Ametniku juhend AARs õiguste taotlemiseks

 

"Õiguste taotlemiseks MTR-i teenuste kasutamiseks saatke digitaalselt allkirjastatud blankett (https://www.ria.ee/sites/default/files/content-editors/riigiportaal/paasuoigused_taotlus.docx) e-posti aadressile help@ria.ee.

 

Taotlusesse märkige millist MTR-i õigust teil vaja on:

MTR: Roll: Allkirjastaja

MTR: Roll: Ettevõtja

MTR: Roll: Järelevaataja

MTR: Roll: Kooskõlastaja

MTR: Roll: Menetleja

MTR: Tegevusala: (tegevusala loetelust: https://mtr.mkm.ee/infoleht/22?m=129)

 

Selgituste saamiseks, missuguseid MTRi õigusi teil täpselt vaja on, pöörduge MTR-i registritalituse poole e-posti aadressi teel register@ttja.ee