Raudteeveeremi tehnohoole ja remont 14 13 2 11 0 0 0
Relvaohutus 71 65 5 57 0 0 0
Tegutsemine relvaseaduse alusel 71 65 5 57 0 0 0
Seadmetööd 3468 2873 330 2559 0 0 0
Elektritööd 2494 2487 281 2202 0 0 0
Gaasitööd 342 340 41 299 0 0 0
Masinatööd 68 67 11 56 0 0 0
Surveseadmetööd 231 230 26 203 0 0 0
Vastavushindamisasutusena tegutsemine 30 26 4 23 0 0 0
Sotsiaalhooldus 968 680 114 554 0 0 0
Asenduskoduteenus 42 38 5 30 0 0 0
Erihoolekandeteenus 331 136 27 109 0 0 0
Lapsehoiuteenus 408 390 36 333 0 0 0
Rehabilitatsiooniteenus 117 117 49 62 0 0 0
Töötervishoiuteenus 70 70 4 66 0 0 0
Tööturg 616 545 41 501 0 0 0
Renditööjõu vahendamine 397 397 33 362 0 0 0
Töövahendus 219 219 19 197 0 0 0
Transport 5793 5660 323 5341 0 0 0
Sõitjatevedu 524 521 29 491 0 0 0
Taksoveo tegevusluba 2416 2383 115 2263 0 0 0
Veosevedu 2853 2838 181 2666 0 0 0
Tuleohutus 697 509 72 446 0 0 0
Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine 133 133 15 117 0 0 0
Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine 564 447 65 386 0 0 0
Turism 424 424 81 337 0 0 0
Reisiettevõtjana tegutsemine 424 424 81 337 0 0 0
Turvateenused 178 86 7 79 0 0 0
Turvateenuse osutamine 178 86 7 79 0 0 0
Vedelkütus 217 166 29 138 0 0 0
Kütuse eksport 22 22 5 17 0 0 0
Kütuse hoiuteenuse osutamine 30 30 11 19 0 0 0
Kütuse import 25 25 4 21 0 0 0
Kütuse müük 140 140 18 120 0 0 0
KOKKU 38525 23384 2104 21538 0 0 0