Väljavõtte registreerimine - Majandustegevusteade

Väljavõtte väljastamine
Estvia OÜ (12180289)
Registreeringud
Tegevusala Number Kehtivuse algus
Liikluskorralduse projektide tegemine ELK000113 13.07.2017
Projekteerimine EEP003607 21.04.2016
Omanikujärelevalve EEO003689 21.04.2016
Ehitamine EEH008546 04.08.2014
Avalikult kasutatavate teede korrashoid ETK000045 04.08.2014