Teatamis- ja loakohustusega tegevusalad

Majandustegevuse register on andmekogu, mille ülesanne on võimaldada teatamis- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate ja nende majandustegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist.

Majandustegevuse registris saab teha otsinguid erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate poolt esitatud majandustegevusteadete ja neile antud tegevuslubade ning neile tehtud ettekirjutuste ja kohaldatud majandustegevuse keeldude kohta. Ettevõtja saab esitada majandustegevusteateid ja tegevuslubade taotlusi. Samuti neid muuta ja esitada loobumise teateid.

 

  

VALDKOND JA TEGEVUSALA

TEADE VÕI LUBA

 

 

AUTORIÕIGUS 

 

 

 

Muusikateoste internetis kasutamise õiguste teostamine

majandustegevusteade

 

 

BIOTSIID

 

 

 

Kahjuritõrje

 majandustegevusteade

 

 

EHITUS

 

 

 

Ehitamine

majandustegevusteade

Projekteerimine

majandustegevusteade

Omanikujärelevalve

majandustegevusteade

Ehitusuuringud

majandustegevusteade

Ehitusprojektide ekspertiis

majandustegevusteade

Ehitise audit

majandustegevusteade

Avalikult kasutatavate teede korrashoid

majandustegevusteade

Liikluskorraldusprojektide tegemine

majandustegevusteade

 

 

ELEKTRIENERGIA TOOTMINE

 

 

 

Võrguteenuse osutamine jaotusvõrgu kaudu

tegevusluba

Võrguteenuse osutamine põhivõrgu kaudu

tegevusluba

Elektrienergia edastamine riigipiiri ületava alalisvooluliini kaudu

tegevusluba

Elektrienergia edastamine otseliini kaudu

tegevusluba

Elektrienergia müük

majandustegevusteade

 

 

FINANTSTEENUSED

 

 

 

Valuutavahetusteenuse pakkumine 

tegevusluba

Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine

tegevusluba

Pandimaja teenuse pakkumine

tegevusluba

Finantseerimisasutusena tegutsemine

tegevusluba

Väärismetalli, vääriskivide kokkuost või hulgimüük

tegevusluba

Virtuaalvääringu rahakotiteenus

tegevusluba

Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus

tegevusluba

 

 

HASARTMÄNGUD

 

 

 

Kaubandusliku loterii korraldamine

majandustegevusteade

Hasartmängude korraldamise tegevusluba

tegevusluba

Hasartmängu korraldusluba

tegevusluba

 

 

KAUBANDUS

 

 

 

Jaekaubandus (alkohol, tubakas)

 majandustegevusteade 

 

Hulgikaubandus (alkohol, tubakas, hambavalgendustooted, biotsiidid, lõhkeainete lähteained)

majandustegevusteade

Toitlustamine (alkohol, tubakas)

majandustegevusteade

 

 

KAUGKÜTE

 

 

 

Soojuse tootmine

tegevusluba

Soojuse jaotamine

tegevusluba

Soojuse müük

tegevusluba

 

 

KESKKOND

 

 

 

Kaaviari käitlemine

majandustegevusteade

Mingi ja kähriku tehistingimustes pidamine

tegevusluba

Loomaaia pidamine

tegevusluba

Metsakorraldustööd

tegevusluba

Pakendi taaskasutusorganisatsioonina tegutsemine

tegevusluba

Hüdrogeoloogilised  tööd

tegevusluba

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba

tegevusluba

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete tuletõrjeseadmete käitlemisluba

tegevusluba

 

 

LÕHKEMATERJAL

 

 

 

Lõhkematerjali käitlemine

tegevusluba

Pürotehnilise toote käitlemine

tegevusluba

 

 

MAAGAAS

 

 

 

Gaasi import

tegevusluba

Gaasi jaotamise teenuse osutamine

tegevusluba

Gaasi ülekande teenuse osutamine

tegevusluba

Maagaasi müük

majandustegevusteade

 

 

MEEDIATEENUSED 

 

 

 

Tellitav audiovisuaalmeedia teenus

majandustegevusteade

Pornograafia ja vägivalla demonstreerimine

majandustegevusteade

Vaba juurdepääsuga televisiooniteenus

tegevusluba

Tingimusjuurdepääsuga televisiooniteenus

tegevusluba

Raadioteenus

tegevusluba

Satelliittelevisiooni teenuse osutamise tegevusluba

tegevusluba

Televisiooni- ja raadioteenuse ajutine  osutamine

tegevusluba

 

 

MUINSUSKAITSE

 

 

 

Mälestisele sukeldumine

tegevusluba

Muinsuskaitse

tegevusluba

 

 

MERENDUS

 

 

 

Merendus

tegevusluba

Sadama turvaettevõtja

tegevusluba

 

 

NUMBRILOAD

 

 

 

Numbriload

tegevusluba

 

 

POST JA SIDE

 

 

 

Postiteenuse luba

 tegevusluba

Postiteenuse majandustegevusteade

majandustegevusteade

Sideteenuse osutamine

majandustegevusteade

 

 

PÕLLUMAJANDUS

 

 

 

Metsapuude kultiveerimismaterjali tarnimine

majandustegevusteade

Metsataimeliigi mikropaljundamine

tegevusluba

Metsapuude seemnete pakendamine

tegevusluba

 

tegevusluba

RAUDTEE

 

 

 

Raudteeinfrastruktuuri majandamine

tegevusluba

Raudtee reisijatevedu

tegevusluba

Raudtee kaubavedu

tegevusluba

Raudteeveeremi tehnohoole ja remont

tegevusluba

Raudteeveeremi ehitus

tegevusluba

 

 

RELVAOHUTUS

 

 

 

Tegutsemine relvaseaduse alusel

tegevusluba

 

 

SAGEDUSLOAD

 

 

 

Amatöörvahendusraadiojaama jm tööluba

tegevusluba

Isiklik-amatöörraadioluba

tegevusluba

Õhusõiduki raadioluba

tegevusluba

Raadioamatööri harmoneeritud kvalifikatsioonitunnistus

tegevusluba

Sagedusluba

tegevusluba

Ühine sagedusluba

tegevusluba

Ühis-amatöörraadioluba

tegevusluba

Veesõiduki raadioluba

tegevusluba

 

 

SEADMETÖÖD

 

 

 

Elektritööd

 majandustegevusteade

Gaasitööd

 majandustegevusteade

Surveseadmetööd

 majandustegevusteade

Masinatööd

 majandustegevusteade

Vastavushindamisasutusena tegutsemine

tegevusluba

 

 

SOTSIAALHOOLDUS

 

 

 

Rehabilitatsiooniteenuse osutamine

tegevusluba

Asenduskodu teenus

tegevusluba

Lapsehoiuteenus

tegevusluba

Erihoolekanne

tegevusluba

Mittemeditsiiniline töötervishoiuteenus

majandustegevusteade

 

 

TRANSPORT

 

 

 

Sõitjatevedu

tegevusluba

Ühenduse tegevusloa tõestatud koopia (sõitjatevedu)

tegevusluba

Veosevedu

tegevusluba

Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu)

tegevusluba

Taksoveo tegevusluba

tegevusluba

Taksoveo sõidukikaart

tegevusluba

Taksoveo teenindajakaart

tegevusluba

 

 

TULEOHUTUS

 

 

 

Tuleohutuse projekteerimine, ehitamine ja hooldamine

majandustegevusteade

Tuleohutuse kontrollimine ja hooldamine

majandustegevusteade

 

 

TURISM

 

 

 

Reisiettevõtjana tegutsemine

majandustegevusteade

 

 

TURVATEENUSED

 

 

 

Turvateenuse osutamine

tegevusluba

 

 

TÖÖTURG

 

 

 

Töövahendus

majandustegevusteade

Renditööjõu vahendamine

majandustegevusteade

 

 

VEDELKÜTUS

 

 

 

Kütuse import

tegevusluba

Kütuse eksport

tegevusluba

Kütuse müük

tegevusluba

Kütuse hoiuteenuse osutamine

tegevusluba